Foto's mars
Opinie -

Voor vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid

Op vrijdag 20 juni Wereldvluchtelingendag, komen we allemaal naar Brussel. Wij zijn asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder papieren, migranten, Europeanen zogezegd van allochtone origine. Wij zijn al die mensen die geen volwaardig burger zijn.

vrijdag 20 juni 2014 10:06
Spread the love

Onze echte of vermeende herkomst wordt als argument gebruikt om ons heel wat rechten af te nemen. Nochtans speelt ons leven zich hier af en zoals iedereen trachten wij eenvoudigweg een waardig bestaan op te bouwen voor onszelf en ons gezin. Onze woede wordt gedeeld door Europese burgers die zich verzetten tegen het racistische migratiebeleid en het economische neoliberalisme van de Europese Unie.

Wij strijden voor het naleven van universele rechten zoals gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en ook van de fundamentele rechten ingesteld door het internationaal recht. Wij vragen aan de Europese Unie en al haar lidstaten dat zij die naleven. Vandaag wordt dat internationaal recht systematisch geschonden door Europa met haar onrechtmatig en repressief beleid, haar onrechtvaardige wetten en vooral haar detentie-, isolerings- en uitzettingspraktijken. Wij vragen dat ze daar onmiddellijk mee ophouden.

Karavaan

We hebben beslist om een karavaan te organiseren vanuit meerdere Europese landen naar Brussel. Op 20 juni aanstaande, Wereldvluchtelingendag, wil deze karavaan Europa eraan herinneren dat wij in de eerste plaats mensen zijn en dat wij weigeren in stilte toe te zien op de inzet van controle-instrumenten door de Europese Unie en de lidstaten.

Zij ontnemen ons onrechtmatig onze waardigheid, zelfs ons leven. Naast tal van andere voorbeelden is er het drama van honderden vrouwen, kinderen en mannen die elk jaar het leven laten in de Middellandse Zee. Drama’s zoals Lampedusa zijn slechts een topje van de ijsberg van de mislukking van het restrictief en repressief beleid van Europa en haar lidstaten.

Deze karavaan is ook een karavaan voor het geheugen. Zij herinnert eraan dat de immigratie in de twintigste eeuw volledige legers met soldaten en arbeiders opgeleverd heeft die gestorven zijn in de strijd of versleten door de arbeid, volledig voor de welvaart van de Europese staten.

Zij herinnert Europa aan haar koloniaal verleden, dat vandaag ontkend wordt om de uitbuiting en de overheersing van andere bevolkingen te legitimeren. Gisteren gebroken door de kolonisering, worden vandaag de levens van de volkeren uit het Zuiden vernietigd door oorlogen waarin de economie van de Westerse landen een belangrijke rol speelt. Ze zijn vernietigd door het structurele aanpassingsbeleid dat de internationale instellingen hebben opgelegd ten koste van het algemeen belang. Zij zijn uiteindelijk vernietigd door de strafrechtelijke handhaving van het migratiebeleid waarmee de mannen, vrouwen en kinderen die gedwongen zijn te emigreren geconfronteerd worden. 

Zondebokken

Wij willen de dodelijke gevolgen hekelen van het migratiebeleid in onze Europese samenlevingen. De sociale context van een economische crisis die wij niet hebben gecreëerd en waar de sociale verworvenheden van de bevolkingslagen een voor een vernietigd zijn, de opkomst van racisme en de discriminatie tegen migranten, vluchtelingen, Roma-zigeuners, en ook het slaafachtig gebruik van de geïmmigreerde arbeiders dragen in de realiteit bij tot de aanval op en het verminderen van de algemene rechten van alle leden van de samenleving.

Wij willen onze solidariteit tonen met alle bevolkingslagen van de samenleving die vandaag zoals wij overal in Europa een aanval op hun rechten ervaren. Wij geloven dat de illusie dat de verkeer van personen zal ophouden door middel van meer controle- en repressie-instrumenten slechts de zoveelste misleiding van de publieke opinie en het burgerschap betekent. Vooral wanneer men op de vlucht is voor oorlog, hongersnood of armoede. 

Meer dan ooit proberen ze van ons de zondebokken te maken van alle kwalen van de samenleving. In tijden van economische crisis wordt onze toestand gebruikt om te doen vergeten wie de echte verantwoordelijken zijn. Wij houden een optocht om deze leugen bloot te leggen, om de Europese bevolking te vragen en om de verantwoordelijken voor deze onrechtvaardigheden met de vinger te wijzen. Wij roepen alle burgers op om bijeen te komen voor meer rechten, om bijeen te komen voor een wereld van vrede en sociale rechtvaardigheid.

Meer info: http://www.shareforum.be

Ondertekenaars:  Movimento Migranti e Rifugiati (Italië), Coalizione Internazionale
dei Sans-Papiers
e Migranti CISPM (Europa), Unione Sindacale di Base (USB) (Italië),
Collectif Sans-Papiers
75 Paris (Frankrijk), International Legal Team (Duitsland) – Rete
Iside Onlus (Italië), Refugee Strike Berlin Oranienplatz (Duitsland)
– Collectif We Are Here (Nederland) – Blocchi Precari
Metropolitani (Italië). In
België : Collectif Sans-Papiers Belgique, Share – Forum van
Migranten, Centre Culturel Omar Khayam, Garcia Lorca, Ligue des
droits de l’homme, Siréas, Collect Actif, LCR/SAP, JAC, Pigment,
Comité de Soutien ULB, SPBelgique, BXL Laïque, Collectif
Alternative Libertaire, Comac, Association Marocaine des Droits
Humains section Belgique (AMDH Belgique), MOC, JOC Bruxelles, Point
D’appui ASBL, SOS Migrants, Médecine pour le Peuple, Association
Culturelle Joseph Jacquemotte (ACCJ), Collectif Nomad’s land, Cercle
Victor Hugo, Leona Van Gansberghe (Ujamaa), Ken Ndiaye
(Gemeenteraadslid Brussel), Catherine Bourgeois (onderzoeker
ULB), Jacinthe Mazzocchetti (professor UCL), Mathieu Hilgers
(professor ULB), Foyer vzw, PTB-PVDA,  

take down
the paywall
steun ons nu!