Homeopathie: de wereld op zijn kop
Anne Vervarcke

Homeopathie: de wereld op zijn kop

Vijfentwintig jaar heb ik geijverd voor erkenning van de klassieke homeopathie en voor een hoog opleidingsniveau (minimaal Bachelors en met de vervolgopleiding naar Master). Ik heb het Centrum voor Klassieke Homeopathie (het CKH) opgericht, de opleiding uit de grond gestampt en de programma’s samengesteld.

vrijdag 16 mei 2014 15:20
Spread the love

We hebben daarbij de richtlijnen van de ECCH gevolgd en zijn te rade gegaan bij de Westminster University in London waar men Bachelor opleiding gaf. Het docententeam dat ik rond mij verzamelde bestond grotendeels uit academici met pedagogische kwalificaties.

De bedoeling was om de kwaliteit te waarborgen en het cliënteel te kunnen garanderen dat bij de beroepsvereniging geregistreerde homeopaten een degelijke opleiding (en jaarlijks bijscholingen) had genoten. Het opzet was van in het begin de homeopathie te professionaliseren, de beroepseer en -ernst te beschermen en de patiënt zo goed mogelijk te helpen.

Na vijfentwintig jaar op alle deuren geklopt te hebben is het resultaat een KB, dat de regeling voor alternatieve therapeuten, die de wet Colla beoogde, vertaald heeft naar een regulier medische regelgeving. Ronduit hallucinant te noemen is dat door het KB Homeopathie nét de voorvechters en stichters van een hoge kwaliteitsopleiding die homeopaten zijn die het verboden wordt nog langer hun beroep uit te oefenen ‘om de kwaliteit te bewaken’. De wereld op zijn kop.

En is die reden ernstig te nemen wanneer de vermaarde homeopaten, waar artsen en niet-artsen samen seminars bij volgen, vaak zelf geen medisch diploma hebben? Moet het publiek voor hun veiligheid voor mij behoed worden terwijl de medici en paramedici die ik opgeleid heb, verder mogen werken?

Mogen de burgers in de ons omringende landen blootgesteld worden aan een therapie die een landje in de Eurozone zowel ‘onwerkzaam’ als ‘gevaarlijk’ genoemd wordt (en die gelijktijdig erkenning heeft gekregen, zoals in Portugal, of die al langer geniet, zoals in Duitsland)? In het buitenland geef ik vervolgopleiding aan gevorderde homeopaten, artsen, specialisten, paramedici en therapeuten, in eigen land verbiedt men mij te praktiseren om de kwaliteit en de veiligheid van de patiënt te verzekeren.

Deze impliciete boodschap is niet alleen is dit een aantasting van mijn waardigheid en regelrechte smaad en eerroof, het heeft mijn levenswerk gefnuikt en mij gebroodroofd. Maar nog onaanvaarbaarder vind ik de drogredenen die aangevoerd worden in deze van iedere logica gespeende wet. Homeopathie is geen ‘job’ die ik voor een andere kan omruilen: het is een levenshouding, een overtuiging, een instelling, mijn roeping en mijn leven.…. 

De rechten van de mens voorzien in vrijheid van meningsuiting, recht op gezondheidszorg, vrijheid van politieke of religieuze overtuiging. Dit KB doet deze basisvrijheden geweld aan, zowel van de beoefenaars van de homeopathie als van de burgers die er gebruik willen van maken.

take down
the paywall
steun ons nu!