Alliantie D19-20 veroordeelt buitensporig politiegeweld
Nieuws, Europa, Politiek, België, Brussel -

Alliantie D19-20 veroordeelt buitensporig politiegeweld

Tijdens een persconferentie dinsdag 20 mei 2014 veroordeelden de organisaties verenigd Alliantie D19-20 en Alter Summit in scherpe bewoordingen de massa-arrestatie tijdens een demonstratie tegen het TTIP-vrijhandelsakkoord van de EU met de VS.

dinsdag 20 mei 2014 17:08
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Trans-Atlantisch Handels- en
Investeringsverdrag (TTIP)

Verschillende
sprekers op de persconferentie verwoordden de zorgen van Europese vakbonden en organisaties van het middenveld over het TTIP. Maandag 19 mei 2014 ging de vijfde
onderhandelingsronde over dit verdrag van start in Washington.

“Het lijkt er op dat het
verdrag er komt”, zei Felipe van Keirsblick, nationale secretaris van de Franstalige christelijke bediendecentrale CNE, “onze acties en de groeiende tegenstand ten spijt.”

Dit verdrag is
een vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU. De officiële doelstelling is de
bescherming van internationale investeerders en de liberalisering van de handel
in goederen en diensten. Hiervoor moet veel regelgeving geharmoniseerd worden.  

De angst van
verschillende organisaties als Alliantie D19-20 is dat de rechten van burgers
en werknemers door dit verdrag zullen worden afgezwakt. Het gaat dan met name over de normen voor
voedselveiligheid, milieubescherming en sociale zekerheid voor arbeiders. De
kans dat de lagere standaarden van Amerika door Europa zullen worden overgenomen lijkt reëel. 

Persconferentie 

DeWereldMorgen.be

Tijdens de persconferentie werd aanvankelijk voornamelijk gesproken over
het repressieve optreden van de Brusselse politie tijdens de recente manifestatie tegen het TTIP op donderdag 15 mei 2014.  Eric Nemes, van de Algemene Centrale van het ABVV, sprak
van een ontoelaatbaar politieoptreden. “Als bezorgde burgers tijdens een
vreedzaam protest massaal worden opgepakt, is dit geen goed voorbeeld van een
democratische samenleving.” 

Ook melkveehouder Luc Hollands, die sprak namens de deelnemende landbouwersorganisaties van de alliantie, uitte zijn
zorgen over het vrijhandelsakkoord. “Iedere week zijn maar liefst vier
melkveehouders gedwongen hun bedrijf op te zeggen. Hoewel de politiek
belooft dat het akkoord werk oplevert, is de kans dat kleine bedrijven dit
verdrag overleven zeer klein.”

Daarnaast benadrukten meerdere aanwezigen dat vooral voor melkveehouders de situatie na het verdrag onhoudbaar kan worden. Export en import zal vanaf dan alleen nog rendabel zijn voor echt grote spelers op de markt. 

Luc Hollands vroeg  zich verder nog af waarom de burgemeester van de stad Brussel als hoofd van de politie niet in
heeft gegrepen toen zijn politiekorps bijna alle aanwezigen oppakte tijdens de
demonstratie. “Het is onvoorstelbaar dat een vreedzame demonstratie zo
hardhandig in de kiem wordt gesmoord.” 

Provocerende politie 

In de beelden en de getuigenverklaringen kwam naar voren dat het de politie was die de betogers provoceerde en uiteindelijk ook kleineerde. De naam
van commissaris Vandersmissen, die de operatie leidde, werd daarbij veelvuldig genoemd.

Felipe van Keirsbilck: “Vandersmissen had de operationele leiding en had de
orde moeten handhaven. Iedereen oppakken is niet de juiste manier van handelen.
Mensen werden geïntimideerd, gekleineerd en hardhandig opgepakt zonder dat zij
op welke manier dan ook de politie provoceerden. Dit soort machtsvertoon is
absoluut niet legitiem.” 

De verschillende sprekers benadrukten dat het recht op demonstreren en het
recht op vrijheid van meningsuiting bij de demonstratie flink geweld was
aangedaan. “Aanwezigen werden gecriminaliseerd terwijl ze gebruikmaakten van
een democratisch basisrecht om hun stem te laten horen. Dit is voor het eerst dat er in
Brussel op zo’n grote schaal preventief wordt gearresteerd. De arrestaties
werden zelfs opzettelijk vertraagd door zogenaamd slechte administratieve
middelen. Als chef van de politie is het de rol van de burgemeester om dit
soort praktijken te voorkomen.” aldus Alexis Deswaef, voorzitter van de Liga
van de Mensenrechten. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Volgens Myrian Djegham zijn demonstraties als die van 15 mei tegenwoordig
bijna de enige overblijvende manier om misstanden en zorgelijke verdragen zoals het TTIP
onder de aandacht te brengen. 

Een aanwezige van Groen uitte in reactie hierop zijn onvrede over de rol
van de media in deze hele zaak. “Niemand weet van dit akkoord, terwijl het
ontzettend belangrijk is. Wij bij Groen proberen het onder de aandacht te
brengen en niemand luistert. Tot overmaat van ramp worden we ook nog
gearresteerd tijdens een rustige en pacifistische demonstratie. Een van mijn
collega’s was compleet in shock toen hij door de politie werd opgepakt” 

Myrian Diegham beaamde dat een sterk tegengeluid nodig is om besluiten zoals het
TTIP tegen te houden. 

Karel De Gucht 

Veel commentaar was er tijdens de conferentie op EU-handelscommissaris
Karel De Gucht die volgens de aanwezigen het vrijhandelsverdrag met de VS onverstoorbaar in een positief daglicht zet. De Gucht liet direct na de
arrestatie van demonstranten weten dat zij leugens hadden verkocht over TTIP,
daarmee suggererend dat de arrestaties misschien wel terecht waren. 

Ook het feit dat alle onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden, valt niet in goede aarde. De actievoerders en betrokken, bezorgde organisaties voelen zich alles behalve gehoord. 

Iedereen opgepakt 

Of de ongeoorloofde acties van de politie nog gevolgen zullen hebben, bleef
tijdens de persconferentie onduidelijk. De grote vraag was of commissaris
Vandersmissen of de burgemeester eindverantwoordelijkheid had. 

Wel werd duidelijk dat werkelijk iedereen is opgepakt. Advocaten,
journalisten, vakbondsleden, oudere mensen en zelfs parlementsleden. Ondanks het recht van de burger om soortgelijke acties te filmen, werden mensen
geïntimideerd om dit te voorkomen. 

De onvrede van ooggetuigen en organisaties was bij de persconferentie meer dan
voelbaar. Een gemeenschappelijke klacht wordt ingediend tegen het optreden van de politie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!