Honger daalt, ‘maar wij adviseren WC-eend’

Honger daalt, ‘maar wij adviseren WC-eend’

De honger in de wereld krimpt snel. Sinds 1990 zijn er 17 procent minder mensen ondervoed. Maar er moet nog flink geïnvesteerd worden in innovaties, kunstmest en technologie, stelt de door Dupont gesponsorde Global Food Security Index 2014.

woensdag 25 juni 2014 12:14
Spread the love

The Dupont Food Security Index 2014

Lazen we van de week nog dat het de agribusiness is die de voedselvoorziening in Afrika op het spel zet, meteen zet Dupont, een van ’s werelds grootste agromultinationals de tegenaanval in.

Ja, de Global Food Security Index 2014 (GFSI 2014) presenteert goed
nieuws. Het aantal mensen met chronische honger daalde van 868 miljoen
tot 842 miljoen het afgelopen jaar. Een daling van bijna 3 procent.

Benin als topscorer

De index is ontwikkeld door The Economist Intelligence Unit (EIU) en
vergelijkt de situatie omtrent voedselzekerheid in 109 landen. Voor 70 procent
van de landen is de voedselzekerheid verbeterd. Onder de vijftien best
presterende landen liggen er acht in Afrika bezuiden de Sahara, met
Benin als topscorer.

Ondanks de gunstige ontwikkelingen, waarschuwt de GFSI2014 dat
voedselonzekerheid een uitdaging blijft. Een stabiele politieke omgeving
en minimale corruptie kunnen de voedselzekerheid verbeteren, stelt het
rapport terecht.

Verder ademen de aanbevelingen vooral de politieke motivatie van
Dupont, de enige sponsor van deze index: goede regelgeving omtrent
effectieve import- en exportsystemen, verbeterde landbouwmethoden, meer
mechanisatie, het gebruik van meststoffen en betere zaden.

‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’

Craig F. Binetti, voorzitter van DuPont Nutrition & Health wijst
op de noodzaak van investeringen in de landbouw. ‘Het vergt voortdurende
samenwerking, innovatie en investeringen om de enorme uitdagingen tot
het voeden van de groeiende wereldbevolking te overwinnen’, zegt hij.
Maar ik hoor: ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’.

Importvoedsel

Met deze index heeft Dupont een mooi instrument in handen om de
politiek te bespelen. Intussen trekt iedereen z’n eigen conclusies. Zo
leest Louis Meintjes, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse
Boerenorganisatie TAU SA dat de voedselzekerheid wordt ondermijnd door
duur geïmporteerd voedsel.

‘Dure importen hebben een enorme negatieve impact op voornamelijk de lagere inkomensgroepen’

Dure importen hebben een enorme negatieve impact op voornamelijk de
lagere inkomensgroepen. Volgens Meintjes is dat de belangrijkste
waarschuwing uit het rapport.

‘Lokale productie betekent het onderhouden en het uitbreiden van de
commerciële landbouw. Commerciële landbouw produceert voedsel voor de
stedelijke consumenten die niet de mogelijkheid hebben om hun eigen
voedsel te produceren.’

Schaalvoordelen

Agrarische bedrijven worden groter als gevolg van de schaalvoordelen,
signaleert hij. ‘De verbeterde voedselzekerheid, is precies in lijn met
deze trend. Daarom is het noodzakelijk dat nieuwe toetreders tot de
landbouw ondersteund worden om zich te ontwikkelen tot commerciële
boeren.’

Schaalvergroting ja, zegt Meintjes. Maar met een focus op lokale
productie en het ondersteunen van de eigen productie in plaats van op
voedselimport. En met nieuwe toetreders tot de landbouw om de groeiende
steden te voeden.

take down
the paywall
steun ons nu!