“Wereld stevent af op antibiotica-crisis”

Britse deskundigen pleiten voor een internationaal VN-panel voor antibioticagebruik naar analogie met het klimaatpanel. Als de wereld niet snel iets onderneemt tegen de opmars van resistente bacteriën, kunnen simpele infecties in de toekomst dodelijke ziektes worden, waarschuwen ze.

dinsdag 3 juni 2014 16:59
Spread the love

De resistentie van bacteriën,
parasieten en virussen tegen antibiotica en andere geneesmiddelen
groeit aan alarmerend tempo, zeggen de geleerden in een opiniestuk in
het gezaghebbende tijdschrift Nature. Jeremy Farrar, directeur van de
Wellcome Trust, en Mark Woolhouse, hoogleraar aan de University of
Edinburgh pleiten daarom voor de oprichting van een krachtig
internationaal orgaan om het probleem aan te pakken, naar analogie
met het VN-klimaatpanel (IPCC).

Net als de klimaatverandering
gaat het immers om een natuurlijk proces dat door menselijke
activiteit wordt versterkt en waar de acties van een of enkele landen
wereldwijde impact kunnen hebben, argumenteren ze. Tegelijk is de
internationale aandacht zwak voor de bedreiging die wordt veroorzaakt
door het verkeerde gebruik van de geneesmiddelen. Het nieuwe
internationale orgaan zou aanbevelingen moeten doen en nauw moeten
samenwerken met nationale overheden en andere internationale
instellingen om die te implementeren.

Enorme gevolgen

De dreiging is heel reëel,
waarschuwen de wetenschappers, want zonder antibiotica zou een
routine-operatie dodelijk kunnen worden. Behandelingen voor kanker en
diabetes of orgaantransplantaties zouden onmogelijk worden in hun
huidige vorm. Ook de veeteelt zal klappen krijgen.

“We moeten eigenlijk al
meer dan twintig jaar actie ondernemen tegen de ontwikkeling van
resistentie”, zegt Jeremy Farrar. “Ondanks herhaalde
waarschuwingen blijft de internationale respons zwak, en de
Gezondheidsorganisatie (WHO) van de VN speelt geen leidende rol. Het
resultaat is dat een aantal aandoeningen, zoals tuberculose of
malaria, longontsteking en gonorroe, varianten ontwikkelen die tegen
alle huidige geneesmiddelen bestand zijn.”

“Het is dringend tijd om
niet langer het probleem gewoon te benoemen, maar ook om actie te
ondernemen”, zegt zijn collega Mark Woolhouse. “Er is
onafhankelijk, internationaal leiderschap nodig rond dit probleem,
vooraleer de enorme vooruitgang die we geboekt hebben sinds de
uitvinding van de penicilline teniet gedaan wordt.”

When Medicines Don’t Work Anymore

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!