Beweging.net: een nieuw tijdperk?

Beweging.net: een nieuw tijdperk?

De rechtse krachten en sommige media verwachtten zich aan de begrafenis van de christelijke arbeidersbeweging. Op zaterdag 14 juni hebben ze moeten vaststellen dat het geen uitvaart was, maar de geboorte van een slagkrachtige beweging.

zondag 15 juni 2014 14:11
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Na de
algemene vergadering kwamen acht tot negenhonderd militanten opdagen voor het
unieke startmoment.

Bij deze
gebeurtenis wil ik enkele bedenkingen, reflecties maken.

Volgens
sommige berichten leek het wegvallen van de “C” in de naam zowat het belangrijkste
feit. Dit schept echter de mogelijkheid om in de toekomst veel opener in de samenleving
te staan.  Het IC (internationaal comité), dat nu een
gelijkwaardige partner is, ligt zeker mede door zijn letterlijk kleurrijke samenstelling
mee aan de basis van de
naamsverandering.

De naam “beweging.net” verrast niet echt, althans niet
voor ingewijden. Reeds vele jaren spreken de vrijwilligers over de of onze
beweging, waarmee ze die verzameling van organisaties bedoelen. 

De
toespraak van mijn voorzitter was enthousiast en emotioneel gedreven. Dit past
voor deze evenementen, de vele applauzen waren spontaan en uitingen van
blijheid, strijdvaardigheid en fierheid.

Van de
toespraak zelf onthoud ik dat ons sociaal model moet overeind blijven, een
model dat door de inbreng van het middenveld haar verdiensten bewezen heeft. Hij
benadrukte de rol van het middenveld inzake het RIZIV en de RVA.

Alhoewel
het federaal sociaal overleg als een breekpunt voor regeringsonderhandelingen
expliciet werd vermeld, vind ik het spijtig dat de index zelf niet woordelijk
vernoemd werd. Iedereen weet dat dit mechanisme bij het overleg hoort, maar een
duidelijke vermelding had krachtiger geweest. De beperking van de werkloosheid in
de tijd werd als een zeer slecht idee naar voren gebracht. Het niet aanvaarden
van besparingen in de zorg en het onderwijs kon op algehele bijval rekenen.

Door zijn
vertrouwen in de politieke mandatarissen uit te spreken zadelde mijns inziens de
voorzitter de “beweging.net-politici”
op met een loodzware opdracht. Ze moeten voorkomen dat er sociale afbraak komt
en dit binnen een partij waarin de kopstukken Peeters en Beke niet tot de
arbeidersvleugel behoren en daarenboven buiten de partij een extreem rechtse
informateur aan zet is.

Graag draai
ik hier de redenering om:

Mandatarissen
die aandachtig geluisterd hebben, weten nu zeer goed waarvoor de nieuwe beweging
staat en weten dat die grote groep enthousiastelingen hun steunen in hun
politieke initiatieven, meer nog, de tegenstanders weten dat een enorme
achterban achter deze verkozenen des volks staat. Het feit dat men ook beroep
wil doen op bevriende politici binnen andere partijen is een positieve evolutie, want dat zal zeker nodig zijn. Spijtig genoeg gaat men voorbij aan het feit, dat onze bewegingsmensen in hun politiek engagement voor linkse partijen kozen. Maar op dat
vlak wil ik meehelpen aan een positieve evolutie. 

De
ACW-voorzitter die vroeger bekend was voor zijn eerder vage weinig concrete
uitspraken werd vervangen door een Bewegings.net-voorzitter die duidelijk was
in zijn sociale eisen en het vertrouwen geniet van een zeer ruime achterban met
250 000 vrijwilligers.

BEWEGING.net.
staat op de rails !!!

take down
the paywall
steun ons nu!