In vrijheid en waardigheid

In vrijheid en waardigheid

De Arbeidsconferentie begint met de traditionele openingszitting. Bij die opening is het altijd uitkijken naar de toespraak van de directeur-generaal, sinds 2012 Guy Ryder.

woensdag 28 mei 2014 19:12
Spread the love

De jaarlijkse
Internationale Arbeidsconferentie stak vandaag van wal met de traditionele
openingszitting. Met altijd behoorlijk
wat plichtplegingen, waaronder de verkiezing van de voorzitter en de
vice-voorzitters van de Conferentie. Dit
keer geen voorzitter vanuit de regeringsbanken zoals gebruikelijk, maar voor de
derde keer in de geschiedenis van de IAO iemand van de werkgeversbank: de Argentijn Daniel
Funes de Rioja, voorzitter van de internationale werkgeversorganisatie
(IOE) en al jarenlang in de IAO de
pendant van Luc Cortebeeck, als woordvoerder van de werkgeversgroep. 

Op eieren

Bij die
opening is het echter altijd uitkijken naar de toespraak van de directeur-generaal,
sinds 2012 Guy Ryder. Zijn voorganger
Juan Somavia had, zeker in zijn laatste jaren, de gewoonte links en rechts wat
vaderlijke tikken uit te delen. Na het
uitbreken van de financiële crisis was hij zelfs ongewoon hard voor Europa,
waarvan hij vond dat dit zijn roots verloochende. 

Ryder is voorzichtiger. Hij moet ook meer op eieren lopen. Enerzijds omdat de werkgevers almaar
moeilijker beginnen doen, met als
scharniermoment de crisis in de Commissie voor de Toepassing van de Normen in
2012, met de abrupte en botte aanval van de werkgeversgroep op de rol van de
experts inzake het recht te staken. Anderzijds omdat een deel van de regeringen
en de werkgevers nog altijd niet hebben verteerd dat Ryder als ex-vakbondsman
aan het roer kwam te staan.

Consensusvorming

Het was dan
ook niet te verwonderen dat Guy Ryder – naast veel aandacht in zijn
openingsstatement voor de inspanningen die ze als IAO doen om de efficiëntie en
de output van de Organisatie te verbeteren – serieus hamerde op die nood tot
tripartiete consensusvorming. Met ook
een niet mis te verstane oproep om een oplossing te vinden voor de bovenvermelde
crisis van 2012 en om minstens het akkoord te respecteren dat in de Raad van
Bestuur in maart laatst werd bereikt over het mandaat van de experts.   Het is essentieel, zei hij, dat de
tripartiete steun aan het toezichtsmechanisme via de commissie van de normen
wordt hersteld. Dat is cruciaal voor het
gezag waarmee ze spreekt. Zonder dat dreigt
de IAO te worden verminkt, voegde Ryder eraan toe. Niet mis te verstaan.

Migratie

Veel nadruk in
zijn toespraak ook op de kwestie van de migratie. Een deel van het verslag van de directeur-generaal
aan de Internationale Arbeidsconferentie is daar zelfs integraal aan gewijd. Maar daar kom ik op terug in een volgend
blogbericht.

In vrijheid en waardigheid

Ryder bracht ook even de 70ste verjaardag, deze maand, van de Verklaring van Philadelphia, in
herinnering. Die gaf de IAO een tweede
adem na de Tweede Wereldoorlog, met die prachtige volzin erin dat “alle mensen, ongeacht hun ras, geloof of geslacht, het recht hebben
om, in vrijheid en waardigheid, in economische zekerheid en met gelijkheid van
kansen, te streven naar materiële vooruitgang en naar geestelijke ontwikkeling”
en vervolgens “dat alle nationale en internationale programma’s en maatregelen,
met name op economisch en financieel gebied, vanuit dit standpunt dienen te
worden beoordeeld en alleen te worden aanvaard voor zover blijkt dat hierdoor
het bereiken van deze fundamentele doelstelling wordt bevorderd en niet wordt
belemmerd”.  Laat ons, besloot Ryder, in
alles wat we doen zo blijven handelen. 
De mensen eerst.

Hoe vaak horen we dat nog in internationale én
nationale discussies?

Chris Serroyen

De volledige toespraak van Guy Ryder

take down
the paywall
steun ons nu!