Wapenhandel en militarisering: slecht rapport voor de Vlaamse Europarlementsleden
Analyse, Europa, Politiek -

Wapenhandel en militarisering: slecht rapport voor de Vlaamse Europarlementsleden

Vredesactie publiceert het rapport van de Vlaamse Europarlementsleden. Het resultaat is ontnuchterend. Enkel Bart Staes van Groen geraakt met een eindscore van 5.8 op 10 met de hakken over de sloot. Alle andere parlementsleden zijn dik gebuisd en halen een score tussen 0 op 10 (Derk-Jan Eppink, LDD), Jean-Luc Dehaene, CD&V) en 4.4 op 10 (Saïd El Khadraoui, sp.a).

woensdag 7 mei 2014 14:49
Spread the love

Bijna alle parlementsleden stemden voor meer subsidies voor de
wapenindustrie en voor de ontwikkeling van militaire drones. Ook
het gebruik van civiele budgetten voor militaire doeleinden krijgt
de goedkeuring van de meerderheid. Méér wapenhandel wordt gezien
als goed voor de economie; een resolutie die de lakse controle op
wapenexport wil aanscherpen kreeg geen meerderheid achter zich.

Tom

Cox, medewerker van Vredesactie: “Met goedkeuring van het
Europees Parlement krijgen steeds meer Europese
beleidsdomeinen een militair kantje. Dat staat haaks op de
oorspronkelijke doelstellingen van het Europese vredesproject.
De wapenindustrie heeft een groeiende greep op het Europese
beleid. Het Parlement heeft kansen laten liggen om hieraan
tegengewicht te bieden”.

Voor elk Europarlementslid maakte Vredesactie een individueel
rapport, gebaseerd op zeventien stemmingen in het Parlement.
Parlementsleden werden beoordeeld voor hun dagelijks werk
(stemmingen over individuele paragrafen en amendementen) en voor
eindexamens (stemmingen over rapporten en resoluties). De
resultaten werden opgedeeld in vijf “vakken”.

Dit rapport maakt deel uit van de campagne “Ctrl+Alt+EU:
geen militair Europa” van Vredesactie en Agir pour la Paix. Het
kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Campagne tegen
Wapenhandel. Samen met Friends of the Earth Europe werd een
website ontwikkeld die het stemgedrag van álle Europese
parlementsleden weergeeft over wapenhandel en militarisering maar
ook over klimaat, fracking en GGO’s (www.score-ep.org).

Vredesactie neemt deel aan een campagne van een internationale
coalitie van middenveldorganisaties en burgerbewegingen die
toekomstige leden van het Europees Parlement oproepen om de
belangen van de Europese burgers voorrang te geven op de belangen
van de Europese bedrijven (www.politicsforpeople.eu).

Hoofdlijnen uit het rapport

Vak 1. Subsidies en andere steun voor de wapenindustrie

De Europese Commissie wil de wapenindustrie versterken. De
aanbevelingen die ze in juli 2013 daaromtrent deed, werden mee
geschreven door de wapenindustrie zelf. Een greep uit die
aanbevelingen: een nieuwe subsidiepot voor de ontwikkeling
wapentechnologie, het aankopen van prototypes van militaire
drones, en het promoten van de Europese fabrikanten bij
wapenhandel met niet-Europese landen. Een grote meerderheid van
het Europees parlement verwelkomde deze voorstellen.

Tom Cox: “De
wapenindustrie heeft een groeiende invloed op het Europese beleid.
Dit is een gevaarlijke evolutie. Het Europees Parlement
heeft de kans laten liggen om een tegengewicht te bieden tegen
de voorstellen van de  Europese Commissie om de wapenindustrie
nog meer te pamperen.”

 

Vak 2. Wapenexport

In het gemeenschappelijk Europees standpunt worden beperkende
criteria opgelijst voor wapenuitvoer naar landen waar
mensenrechten geschonden worden of die betrokken zijn in interne
of externe conflicten. In theorie mogen industriële en
commerciële belangen het toepassen van die criteria niet
beïnvloeden. In de praktijk wegen commerciële belangen vrijwel
altijd zwaarder door. In 2013 werd een voorstel tot
resolutie voor striktere en meer uniforme controle op wapenexport
weggestemd.

Tom Cox: “Het stemgedrag van de liberale fractie was
opvallend. Hoewel ze voor verschillende paragrafen met concrete
voorstellen was, stemde ze tegen de gehele resolutie. Uiteindelijk
werd een afgezwakte resolutie aangenomen, waarin geen enkel
concreet voorstel meer stond.”

Vak 3. Militarisering EU

De meeste Europarlementsleden zijn pleitbezorger van een militair
Europa. In juni 2013 stemde het parlement voor een rapport van het
comité voor Buitenlandse Zaken. Hierin wordt onder meer de inzet
van militairen in het veiligstellen van handelsstromen en
energiebevoorrading voorgesteld.

Tom Cox: “De mislukte
interventies in Irak, Afghanistan en Libië hebben de grenzen van
militair optreden pijnlijk blootgelegd. Maar de belangrijkste les
die het Parlement uit de interventie in Libië trekt, is dat de EU
niet genoeg militaire capaciteit heeft. De catastrofes in
Irak en Afghanistan zijn blijkbaar al vergeten.”

Vak 4. Drones

Met een grote meerderheid keurde het Europees parlement op 25
februari 2014 een resolutie goed waarin het haar grote bezorgdheid
uitte over het gebruik van gewapende drones. Maar de afgelopen
jaren stemde het parlement verschillende keren voor de
ontwikkeling van militaire drones, zonder iets te zeggen over het
bedoelde gebruik.

“Als het het Parlement menens is over drones, zal het meer moeten doen dan enkel haar bezorgdheid uiten,” aldus nog Tom Cox.

Vak 5 Budgetvervuiling

Op verschillende momenten stemde de meerderheid van de
Europarlementsleden voor het gebruiken van civiele middelen voor
militaire toepasssingen. Dit betekent een verdoken toename van
het defensiebudget en doet de lijn tussen civiele en militaire
uitgaven vervagen.

take down
the paywall
steun ons nu!