Nieuws, Samenleving -

KHLeuven-student maakt interactief reisverhaal over Koerdistan

Bahram Maaruf (22) studeert sociaal-cultureel werk aan de KHLeuven. In het kader van zijn studies keerde hij samen met zijn vader terug naar Iraaks Koerdistan. In samenwerking met C.H.I.P.S. vzw verwerkte hij zijn bevindingen en ontdekkingen eerst tot een blog, later tot een interactief (audio)boek.

donderdag 12 juni 2014 12:20
Spread the love

De vader van Bahram is afkomstig uit de stad Kirkuk in Irak.
Toen hij jong was, kwam de dictator Saddam Hoessein aan de macht. De
Koerden werden door Saddam en zijn regime zwaar onderdrukt en
uitgemoord.  Bahrams vader besloot om na zijn studies guerillastrijder te worden en
te gaan vechten voor de rechten en vrijheid van de Koerden. Na enkele
jaren strijd en gevangenschap kwam hij voor een zware keuze te staan.
Wegvluchten of opgepakt en geëxecuteerd worden. Hij koos ervoor om te
vluchten. In België startte hij een studie informatica aan de KHLeuven en ontmoette daar zijn toekomstige echtgenote die daar toen sociaal werk studeerde.

Bahram omschrijft zichzelf als een ‘tweedegeneratiemigrant’. Alhoewel
hij opgegroeid is in Vlaanderen, groeide bij hem de noodzaak om het
Koerdische deel van zijn identiteit samen met zijn vader te ontdekken.
Hij mocht van de KHLeuven in de periode maart-april afreizen naar Irak
en hield een dagboek bij voor het opleidingsonderdeel Intercultureel
werken.

Interactief

Het verslag van deze ontdekkingstocht werd verwerkt tot een
interactieve evocatie. Deze voert de lezer mee naar alle bezochte
plekken en geeft extra duiding bij personen, plaatsen en geschiedkundige
feiten.

C.H.I.P.S. vzw
reikt met dit initiatief vanuit het jeugdwerk mogelijkheden aan voor
nieuwe publicatiemethoden via digitale media. De publicatie zal
toegankelijk zijn via webbrowser, als iBook, geschikt voor Kindle en via
een speciale app voor iPad.

Door kansen te geven aan jongeren om hun verhaal op innovatieve wijze
te produceren en te distribueren, draagt C.H.I.P.S. vzw bij aan de
overlevering van belangrijk erfgoed: het geheugen van
migranten/vluchtelingen en de zoektocht naar hun identiteit.

Het reisverhaal wordt op 24 juni om 19u voorgesteld bij de KHLeuven – departement Sociale School Heverlee. Vanaf 25 juni is het beschikbaar voor het grote publiek.

take down
the paywall
steun ons nu!