Multinationals moeten vervolgd worden voor schenden mensenrechten

Multinationals moeten vervolgd worden voor schenden mensenrechten

Zo'n vijfhonderd organisaties wereldwijd roepen regeringen op om volgende maand een begin te maken met een internationaal verdrag tegen mensenrechtenschendingen door multinationals.

donderdag 8 mei 2014 14:23
Spread the love

DeWereldMorgen.be

De
Treaty Alliance, een netwerk van burgerorganisaties, deed woensdag 7
mei 2014 een oproep aan de leden van de VN-Mensenrechtenraad om
volgende maand een resolutie te steunen die een bindend verdrag
mogelijk maakt. Ze pleiten voor een internationaal akkoord dat
multinationals dwingt tot verantwoording en willen mechanismen
instellen voor compensatie van slachtoffers van misbruik. De
Mensenrechtenraad vergadert van 9 tot 27 juni 2014 in Genève.

“Het
is tijd voor een systeem met bindende regels op grond waarvan
bedrijven wettelijk aansprakelijk zijn voor schendingen van
mensenrechten”, zegt David Pred, directeur van Inclusive
Development International
, een waakhondorganisatie die lid is van de
Treaty Alliance.

“Multinationals
komen al veel te lang letterlijk weg met moord. Maar in plaats van ze
te beteugelen, geven onze regeringen ze steeds meer macht door
vrijhandel en investeringsverdragen. Wij scharen ons achter deze
oproep omdat we geloven dat er geen grotere dreiging bestaat voor de
mensenrechten en democratie dan ongecontroleerde macht van het
bedrijfsleven.”

Niet
bindend

Al
tientallen jaren klinkt de roep om een sterker internationaal
raamwerk voor rechten en verplichtingen van internationale bedrijven.
In 2011 mondde dat uit in de Guiding Principles on Business and Human
Rights
. Hoewel deze richtlijnen gezien worden als een grote stap
vooruit, zijn ze niet bindend.

“Uiteindelijk
kunnen ze niet afgedwongen worden. Wat we sinds 2011 gezien hebben,
is dat de Guiding Principles geen barrière opwerpen tegen
mensenrechtenschendingen door multinationals”, zegt Gonzalo
Berron, verbonden aan het Transnational Institute en organisator bij
de Treaty Alliance. “Het is niet zo dat we niet achter de
toepassing van de Guiding Principles staan. Maar hoe eerder we kunnen
beginnen met de discussie over een bindend verdrag, hoe beter. We
hebben nu de kans dat te doen.”

Voorstanders
van een bindend verdrag zien de huidige omstandigheden, in de aanloop
naar de vergadering van de VN-Mensenrechtenraad in juni, als een ideale
gelegenheid. “Eerder zagen we mobilisatie onder getroffen
bevolkingsgroepen en bepaalde ngo’s, maar nu is er voor het eerst een
omvangrijke alliantie van verschillende campagnes. Dat is nieuw op
internationaal niveau”, zegt Berron.

U.N. Treaty on Corporate Rights Abuse Sees New Momentum

take down
the paywall
steun ons nu!