(foto www.DeWereldMorgen.be/Lode Vanoost)

Volkstribunaal: EU-trojka schuldig aan sociale afbraak

De Europese waakhondorganisaties Transnational Institute, Corportate Europe Observatory en Transform! legden acht jaar sociaal-economisch beleid van de EU op 15 en 16 mei 2014 voor aan getuigen uit heel Europa. Die beoordeelden dat beleid op basis van zijn reële sociale gevolgen. Hun oordeel is unaniem vernietigend.

zondag 18 mei 2014 13:33
Spread the love

Het Transational Institute, de
Corporate Europe Observatory (CEO) en Transform! volgen het beleid van de
trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank (ECB) en
Internationaal Muntfonds (IMF) al jarenlang op de voet. Met de
medewerking van European Attac Network (de Europese koepel van
Attac), Stichting Weerbaarheid en Solidariteit, Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, Globalproject, European Anti
Poverty Network en Alter Summit organiseerden zij op 15 en 16 mei een
volkstribunaal in Brussel.

Een twintigtal getuigen en experts
brachten namens hun organisaties hun analyse van de sociale gevolgen
van het Europees beleid van de voorbije zes jaar. Drie economen
velden op basis van deze getuigenissen hun oordeel. 

In alle EU-landen hetzelfde verhaal

António Mariano is vertegenwoordiger
van het Sindicato dos Estivadores, de Portugese vakbond van
dokwerkers. Portugal is één van de zwaarst door de crisis getroffen
landen van de EU. Hij wees er op dat het verminderen van het loon van
de dokwerkers en het uithollen van hun sociale rechten een specifieke
eis was van de trojka.

De havenbedrijven willen ongeschoolde
en laagbetaalde arbeiders invoeren voor het laden en lossen van
schepen. Daarvoor wil de trojka onder meer sectoriële akkoorden met de
vakbonden afgeschaffen. Jobzekerheid en degelijke
arbeidsvoorwaarden worden steeds verder ondermijnd, niet alleen in
de havens. “Het gevolg is massale emigratie van jongeren uit
Portugal”. Dokwerkers in andere Europese havens wacht hetzelfde
lot.

Namens de Ierse organisatie Debt
Justice schetste Vicky Connelly een beeld van het antisociale financiële beleid van de Ierse regering. “De trojka vertelt een
verhaal dat niets met de realiteit te maken heeft. Data worden
gemanipuleerd.” Alle zwakkeren in de maatschappij worden
aangevallen, van jonge werklozen tot arme en zieke gepensioneerden.
Zowat elke sociale dienstverlening wordt afgebouwd. Zelfs de bewijzen
in hun eigen rapporten weigert de trojka te erkennen.”

Matias Benyik vertegenwoordigt ATTAC in
Hongarije. Hij zocht een verklaring voor de van de opkomst van het
neofascisme en de partij JOBBIK in zijn land. “Die partij slaagt er
in de woede van de mensen over de sociale achteruitgang te richten op
de zwakste schakel in de maatschappij, de Roma, die zich niet kunnen
verdedigen. Die zijn voor alle problemen de schuldigen.”

DeWereldMorgen.be

In de Griekse stad Thessaloniki wil de
overheid de watermaatschappij privatiseren. Daarom richtten een
aantal organisaties ‘Soste to Nero’ (Red ons water)
 op. Op zondag 18 mei 2014 organiseren zij hierover een referendum.

Athina Teskou: “Nu al kunnen 30 procent van de inwoners van de stad
hun waterrekening niet betalen. Na de privatisering gaat dat nog
omhooggaan. Het privébedrijf zal zonder aarzelen de watertoevoer
afsnijden.” Christos Giovanopoulos geeft een tweede getuigenis uit
Griekenland namens de organisatie Solidarity4All.  

Globalproject
 is een Italiaanse organisatie die zich inzet voor de bescherming van
de lokale overheden tegen het nationaal beleid. Guiseppe Caccia: “In
Italië wordt 80 procent van de overheidsbesparingen op de rug van de
lokale overheden geschoven, in hoofdzaak op de steden en gemeentes.
Die moeten dan besparen op zowat alle diensten, van
kinderdagverblijven tot verzorging van zieke bejaarden of de
behandeling van drugsverslaafden. Dit is een onuitgesproken
antisociale revolutie van bovenaf.”

“Door hun hoge schuldenlast worden
die lokale overheden verplicht te gaan lenen op de financiële markt,
dezelfde markt die door de nationale overheid is gered met miljarden
belastinggeld.” In Italië is enkele jaren geleden nog een
nationaal referendum gehouden waar 70 procent zich uitsprak tegen
privatisering. De regering heeft dat gewoon genegeerd.

Caccia
lanceerde op het tribunaal een oproep aan de sociale bewegingen om
zich met de lokale overheden in hun land samen te zetten, om zo front
te vormen tegen hun nationale regeringen.

DeWereldMorgen.be

In Spanje verdedigt het Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH) de rechten van mensen die uit hun
huis worden gezet, omdat ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
Zij organiseren onder meer acties om inbeslagnames tegen te houden (zie foto).
Ana Maria Jimenez: “Enkele jaren geleden dachten wij nog dat dit
nooit kon gebeuren in Spanje. Mensen worden uit hun huizen gezet
zonder dat de sociale diensten tussenbeide komen of enige hulp
verlenen. Zij doen of ze van niets weten.”

Verder kwamen er nog getuigen aan het
woord over de sociale problemen in Slovenië, Frankrijk en Roemenië.
In Roemenië werd een wet gestemd die sectoriële
arbeidsovereenkomsten met de vakbonden verbiedt.

Petru Sorin Dandea: “Alles moet nu per
afzonderlijk bedrijf onderhandeld worden. In bedrijven waar minder
dan de helft van de werknemers lid is van de vakbond is syndicaal
overleg echter verboden. Het resultaat is dat de mensen geen lid meer
worden en dat de sociale rechten massaal worden afgebouwd.”

Eén gemeenschappelijke noemer: sociale
afbraak

Jan Willem Goudriaan citeerde de
onderzoeksrapporten van de European Federation of Public Services Unions. Sinds 2007 zijn er in
alle landen van de EU samen 50.000 belastinginspecteurs minder. Het
gevolg is een toename van de belastingfraude en minder middelen voor
de overheid. Het grootste slachtoffer zijn de diensten voor
gezondheidszorg. Op lonen en diensten wordt overal bespaard. Het
ergst getroffen zijn Griekenland en Letland. “Vooral vrouwen zijn
daar het slachtoffer van. De discriminatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt is terug aan het toenemen.”

Ronald Janssen wees er namens de
European Trade Union Confederation (ETUC) op dat de Europese
Commissie telkens weer stelt dat de lonen gelijke tred horen houden
met de productiviteit. Wie meer produceert, mag dus meer verdienen. “De
realiteit is net het omgekeerd. Het is een mythe dat de nationale
regeringen dit doen omdat ze ‘moeten’. De Europese Commissie doet wat
de lidstaten willen, tenminste wat de regeringen willen. Wat de
bevolking wil, heeft hier niets mee te maken.”

Wat opvalt is de unanimiteit van de getuigenissen en de massa aan bewijzen
voor de sociale afbraak die door de trojka werd ontketend. Overal
komt men tot dezelfde vaststelling. De trojka voert in samenspraak met de
regeringen van de EU-lidstaten een beleid, dat overal
éénzelfde richting uitgaat: die van de afbraak van zowat alle sociale
rechten.

Dit tribunaal is onderdeel van een
actieweek die in alle Europese hoofdsteden nog doorgaat tot zondag
25 mei. Een aantal getuigen moesten hun deelname aan het tribunaal
verplaatsen naar de tweede dag, omdat ze waren aangehouden bij de
actie in Brussel waarbij alle deelnemers werden opgepakt door de
politie. Die actie vestigt nogmaals de aandacht op de geheime
onderhandelingen over het nieuwe vrijhandelsverdrag TTIP tussen de EU
en de VS.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!