Brede School Sint-Joost
Nieuws, Samenleving, Brussel -

Brede School biedt kansen voor alle leerlingen

Gebeurt het leren enkel in het klaslokaal tijdens de schooluren? Niet in de Brusselse Brede Scholen. Daar kunnen alle kinderen onder de middag, na school of zelfs in het weekend terecht om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit gebeurt met allerlei partners. Zo geeft de school kans aan kinderen hoger op de sociale ladder te klimmen.

donderdag 8 mei 2014 16:49
Spread the love

De tijd dat de school een op zichzelf gericht wereldje was binnen de wijk lijkt voorbij. De afgelopen twee jaar hebben achtentwintig Brusselse scholen hun poorten geopend om samen te werken met partners uit de buurt. Onderwijs is geen eiland meer, maar een partner van cultuur, sport en welzijn.

Dat moet ook wel in de Belgische hoofdstad. De uitdagingen zijn immens: 34 procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens, 31 procent van de jongeren is werkloos en 40 procent van de kinderen woont in een gezin waar er geen geld is om op vakantie te gaan (1). Hoewel Brussel de derde rijkste regio van Europa is, groeit één op vier kinderen op in kansarmoede (2).

Het moment is gekomen om deze ongelijkheid een halt toe te roepen. Wij moeten nu investeren in alle jongeren. Door onze krachten te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat er meer kinderen uit de vicieuze cirkel van kansarmoede worden gehaald. Tegelijkertijd kunnen we door samenwerking er ook voor zorgen dat kinderen, die wel alle kansen krijgen, nog sterker worden in datgene waar ze al sterk in zijn. De nieuwste generatie jonge Brusselaars is per slot van rekening onze toekomst.

De Brede Scholen richten zich daar op. Leerlingen die moeite hebben met het Nederlands kunnen tijdens de middagspeeltijd of buiten school, zich verder in deze taal bekwamen door, bijvoorbeeld, te sporten, dansen of musiceren in de taal van Vondel. Leerlingen die moeite hebben met wiskunde, kunnen hun wiskundige vaardigheden oefenen door in een project met wiskundige buitenschoolse activiteiten te stappen.

Samenwerkingsverband

Er zijn uiteraard ook heel wat leerlingen die in een kansrijke situatie opgroeien. Ook voor hen kan de Brede School een meerwaarde bieden. Wie sterk is in taal en in drama, kan kan zijn theatervaardigheden aanscherpen in een langdurige theaterworkshop, die georganiseerd wordt door een culturele partner uit de wijk.

Zo probeert de Brede School een effectief samenwerkingsverband te zijn waarbij verschillende partners met de school samenwerken om alle leerlingen maximale leer- en ontwikkelingskansen te bieden.

Hoewel de Brede School nog tamelijk nieuw is in België, zijn er in het buitenland al tal van goede praktijkvoorbeelden. Zo werd dit concept in de vorige eeuw uitgedacht in de VS en Canada en de voorbije decennia verder ontwikkeld in Scandinavië en Groot-Brittanië. Via Nederland bereikte het uiteindelijk Brussel.

Interesse

Natuurlijk zijn staan we nog lang niet zo ver als in het buitenland, maar de huidige ontwikkelingen stemmen voorstanders hoopvol. Zo was er vorige week woensdag een inspiratiedag Brede School in jeugdtheater Bronks in Brussel. Er kwam bijna tweehonderd man, waarvan heel wat mensen uit Vlaanderen. Ook in het noorden van het land is er dus interesse.

Inmiddels beginnen Franstalige politici ook interesse te tonen. Vorige week zondag, bijvoorbeeld, was er een debat over het onderwijs in La Tricoterie in Brussel, waarbij huidig minister van Binnenlandse Zaken en kandidaat voor de Brusselse regering Joëlle Milquet (cdH), zich positief uitliet over dit onderwijssamenwerkingsverband: “In Brussel moet niet enkel het Nederlandstalig onderwijs dit doen, maar wij moeten dit samen doen.” Hopelijk ontstaan er binnenkort ook Brede Scholen aan Franstalige zijde.

Inmiddels is de ontwikkeling van dit onderwijsidee goed op dreef en kunnen heel wat onderwijsmensen hopen op nog veel meer van deze netwerken. Dus… Brede School vooruit, École Large en avance!

Bronnen:

1. http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/vier-keer-meer-armen-brussel-dan-vlaanderen

2. http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/onderwijsexpert-voor-elke-ket-een-sterke-school

DeWereldMorgen.be

take down
the paywall
steun ons nu!