Tomorrowlandverbod? De mogelijke maatschappelijke gevolgen

Tomorrowlandverbod? De mogelijke maatschappelijke gevolgen

zondag 15 juni 2014 20:24
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Individuele rechten zijn goed en van groot belang.
Maar zijn ze absoluut? Wanneer kunnen de maatschappelijke belangen een
beperkte schending op individuele rechten (zoals recht op rust)
rechtvaardigen?

In deze zaak is het duidelijk dat de individuele rechten
slechts beperkt geschonden worden (eenmalig twee weekends op een jaar).
Dat is iets helemaal anders dan wanneer Tomorrowland zou besluiten een
hele maand (of ieder weekend op een jaar) aan een stuk zijn festival te
organiseren.

Dan zouden de individuele belangen de maatschappelijke
belangen inderdaad moeten overstijgen, maar bij dit stuk zal duidelijk
worden dat in het huidig geval de maatschappelijke gevolgen te groot
zijn ten opzichte van de individuele baten. Newsmonkey kreeg de première van dit artikel maar het is ook voor de Dewereldmorgen relevant.

Justitie

Stel
dat de klagers gelijk zouden krijgen en dat Tomorrowland verboden zou
worden. Welk beeld zal de gemiddelde Vlaming/Belg dan hebben van
justitie? Op dit moment kampt justitie al voor een groot deel met een
“wereldvreemd” en “onrechtvaardig” imago.

Wanneer enkele personen een
internationaal geprezen festival, dat waarden zoals respect,
verdraagzaamheid en antiracisme uitstraalt, aan banden kan leggen
vanwege het beperkte lawaai gedurende eenmalig twee weekends op jaarbasis
zijn daar vraagtekens bij te plaatsen. Mensen zullen nog minder
vertrouwen hebben in justitie, aangezien het overgrote deel van de
burgers zulke uitspraken als onrechtvaardig zou beschouwen.

Ook zou het
voor een deel imagoschade kunnen opleveren aan het beroep van advocaat
(mensen die denken “moeten advocaten zich daarmee bezig houden?”)
Grootste slachtoffer: de rechtstaat in haar geheel.

Onrust

Vele
mensen koppelen een deel van hun sociale identiteit aan het festival.
Dit is te merken bij mensen (uit het buitenland) die zelfs tattoo’s
laten zetten met het symbool van Tomorrowland. Het belang dat het
festival voor vele mensen heeft is te verklaren door de unieke sfeer en
de waarden die het festival uitdraagt (antiracisme, verdraagzaamheid,
openheid,…).

Wanneer het festival verboden zou worden, zouden vele
mensen dit ervaren als een aanslag op hun sociale identiteit. Daardoor
is de kans dat bepaalde mensen gewelddadig gaan reageren enorm groot.
Betogingen kunnen ontstaan, vandalisme in de buurt van het festival,
massale bedreigingen naar de klagers toe,…. Geweld is in alle
omstandigheden af te keuren, maar het zou in dit geval wel te verklaren
zijn. Grootste slachtoffers: burgers van Boom en omstreken.

Maatschappelijke waarden

Tomorrowland
is een festival dat wereldwijd waarden zoals antiracisme, respect,
verdraagzaamheid, vriendelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel
draagt. Op zo goed als geen enkel ander festival kunnen zoveel
verschillende culturen samen feesten. Het is een festival waar zelfs
Russen en Oekraïners met elkaar zouden kunnen dansen.

Op bijna geen
enkel ander festival zijn de mensen zo open tegen elkaar en vriendelijk
voor elkaar: of je nu blank/zwart, groot/klein, dik/dun, al dan niet
andersvalide, jong/oud, het maakt allemaal niet uit. Je feest daar
SAMEN! Ook de vriendelijkheid scheert daar toppen: vanaf er iemand op
per toeval op iemand anders tenen danst/stapt komt daar meteen 100 keer
sorry voor in de plaats.

Op welke plek in België is dat ook het geval?
Moesten de zeven klagers (en hun advocate) hun zin krijgen, dan zou dit een
enorme slag betekenen op de waarden die het festival uitdraagt. Het
leven is nu eenmaal samenleven, mensen leven niet alleen op deze
planeet.

Dan is het ook de taak dat mensen elkaar iets gunnen als dit
met het nodige respect gebeurt. Persoonlijk ken ik bijna geen enkele
andere organisatie die zoveel overlegt met zijn buurtbewoners
(vergaderingen, bemiddelingen, centrale waarbij men met klachten terecht
kan,…) en probeert de natuurschade tot een absoluut minimum te
beperken (vb. het aantal vuilbakken en ook hoeveel belang er wordt
gehecht tijdens het festival aan het feit dat je respect moet hebben
voor de natuur). Het is dan ook erg om vast te stellen dat net zo’n
festival het slachtoffer moet worden van haat en onverdraagzaamheid.
Grootste slachtoffer: de wereldwijde maatschappij

Imago België

Wanneer
je iemand in het buitenland vraagt wat die over België weet, antwoordt
deze vaak: “Chocolate, beer and… Tomorrowland”.

Tomorrowland geeft
België een zeer goed imago en dit proberen de zeven cliënten te bestrijden
(door hen te betichten van corruptie terwijl er waarschijnlijk niets in
de plaats is gevraagd voor die gratis tickets en dit een praktijk
gebeurt die waarschijnlijk op heel wat festivals gaande is, dus waarom
juist weer Tomorrowland viseren?).

Wat moeten die mensen uit het
buitenland van België wel denken als zeven klagers hun favoriete festival
kunnen verbieden door de geluidsoverlast die ze twee weekends hebben?
Wanneer we dit voorleggen op Facebookgroepen geloven de meeste
buitenlanders ons niet dat dit werkelijk mogelijk is (in België).

Welke
deuk zou het imago van België krijgen als het blijkt dat dit wel
degelijk mogelijk is? Hoeveel mensen zullen nog op reis willen naar
België? Hoeveel bedrijven zullen nog willen investeren in ons land?
Hoeveel mensen uit het buitenland zouden nog naar het door hen
gepercipieerde verzuurde België willen migreren? De imagoschade die
België zou oplopen is niet te schatten. Grootste slachtoffer: imago van
Belgen.

Hek van de dam

Indien
de zeven klagers (en hun advocate) dit zouden toekrijgen, is het hek van de
dam. Wat is het volgende? Rock Werchter, Pukkelpop, Gentse feesten,
Lokerse feesten verbieden omdat er één individu last heeft van het
geluid?

Als ik dus bvb. een hekel heb aan Graspop zou ik dus kunnen
verhuizen naar daar (juist naast het terrein) en vervolgens blijven
procederen tot ik gelijk krijg. In wat voor wereld leven we dan? Wat
zijn de volgende slachtoffers van de onverdraagzaamheid dan:
Voetbalwedstrijden (want is minstens om de twee weken grote overlast) en
alle andere festiviteiten.

Wat is het verschil tussen een festival en
een voetbalwedstrijd qua overlast? Je zal altijd wel iemand vinden die
daar tegen is en het weg wil. Maar in wat voor maatschappij leef je als
je zulke mensen gelijk geeft? Een maatschappij waar niemand elkaar nog
iets gunt en de individuele rechten vooral worden gebruikt om de
maatschappelijke belangen te schaden. Grootste slachtoffer: hele
maatschappij.

Economische schade

Tot
slot zou de economische ravage ook onaanzienlijk zijn: de lokale
ondernemers zouden het in vele gevallen moeilijk krijgen en vaak
failliet gaan, de organisatie zou failliet gaan en de Vlaamse economie
zou heel wat minder inkomsten krijgen. Vorig jaar was Tomorrowland
volgens mediabronnen namelijk het meest rendabele festival voor de
Vlaamse economie (70,6 miljoen euro bracht het op). Wie zal er nog
willen ondernemen of een festival opstarten als zulke klagers gelijk
krijgen? Grootste slachtoffer: de hele Vlaamse economie, (toekomstige)
lokale ondernemers en de organisatie.

DeWereldMorgen.be

Dus…

Waarschijnlijk
zijn er maatschappelijke gevolgen over het hoofd gezien. Maar deze
tekst biedt wel al een beeld op de maatschappelijke gevolgen die
dergelijke uitspraken kunnen hebben. Het individueel belang moet steeds
worden afgewogen. Maar in dit geval is het overduidelijk dat de beperkte
schade die de zeven klagers ondervinden (in hoeverre ze nog opereren
vanwege ‘geluidsoverlast’) totaal niet in verhouding is met de
maatschappelijke gevolgen die dergelijke uitspraak zou hebben.

De raad
die ik aan de zeven zou willen geven: u had met de advocaatkosten al een
mooi reisje kunnen boeken voor twee weekends en u wist het lang genoeg
op voorhand dus het kon aan een spotprijsje. Elke mens die enigszins
nadenkt over deze maatschappelijke gevolgen kan maar tot één conclusie
komen: Let the party begin.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!