Verplichte aflossing staatschuld taboe in kiescampagne

Verplichte aflossing staatschuld taboe in kiescampagne

Het Europees Begrotingsverdrag voorziet in artikel 4, in een jaarlijkse aflossing van de staatschuld van een twintigse van het bedrag dat 60 procent van het BPP overtreft. Momenteel komt dit neer op 7 miljard euro per jaar. De politici maken er geen gewag van en de journalisten stellen er geen vragen over.

maandag 19 mei 2014 15:26
Spread the love

Als het al
over begroting gaat, wordt er af en toe melding gemaakt van het
traject dat met Europa afgesproken is om het begrotingstekort
geleidelijk terug te dringen. Het betreft de zogenoemde “Gouden
Regel”, voorzien in artikel 1 van het Begrotingsverdrag. Hiervoor
moet er, volgens de Hoge Raad voor Financiën, in het eerste jaar 3
miljard euro “gevonden” worden.

Volgens
ons moet er na 25 mei door de onderhandelaars voor de
regeringsvorming dus 10 miljard euro “gevonden” worden. De grote
vraag hierbij zal zijn welk aandeel men wil “vinden” door
besparingen; respectievelijk nieuwe inkomsten (zoals bij de vorming
van Di Rupo I het geval was).

Een ander
heikel punt wordt de vraag wat het aandeel van de Federale overheid
en andere beleidsniveaus in deze budgettaire inspanningen wordt.

Hoog tijd
dus om aan de politici te vragen hoe zij dit zullen aanpakken. De
kiezer heeft recht op deze informatie.

take down
the paywall
steun ons nu!