Actie Stop Armoede: “Help! Er staat een computer tussen mij en het loket”
Nieuws, België, Antwerpen -

Actie Stop Armoede: “Help! Er staat een computer tussen mij en het loket”

Het platform 'Stop Armoede nu' hield woensdag een actie in Antwerpen om aandacht te vragen voor de hindernissen die mensen ervaren met het e-loket, de digitale dienstverlening van de stad. Met een groot hindernissenparcours lieten ze voorbijgangers en politici ervaren dat ‘een attest bekomen om je gezinssamenstelling te bewijzen’ voor sommige mensen veel op de 100 meter horden lijkt.

donderdag 5 juni 2014 13:54
Spread the love

DeWereldMorgen.be

“Uiteraard zijn wij niet tegen digitale dienstverlening.” zegt
Gülay Temur namens ‘Stop Armoede.nu’. “Eens de kinderziektes
eruit zijn, zal e-dienstverlening het voor een deel van de
Antwerpenaars makkelijker maken om hun administratie geregeld te
krijgen vanuit de eigen huiskamer. Een ander groot deel van de
Antwerpenaars raakt echter niet op de digitale snelweg omdat ze niet
vlot lezen of schrijven, omdat ze niet vertrouwd zijn met computers,
omdat ze het verband niet leggen tussen de vraag die ze hebben en de
woorden op het scherm. Voor hen is e-dienstverlening pure Kafka.”

Dat dit niet over
enkelingen gaat, lichtten de stadsdiensten zelf toe in de voorstelling
van de algemene communicatiestrategie A-stad (Antwerpen.be en A-blad)
aan het Antwerpse middenveld: 24 procent heeft geen internetaansluiting,
28 procent heeft nog nooit een computer gebruikt, 27 procent gebruikt geen
internettoepassingen, 48 procent heeft nog nooit contact gehad met de
overheid via internet, 61 procent van de werklozen bezit een
computer terwijl 96 procent van de werkenden en de helft van de 60-plussers een computer heeft.

A-profiel

Het overleg van Antwerpse Sociale Middenveld Organisaties voerde
een klein onderzoek uit bij de sociale organisaties in Antwerpen.
Veel van die organisaties hebben door de digitale strategie van de
stad een grote toename van cliënten die er niet meer in slagen om
zelf hun probleem opgelost te krijgen. Hun cliënten vragen hulp bij
het maken van afspraken, de aanvraag van attesten, de aanmaak van een
A-profiel,… Vroeger regelden mensen dat zelf.

“Om een pro-Deoadvocaat aan te vragen moet je een attest van
gezinssamenstelling voorleggen samen met de inkomsten van de laatste
drie maanden,” legt een maatschappelijk werker van woonbegeleiding
van CAW Antwerpen uit. ”Als mijn cliënten laat zijn met de aanvraag
van dat attest, liepen ze vroeger even langs het stadskantoor. Nu kan
dat niet meer, tenzij je een ID-lezer hebt duurt zo’n aanvraag nu vijf
werkdagen. Laatst hadden we weer een situatie waarin ik heel wat
extra telefoontjes heb moeten doen om die pro-Deoadvocaat toch nog in
orde te krijgen.”

Optimaal toegankelijk

De digitalisering van de stad Antwerpen is ingevoerd zonder
voorafgaand overleg met de Antwerpse sociale organisaties.
Maatschappelijk werkers, vormingswerkers, jeugdwerkers en
opbouwwerkers klagen dat ze de dienstverlening van de stad niet
kunnen overnemen. Ze pleiten er dan ook voor dat de stad ervoor zorgt dat de
dienstverlening optimaal toegankelijk is voor iedereen die in
Antwerpen verblijft.

Voor wie (nog) niet vlot met de computer werkt is er nood aan mensen aan het loket, aangepaste begeleiding en
opleiding, meer diensten die zelf gegevens opvragen bij de
kruispuntbank en gratis telefoonlijnen met kortere wachttijden voor
diensten.

De stuurgroep
van StopArmoede.nu bestaat uit mensen van Filet Divers/Bond Zonder
Naam, Welzijnszorg-regio Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad
vzw, CAW Antwerpen, Antwerps Integratiecentrum De8, Antwerps Platform
Generatie Armen, ACV Antwerpen en ACW Antwerpen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!