Bossen Tanzania verdwijnen door houtskoolhandel

Bossen Tanzania verdwijnen door houtskoolhandel

In Tanzania gaan grote stukken bos verloren aan de handel in houtskool. Nu het verbieden van de handel niet lijkt te lukken, moet het land de praktijk duurzaam maken, zeggen experts.

zaterdag 3 mei 2014 14:07
Spread the love

DeWereldMorgen.be

“Houtskool
wordt veel gebruikt als energiebron. We moeten daarom nadenken over
manieren om het gebruik ervan duurzamer te maken, in plaats van het
te verbieden”, zegt Lubera Mato, een milieuexpert van de Ardhi
Universiteit in Tanzania. De Tanzaniaanse regering schat dat
jaarlijks tussen 130.000 en 500.000 hectare bos verwoest wordt door
houtskoolproductie, slechte landbouwpraktijken en overbegrazing.

Het
Oost-Afrikaanse land heeft 33,5 miljoen hectare bos, waarvan 13
miljoen hectare in nationale reservaten. Volgens het ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme is het kappen van bomen voor
hout en houtskool een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing.
“Houtskool is in feite de enige beschikbare energiebron om te
koken in stedelijke gebieden”, zegt Tuyeni Mwampamba, een
Tanzaniaanse wetenschapper die onderzoek heeft gedaan naar de
houtskoolhandel. “Dat kun je niet verbieden zonder met een goed
alternatief te komen.”

In
het onderzoek Demografie en Gezondheid uit 2010, blijkt dat brandhout
en houtskool samen goed zijn voor 94,6 procent van de energie die
gebruikt wordt om te koken. Tanzania verbruikt jaarlijks meer dan een
miljoen ton houtskool. De helft daarvan wordt gebruikt door
huishoudens in Dar es Salaam. Volgens de Wereldbank gaat er jaarlijks
470 miljoen euro om in de houtskoolhandel.

De
bossen in het land staan onder enorme druk, omdat naast de
houtskoolhandel ook nog sprake is van uitbreiding van bosbranden,
landbouwactiviteiten en andere menselijke activiteiten. Mato pleit
voor speciale zones waar gekapt mag worden voor de productie van
houtskool. Het kappen van zeldzame boomsoorten zou volgens hem
illegaal moeten worden. Momenteel heeft het land geen speciale
beleidsrichtlijnen voor de sector.

Transparantie

Gwamaka
Kifukwe, beleidsanalist bij het Uongozi Instituut, een denktank die
zich richt op bestuurskwesties, zegt dat Tanzania transparantie moet
bevorderen door onafhankelijke ‘waakhonden’ in te zetten. “De
huidige bestuursmaatregelen voldoen niet in de bosbouw. De
districtsautoriteiten, die dicht op het probleem zitten, moeten meer
macht krijgen”, zegt Kifukwe. Ook de centrale overheid moet
volgens hem meer doen, zoals het ontwikkelen van oogstplannen voor
bosgebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Ook pleit hij
voor het instellen van meer en efficiëntere controles.

De
Tanzaniaanse Bosdiensten (TFS), die onder het ministerie van
Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme vallen, stellen dat de regering
werkt aan een alomvattend beleid. Juma Mgoo, een functionaris in
dienst van de TFS, wil echter niet ingaan op de details en kan ook
niet zeggen wanneer een concept van het beleidsstuk beschikbaar is
voor het publiek.

Natuurbeschermer
Felician Kilahama zegt dat de overheid consumenten subsidie moet
verstrekken om alternatieve energiebronnen te gebruiken. “Dat is
nodig als we onze natuur willen behouden.” Hij vindt het ook
belangrijk bewustwording te creëren bij de Tanzanianen over het
belang van bossen voor hun leven en het milieu.

Calls to Legalise Tanzania’s Charcoal Trade to Save Forests

take down
the paywall
steun ons nu!