Bangmakerij? Over het sociale karakter van de N-VA
Opinie -

Bangmakerij? Over het sociale karakter van de N-VA

“Wij zijn NIET asociaal” beweert de Wever bij hoog en bij laag. En wie het tegendeel beweert, die wordt “bangmakerij” verweten.

maandag 12 mei 2014 12:27
Spread the love

Toen Kris Peeters op 11 mei in debat ging met De Wever op De Zevende Dag, had De Wever het over “de laagste campagne die hij ooit had gezien”, met verwijzing naar een CD&V pamflet over Jan Jambon, die eerder had gesteld dat een uitkering slechts kan wanneer men eerst zijn eigen huis en andere middelen liquideert. Dat was er echt serieus over, vond de man die eerder dit jaar in pandapak op televisie verscheen.

Ook Liesbeth Homans beweert bij hoog en bij laag dat haar Antwerpse beleid “sociaal” is. Meer nog, haar beleid is door-en-door sociaal, alleen is het niet socialistisch. En als bewijs moet gelden dat zij zelf is opgegroeid in een sociale woning – het motief van de eigen bescheiden afkomst wordt sinds 11 mei overigens ook door De Wever gedeeld, en het moet aantonen dat de hele partij volstrekt sociaal is.

Goed, laat ons even een stand van zaken opmaken. Een nuchtere track record, laat ons zeggen.

-In juli 2011 al liet Siegfried Bracke weten dat steun aan de rijken onrechtstreeks ook de armen ten goede komt, waardoor het ergste wat de armen kan overkomen het verdwijnen van de rijken zou zijn.

-In december 2012 schold het Antwerpse stadsbestuur 51 miljoen uitstaande boetes kwijt aan een aantal grote havenbedrijven.

-In februari 2013 stelde Liesbeth Homans in Antwerpen voor om illegaal verblijvenden geen AIDSremmers meer te verstrekken via het OCMW.

-In dezelfde maand verhoogde Homans de kosten voor inschrijving in het vreemdelingenregister in Antwerpen van 17 naar 250 euro.

-In april 2013 breekt “offshoreleaks” uit, waaruit blijkt dat Antwerpse diamantairs enorme fortuinen in offshore-banken hebben geparkeerd. De voorzitter van de Antwerpse Diamantclub Jan Jambon heeft het over een “heksenjacht” tegen de diamantsector, die van bijzonder economisch en prestige-belang is voor Antwerpen.

-In juni 2013 beslist een economisch congres van N-VA bij monde van Ben Weyts dat CAO’s best vervangen worden door loonafspraken op bedrijfsniveau. Vanzelfsprekend betekent dit dat de indexering van lonen ten einde komt. Ook het gebruik van het stakingswapen moest aan banden worden gelegd, en de mini-jobs naar Duits model waren een prima idee volgens Weyts.

-Bij de begrotingsherschikking van het Antwerpse stadsbestuur in juni 2013 wordt er fors geknipt in de jeugd- en ouderenzorg, worden de bos- en zeeklassen voor Antwerpse scholen geschrapt, en wordt de begroting van het OCMW met 8,6 miljoen euro verlaagd (ter referentie: in dezelfde periode kondigt ook Gent een besparing aan, die IN HAAR GEHEEL ongeveer 9 miljoen Euro bedraagt). Wat cultuur betreft: de Vlaamse Opera en o.a. het Toneelhuis zien hun subsidies stevig krimpen.

-In oktober 2013 worden in totaal 80 GAS-boetes uitgeschreven tegen betogers die deelnamen aan een vreedzame demonstratie tegen Monsanto.

-Eveneens in oktober 2013 wordt de kinderboerderij in Wilrijk geprivatiseerd. De Stad overweegt ook de stedelijke kinderopvang te privatiseren.

-In november 2013 beslist de Stad Antwerpen geen nieuwe scholen meer te bouwen en evenmin geld vrij te maken voor noodmaatregelen. In januari 2014 worden de gebouwen van vier Antwerpse stadsscholen door de inspectie afgekeurd wegens te onveilig.

-In december 2013 krijgt het Antwerpse kunsthuis voor kinderen Villanella een GAS-boete omwille van een actie tegen GAS-boetes.

-In januari 2014 vindt de N-VA dat ze haar asociaal imago moet bijspijkeren, en komt dus op de proppen met voorstellen voor lichte verhogingen van bepaalde uitkeringen. In ruil worden die dan wel in de tijd beperkt, en het saldo van de balanceringsingreep blijft uitgesproken negatief: het sociale vangnet wordt kleiner en voorwaardelijker gemaakt.

-In december 2014 vraagt het Antwerpse stadsbestuur de bevolking melding te maken van vuilnismannen die de traditionele nieuwjaarsfooien ophalen.

-In maart 2014 laat de N-VA bij monde van Ben Weyts weten dat de brugpensioenen eraan moeten samen met het tijdskrediet.  Het aantal ambtenaren moet dringend omlaag. Ook in de gezondheidszorg kan nog tot 15% bespaard wordt, zo luidt het.

-In maart 2014 wordt een actie van foorkramers met geweld uiteengeslagen. 43 actievoerders worden gearresteerd. De foorkramers protesteerden tegen de locatie van de Sinksenfoor op Parkspoor-Oost, ver uit het centrum van de stad.

-In april 2014 verschijn het boek “Thatcher aan de Schelde” van de Antwerpse armoede-deskundige Jan Vranken. Homans voelt zich geroepen om daarop te reageren en beweert dat het boek vol fouten vol staat. Ze beweert onder meer dat het niet zo is dat steunzoekers hun auto moeten verkopen vooraleer in aanmerking te komen voor steun. Dirk Van Duppen, OCMW-raadslid, publiceert kort daarop een uittreksel uit de officiële OCMW-documenten waaruit blijkt dat Homans gewoon loog. Ze bleek eveneens vlakweg te liegen over de verhoging van de OCMW-begroting.

-In mei 2014 komt het Antwerpse N-VA OCMW-raadslid Marco Laenens in opspraak nadat hij voorstelde dat steunaanvragers eerst hun gouden tanden laten omsmelten vooraleer ze in aanmerking komen voor steun.

-Tijdens het Antwerpse Kopstukkendebat in de Singel, in mei 2014, beweert Liesbeth Homans dat haar partij bepaalde uitkeringen zal indexeren, maar zegt erbij dat ze niet gelooft dat de index koopkrachtvastheid garandeert. We indexeren, maar geloven niet dat dit effect heeft, kortom.

-Uit een vergelijkende analyse van de verschillende partijprogramma’s door de VRT in mei 2014 blijkt dat de fiscale hervormingen die de N-VA voorstelt, en die “de hardwerkende Vlaming” ten goede moeten komen, slechts voordelig zijn voor hogere inkomenscategorieën.

-En nu komt Jan Jambon vertellen dat uitkeringen slechts kunnen nadat men, op basis van een middelentoets, het eigen vermogen heeft geliquideerd, incluis het eigen huis. De termijn van 3 jaar is voor hem het cut-off point voor werklozensteun. Hij vergist zich: het N-VA programma legt dat punt vast op … twee jaar. 

 

Besluit: ofwel staan we hier te kijken naar een radicaal vernieuwende definitie van het begrip “sociaal”. Ofwel hebben we te maken met de meest verregaande pervertering ervan.

De keuze is aan U, en 25 mei is wanneer U ze moet maken.

 

 

 

 

Achtergronden:

-Het Antwerpse kopstukkendebat is te herbekijken:  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140508_008

-https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/20/hoe-sociaal-homans

-https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/24/nil-volentibus-arduum-de-oude-en-de-nieuwe-wever

-https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/06/16/n-va-en-de-arbeidsmarkt-vakbonden-wakker-worden

-http://jmeblommaert.wordpress.com/2014/04/27/a-sociaal-beleid-over-thatcher-aan-de-schelde/

-http://community.dewereldmorgen.be/blog/dirkvanduppen/2014/04/27/homans-thatcher-aan-de-schelde-en-de-auto-van-een-leefloontrekker

-http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/VK14/2.33316?eid=1.1962102

-http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/VK14/2.33316?eid=1.1962102

-http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Rekening_14_wie_betaalt_minder_belastingen.9499665-3136.art

-http://community.dewereldmorgen.be/blog/dirkvanduppen/2014/04/30/fact-check-thatcher-aan-de-schelde

-http://www.knack.be/nieuws/belgie/n-va-schaaft-hardvochtig-imago-bij/article-normal-125479.html

-http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140509_01100040

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1652536/2013/06/15/N-VA-Laat-bedrijven-zelf-sociaal-akkoord-sluiten.dhtml

-http://jmeblommaert.wordpress.com/2013/08/20/het-n-va-palmares-tot-nu-toe/

-http://jmeblommaert.wordpress.com/2013/12/19/antwerpen-wordt-stilaan-degoutant/

 

take down
the paywall
steun ons nu!