Economie, Samenleving, België -

Pensioenen: naar een puntensysteem?

Twaalf wetenschappers hebben onder leiding van Frank Vandenbroucke een nieuw pensioenplan geschetst. Het meest vernieuwende voorstel is de invoering van een puntensysteem. Maar hoe werkt dat systeem precies? En wat zijn de mogelijke nadelen?

dinsdag 17 juni 2014 16:22
Spread the love

Als het aan
Vandenbroucke en zijn collega wetenschappers ligt, worden
pensioenrechten voortaan uitgedrukt in punten. Doorheen je loopbaan
verzamel je punten. Op het einde van je loopbaan worden die punten
omgezet in een bepaald pensioen. Hoe meer punten, hoe meer pensioen.

Hoeveel punten je
ophaalt gedurende je loopbaan, wordt bepaald door het aantal jaren
dat je werkt en het loon dat je verdient. Hoe minder jaren je werkt
en hoe minder je verdient, hoe minder pensioen je krijgt. Daar kunnen
vragen bij gesteld worden. Want het verdiende loon zegt natuurlijk
niets over hoe hard je werkt.

Een ander nadeel is
dat de waarde van een punt kan dalen. Wanneer de gemiddelde lonen
dalen, dan dalen ook de pensioensuitkeringen. Alles hangt dus af
van hoe hoog of hoe laag het minimumpensioen zal gelegd worden. Maar
dat is een politieke beslissing, waar Vandenbroucke en zijn collega’s
zich niet kunnen over uitspreken.

take down
the paywall
steun ons nu!