Economie, Samenleving, Cultuur, België -

Discriminatie op arbeidsmarkt aanpakken

Vele jongeren van niet-Vlaamse oorsprong vinden heel moeilijk werk. Dat komt omdat jongeren met een anders klinkende naam vaak niet worden uitgenodigd op gesprek. Organisaties als Kif Kif pleiten ervoor om dit probleem aan te pakken. Een praktijktest zou een eerste stap in de goede richting zijn volgens Kif Kif.

vrijdag 2 mei 2014 11:31
Spread the love

Uit een rapport van Europees Netwerk
tegen Racisme blijkt dat er een erg groot verschil bestaat tussen
verschillende groepen jongeren. Het is duidelijk dat jongeren met
niet-Vlaamse roots veel moeilijker aan werk geraken. Dat bewijzen de
cijfers.

Het grote verschil tussen de groepen
jongeren heeft te maken met discriminatie. Er zijn nog steeds veel
werkgevers die liever niet iemand in dienst nemen met de naam
‘Mohamed’ of ‘Fatima’.

Praktijktest

De organisatie Kif Kif eist dat iets wordt gedaan aan deze discriminatie. Ze stelt voor om een
praktijktekst te organiseren. Het doel van een praktijktest is om
discriminatie te bewijzen. Dat is soms erg moeilijk. Maar bij een
praktijktest gaan proefpersonen de baan op die discriminatie moeten
vaststellen. Er worden bijvoorbeeld jongeren van niet-Vlaamse origine
naar een discotheek gestuurd om te testen of ze binnen mogen.

Wanneer we in staat zijn om discriminatie te bewijzen, kan het gerecht discriminerende werkgevers vervolgen. Dat is een
eerste stap in de richting van een minder discriminerende
arbeidsmarkt.

Klik hier voor een langere versie van dit artikel

take down
the paywall
steun ons nu!