(foto Kevin Van den Panhuyzen)
Tom Goemaere

Geachte kandidaat voor de Europese parlementsverkiezingen

Gezien de EU de verbintenis is aangegaan om de armoede tegen 2020 terug te dringen tot 20 miljoen , maar volgens de beschikbare en meest recente data één vierde van de Europese bevolking of ongeveer 120 miljoen mensen vandaag het risico lopen om in de armoede terecht te komen, wordt de vraag naar oplossingen elke dag prangender.

maandag 12 mei 2014 15:28
Spread the love

De aanslepende economische crisis
uit 2008 en de toenemende productie-automatisering waardoor steeds
meer jobs verdwijnen, doet ons, de Europese burgers, het ergste
vermoeden: wat zal de toekomst brengen?

Het Europees netwerk voor het
Onvoorwaardelijk Basisinkomen, UBIE (Unconditional Basic Income
Europe), wil met de steun van de vele basisinkomen netwerken en
organisaties uit 25 Europese lidstaten en samen met het Basic Income
Earth Network (BIEN) , er nogmaals sterk op wijzen dat
inkomensgelijkheid bedreigend is voor een vredevol, democratisch en
sociaal Europa.

Daarom verwachten we van onze nieuw
verkozen vertegenwoordigers dat zij vooral strategiëen en
oplossingen zullen steunen en aanreiken die sociale samenhang
bevorderen en voor een duurzame en inclusieve ontwikkeling in Europa
zorgen.

De huidige crisis moet gezien worden
als een “wake-up call”

Het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen
(OBi) is een geldbedrag, uitbetaald op regelmatige basis aan ieder
individu, onvoorwaardelijk en universeel, voldoende hoog om
volwaardige deelname aan de samenleving te kunnen verzekeren.

Het verschilt met het traditionele
Gewaarborgd Minimum Inkomen (GMI) en andere sociale tussenkomsten
omdat het de bureaucratie en de daaraan verbonden kosten wegneemt en
door de onvoorwaardelijkheid ervan elke stigmatisering vermijdt.

Wij verwachten dat het OBi een
positief effect op de arbeidsmarkt zal hebben, omdat het een vrije
arbeidskeuze mogelijk maakt en de burger in staat stelt een betere
afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds
persoonlijk leven en onbetaalde activiteiten. Ook verwachten we dat
het de cohesie in Europa zal bevorderen als het in de vorm van een
Eurodividend wordt uitgekeerd.

Pilootprojecten over de hele wereld,
hebben intussen aangetoond dat het OBI een veel effectiever middel is
voor het verminderen van armoede en ongelijkheid dan de traditionele
sociale zekerheidschema’s en subsidies, met positievere effecten
voor de lokale economie, gezondheid, sociale samenhang, publieke
veiligheid en onderwijs.

Bovendien kan een Onvoorwaardelijk
Basisinkomen, dat op Europees niveau wordt ingevoerd mede bijdragen
tot het verminderen van de spanningen ten gevolge van migratie binnen
de EU veroorzaakt door een gebrek aan economische kansen.

Dit kan een radicaal voorstel
lijken, maar de huidige houding van ‘ business as usual’ is niet
duurzaam en vormt een gevaar voor de EU op zich.

We verwachten van onze
vertegenwoordigers en de Europese Commissie om verdere serieuze,
praktische stappen te zetten volgens de resolutie 2010/2039 (INI)
aangenomen door het Europees Parlement op 20 oktober 2010 omtrent de
rol van minimuminkomen in armoedebestrijding en bevordering van een
op inclusieve gebaseerde samenleving in Europa.

Er van uitgaand dat de
werkloosheidsgraad verder gradueel zal stijgen door technologische
vooruitgang terwijl ook de productiviteit zal stijgen, zullen de
gewone Gewaarborgd Minimum Inkomen schema’s steeds minder effectief
worden, hetgeen zal leiden tot toenemende ongelijkheid en sociale
uitsluiting.

Uit dit alles kunnen we afleiden dat
we diepgaande veranderingen nodig hebben om deze problemen het hoofd
te bieden.

Mogen wij u daarom vragen, of u
zich samen met ons wil inzetten om het OBi te verwezenlijken en hopen
dat u , mocht u verkozen zijn, een debat wil organiseren over het
Onvoorwaardelijk Basisinkomen in het Europees Parlement?

Op 9 mei vieren we Europa en brengen
we zoals elke jaar de Schuman Verklaring van 9 mei 1950 van de Franse
buitenlandminister Robert Schuman onder de aandacht. Hij had een
sterke visie over een vreedzaam en voorspoedig Europa voor iedereen
zonder uitzondering.

Europa is vreedzaam en voorspoedig
geworden, maar niet voor iedereen. Laten we het werk afmaken dat
Robert Schuman is begonnen. Waar wachten we op?

Ondertekend door:

Unconditional Basic Income Europe:
http://basicincome-europe.org/

Basic Income Earth Network:
http://www.basicincome.org/bien/

Perscontact:

Unconditional Basic Income Europe

tel. +32 56448120

email: goetom@hotmail.com

Bronnen

over de rol van het minimuminkomen
bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve
samenleving in Europa (2010/2039(INI))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0233+0+DOC+XML+V0//NL

armoede stoppen is een politieke
keuze:

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/press-room/eapn-press-releases/ending-poverty-is-a-political-choice

kortfilm basisinkomen, een
mensenrecht:

https://www.youtube.com/watch?v=UrLngK5vtDg

Recent interview met Prof. Philippe
van Parijs, Université Catholique de Louvain (UCL):

“Van Parijs: An unconditional
basic income in Europe will help end the crisis“

http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/van-parijs-unconditional-basic-income-europe-will-help-end-crisis-301503

Meer dan 285.000 EU burgers gaven
hun steunbetuiging aan het Europees Burgerinitiatief voor het
Onvoorwaardelijk Basisinkomen en deze uitzonderlijke prestatie
betekent dat de tijd rijp is voor het OBi! Meer hierover op:

http://basicincome2013.eu/en/press-15012014.htm

take down
the paywall
steun ons nu!