Big Brother Awards voor NSA, Yves Liégeois en smartphone

Big Brother Awards voor NSA, Yves Liégeois en smartphone

Woensdag 4 juni werden voor de vierde maal de Big Brother Awards uitgereikt door de Liga voor Mensenrechten. De publieksprijs ging naar Yves Liégois voor zijn uitspraken over een DNA-databank voor baby’s. De smartphone mocht zich verheugen op de vakjuryprijs. Een Lifetime Achievement Award was weggelegd voor de NSA wegens haar niet-aflatende pogingen tot het bouwen van een controlestaat.

donderdag 5 juni 2014 15:51
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Met de Awards wil de Liga
voor Mensenrechten een, volgens hen, heikel grondrecht in de schijnwerpers
zetten: het recht op privacy. Tegenwoordig wordt het hele leven geregistreerd.
En natuurlijk doen we daar zelf ook aan mee, op het internet, met name via sociale media.
Deze Big Brother-cultuur moet volgens de Liga voor Mensenrechten aan de kaak
worden gesteld.

Iedereen surveilleren is
absurd, aldus de Liga. Privacy is een fundamenteel mensenrecht. Het debat rond
privacy is de laatste tijd levendiger dan ooit.

Door boeken als The Circle
van Dave Eggers denken mensen na over wat er gebeurt als grote bedrijven als
Facebook en de overheid alles van ons weten. En door schandalen als die van de
NSA worden we ons bewust van de schending van dit basisrecht.

Winnaars

De Big Brother Awards zijn
volgens de Liga een kans om onze stem te laten horen en de schendingen aan te
klagen. Het publiek stemde voor Yves Liégeois als winnaar. De voormalig
procureur-generaal maakte zich het afgelopen jaar niet bepaald populair door
zijn omstreden uitspraken over een DNA-databank voor pasgeborenen.

De Liga zag in deze
uitspraak voldoende reden voor een nominatie. “Liégeois dient te beseffen welk
gewicht aan zijn woorden kleeft. Binnen zijn functie is een gedegen aanhangen
van alle fundamentele rechten essentieel. Als hooggeplaatste magistraten het
recht op privacy ondergeschikt maken aan de belangen die zij dienen, kan men
niet anders dan dit grondrecht een reddingsboei toewerpen”, aldus Caroline De
Geest van de Liga voor Mensenrechten.

De vakjury koos voor de
smartphone als verdiende winnaar voor een prijs. “Een spion op zak”, luidt het expertenoordeel over het inmiddels voor velen haast onmisbare toestel.

“Waar we
zijn, wat we doen en met wie. Smartphones registreren het in een handomdraai.
Gevoed door de nonchalance van de doorsnee smartphonegebruiker, belagen
ontwikkelaars ons met hebberige data apps, waarvan we meer het genot dan de
risico’s zien. Hoe meer, hoe beter, lijkt de algemene norm voor
dataverzameling. Technologie herleidt privacy tot een illusie. En wij laten ons
gewillig verleiden. Meer nog, we dragen er achteloos toe bij. De smartphone
effent de weg naar de controlemaatschappij. Eentje waar we zelf aan bouwen”.

Speciale prijs

Een speciale prijs was gereserveerd voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA.
In een bewogen jaar, waarin Edward Snowden menig
afluisterschandaal blootlegde, bleef de NSA allesbehalve gespaard. De NSA
werd nu door de Liga geëerd als grootste Big Brother Aller Tijden. Dit om de
grootschaligheid van haar controlepraktijken en spionage, die een Lifetime Achievement Award waardig is. Eeuwige roem valt het oeuvre van de
NSA dus alvast ten deel.

Bekijk hier de ceremonie.

take down
the paywall
steun ons nu!