Nieuws, Samenleving, België -

Masterplan onderwijs overboord

De onderwijskoepels reageren verbijsterd op de uitlatingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever over het moeizaam tot stand gekomen masterplan voor de hervorming van het onderwijs.

dinsdag 29 april 2014 13:13
Spread the love

De Wever liet zondag tijdens een
partijmeeting in het Brugse Concertgebouw verstaan dat er geen brede eerste
graad komt en dat van een afschaffing van het traditionele algemeen secundair
onderwijs geen sprake kan zijn. De N-VA gaat hiermee lijnrecht in tegen het
akkoord dat de partij, na veel heisa en gebakkelei, sloot over het masterplan
secundair onderwijs.

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, reageert verbijsterd: “De N-VA
heeft nochtans wel degelijk de handtekening geplaatst onder het akkoord over een
brede eerste graad en een herschikking van de bovenbouw. In 2012 werd door een
meerderheid van het parlement een resolutie ondertekend over de noodzakelijke
hervorming van het secundair onderwijs, een resolutie die als eerste
ondertekend werd door Kris Van Dyck en Vera Celis van de N-VA. De uitlatingen van Bart De
Wever zijn hallucinant.”

“Er wordt door de N-VA geen enkel
alternatief geboden. Nochtans is iedereen het eens over de knelpunten. De OESO
is helder: ook de middenmoot en de excellente leerlingen gaan achteruit. Toch
kiest de partij nu voor de weg van geen verandering. Wat al helemaal tegen de
borst stuit is dat er met geen woord gesproken wordt over TSO en BSO, alsof die
eenvoudigweg niet bestaan. Dit is gewoon goedkoop.”

Draagvlak

Ook het GO! (Koepel van het gemeenschapsonderwijs)
laat weten absoluut achter de geplande hervorming te staan. Raymonda Verdyck, voorzitter van het GO!:
“We mogen niet voorbijgaan aan de knelpunten. We zouden het heel erg betreuren
als deze hervorming niet uitgevoerd zou worden. Ons onderwijs is uitstekend,
maar men is het erover eens dat er een aantal problemen zijn.”

“Het onderwijs hervormen is niet eenvoudig.
Het gaat over enorm veel mensen. Maar het klopt niet dat er geen draagvlak zou
zijn binnen het veld. Wij voerden een ruime bevraging uit bij meer dan 10.000
mensen en ik heb zelf Vlaanderen rondgereisd om in dialoog te gaan met de
mensen die met onderwijs bezig zijn. Het
is makkelijk om mensen te vinden die het idee van een hervorming minder genegen
zijn, maar er is wel degelijk een draagvlak. Heel wat scholen zetten nu al
stappen in de richting van de hervorming, net omdat ze de noodzaak erkennen.”

“De bekommernis dat de hervorming voor een
nivellering van het ASO zal zorgen is geen correcte benadering. De hervorming wil
de kwaliteit net verbeteren, maar dan wel voor iedereen. Laat ons hopen op een regeerakkoord waarin
de wil aanwezig is om constructief rond de tafel te zitten met de
onderwijskoepels en de broodnodige hervorming op de agenda te zetten.”

Latijn

Ook Kris Denys van Fopem, de federatie van onafhankelijke pluralistische methodescholen, ziet een brede eerste graad als een noodzaak: “In
de geplande brede eerste graad krijgen leerlingen een brede algemene vorming.
Waarom moet Latijn of maatschappijkritische vorming het privilege zijn van de
zogenaamd sterke leerlingen? Er zijn geen ‘sterke’ en ‘zwakke’ leerlingen. Wel
zijn er verschillen tussen leerlingen, maar kinderen willen in de eerste plaats
leren.”

take down
the paywall
steun ons nu!