Zwaar onweer door opwarming aarde?

Zwaar onweer door opwarming aarde?

Het spookte flink, de afgelopen dagen en nachten. Zwaar onweer, storm, bliksem, hagel... De vraag die vervolgens in veel media de kop opsteekt: is dit een gevolg van de opwarming van de aarde?

woensdag 11 juni 2014 15:02
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Uit Amerikaans onderzoek aan
de Stanford Universiteit blijkt dat er, door de opwarming van de aarde, een
kans is op zwaardere stormen in de VS.

Doorgaans zijn er weinig
historische data beschikbaar over de atmosferische omstandigheden die
ernstige onweersstormen veroorzaken, maar door verschillende modellen te linken
hebben onderzoekers een model kunnen maken voor de onweers- en stormomstandigheden in de komende eeuw.

Het onderzoek leek ook aan
te tonen dat er een globale toename van stormachtige dagen zou zijn. Ook lijken
de stormen in de toekomst heftiger te zijn en meer over de seizoenen verspreid
plaats te vinden.

Jean-Pascal van
Ypersele, klimaatdeskundige en professor klimaat en milieu aan de Universiteit
van Leuven: “Natuurlijk is niet ieder onweer het gevolg van de
klimaatverandering. Er is onder bepaalde omstandigheden wel vaker kans op
onweer. De toename van het aantal zware onweersbuien lijkt echter een sterke
correlatie te hebben met de opwarming van de aarde. Zoals ook blijkt uit het
onderzoek van het IPCC.”

IPCC

In
het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC staat te lezen dat de laatste dertig jaar warmer waren dan welke
periode dan ook sinds 1850. 1983-2012 was waarschijnlijk de warmste periode
van de noordelijke hemisfeer, in de afgelopen 1400 jaar. In
de middeleeuwen waren er wel kleine periodes dat het zo warm was als nu. Dit
waren echter minder structurele en meer regionale warme periodes.

Ook
laat het rapport weten dat het zeeniveau tussen 1901 en 2010 met 0.19 m
gestegen is. Dit vergroot natuurlijk de kans op overstromingen. Daarnaast zal
er hoogstwaarschijnlijk meer regen vallen en zal het meer stormen. Volgens
het rapport is het zeker dat de opwarming van de aarde zich in de toekomst
doorzet.

België en Nederland

Op basis van de gegevens van het IPCC publiceerde het Nederlandse weerinstituut KNMI onlangs een rapport. Ook de Lage Landen krijgen
steeds vaker te maken met extreme regen- en onweersbuien. Volgens
het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De
temperatuur stijgt verder: het meest in de winter, het minst in de lente.

De
toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters
in Bordeaux. En de zeespiegel zal aan de kust mogelijk met 25 tot 80 centimeter stijgen.

Onweer

Dat
in de toekomst onweersbuien vooral heviger zullen zijn, komt duidelijk uit de
onderzoeken naar voren. Dit betekent dat kosten bij dit weer zullen oplopen.
In 2013 kostte natuurgeweld de wereld al meer dan 91,8 miljard euro. De
verwachting is dat dergelijke kosten in de toekomst hoger worden.

Jean-Pascal van
Ypersele:  “Als de stormen zwaarder worden, is er meer schade, onder andere aan de infrastructuur. Het valt te verwachten dat de kosten dan oplopen, ondanks dat hier weinig tot geen cijfers over beschikbaar zijn op dit moment.”

De
Europese Commissie probeert op het probleem in te spelen. Zij publiceert op haar
site adviezen voor de aanpassing aan klimaatverandering. “Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, lijken de tot
nog toe gepubliceerde resultaten erop te wijzen dat extreme weersomstandigheden
ernstige en langdurige gevolgen voor de
gezondheid kunnen hebben.”

Tegenmaatregelen

In een Witboek
over de aanpassing aan de klimaatverandering
wordt
opgesomd welke tegenmaatregelen de EU en haar lidstaten volgens de commissie
kunnen nemen.  

De drie
belangrijkste maatregelen zijn het ontwikkelen van indicatoren om extreme
weersomstandigheden beter te kunnen monitoren en voorspellen,modellen opstellen voor gezondheidseffecten en bestaande actieplannen voor extreme weersomstandigheden
opnemen in een nationale gezondheidsstrategie voor de aanpassing aan de
klimaatverandering.

Proffesor
Ypersele: “Dat er meer stormen komen als de opwarming van de aarde toeneemt, ligt voor de hand. Maar de meeste studies doen onderzoek naar stormen in
Midden- en Zuid-Amerika. Ik hoop dat de IPCC in de toekomst meer onderzoek doet
naar Europa, zodat we ook hier de gevolgen van de klimaatverandering in kaart
kunnen brengen en maatregelen kunnen nemen.”

take down
the paywall
steun ons nu!