Luckas Vander Taelen opinieert wat er misloopt

Luckas Vander Taelen opinieert wat er misloopt

Luckas Vander Taelen gaat als Vlaams parlementslid voor Groen in De Standaard van 28 april 2014 op zoek naar wat er vandaag misloopt in Brussel. Deze opiniebijdrage komt niet toe aan een analyse of aan een project voor de stad dat aansluit bij het verkiezingsprogramma van Groen evenwel. Het blijft steken bij de gekende vijandsbeelden en gemeenplaatsen van dezelfde auteur, vrees ik.

dinsdag 29 april 2014 12:34
Spread the love

Zo wordt er gesteld dat de herfinanciering van het hoofdstedelijk
gewest als pasmunt wordt gebruikt voor de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde. Zonder een reflectie over de nadelige gevolgen van de
huidige financieringswet voor een stadsgewest dat nochtans in belangrijke mate
bijdraagt tot het bruto binnenlands product van België. Hiermee wordt wellicht
onbewust ook het cynisme bevestigd dat ervan uitgaat dat enkel Vlaanderen
bijdraagt tot de welvaart van ons landje…
Erger dan deze vaststelling is dat dit reductionisme van Luckas Vander Taelen
alle gewestbevoegdheden opnieuw reduceert tot de communautaire tegenstellingen.
En daar staat hij heus niet alleen vandaag.

In plaats van alle kwalen in Brussel impliciet toe te
schrijven aan de plaatselijke overheden, lijkt de politiek aangewezen op een
kerntakendebat. Alles overbrengen naar het gewestniveau vraagt sowieso de creatie
van een nieuw plaatselijk niveau. In Antwerpen hebben districtsraden intussen
opnieuw een eigen budget gekregen wat een upgrading voor dit lokaalste niveau
betekent.

Enkel na een kerntakendebat dat beoogt om gedeeltelijke of ronduit overlappende
bevoegdheden in het hoofdstedelijk gewest te vermijden, kan men deskundig
beslissen welk gewicht aan welke overheden  toekomt. Als Brusselaar kunnen we enkel hopen
dat daarbij vooral de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat, en niet
enkel de politieke vertegenwoordiging met al haar evenwichten.

De Vlaamse
partijen in Brussel hebben het misschien wel makkelijker om vrij over een
noodzakelijke vereenvoudiging na te denken omwille van de geringere directe belangen
in de stad. Versta me goed, dit is geen verwijt aan de Franstalige partijen
want politiek hoort nu eenmaal alle belangen in overweging te nemen en naar een
beleid te vertalen.

Wel denk ik dat de Nederlandstalige partijen die toch
gezegend zijn met heel wat professionele mandatarissen, zich te weinig  vanuit praktijkkennis en organisatieaspecten
in het debat mengen. Modern overheidsmanagement versterkt zowel de politiek bij beleidskeuzes,
als de administratie voor de organisatie. Beide moeten nadenken over de optimalisering van hun
werking waarbij de schaalgrootte weinig of niet mag bepaald worden door het
aantal politieke mandaten. De Brusselaar vraagt een professionele en
klantvriendelijke overheid en ook de politiek hoort daarvan te vertrekken.

Komt het aan beroepspolitici toe om de les te spellen aan
hun collega’s. Opiniebijdragen, zeker op een pedante toon en doorspekt met
vijandsbeelden, zijn ondergeschikt aan het echte parlementaire werk in het
Brussels of in het Vlaams parlement. Als bovendien dezelfde opiniebijdragen regelmatig
persoonlijke aanvallen onder de gordel inhouden, komen ook de politieke belevenissen met de auteur in het vizier:
Op de gemeenteraad in Elsene van 18 maart 1999 legt
Luckas Vander Taelen als opvolger op de Ecolo-lijst de eed af als
Nederlandstalig gemeenteraadslid. Kort daarop geeft Luckas Vander Taelen aan de pers te kennen
dat hij als onafhankelijke schepen wil toetreden tot het liberale Liste du Bourgmestre -PS schepencollege van Elsene.

Het antwoord
van burgemeester Yves de Jonghe-d’Ardoye daarop is negatief “vermits betrokkene
intussen kandidaat is geworden voor Agalev bij de Europese verkiezingen”.
Het geeft blijk van weinig respect om bij deze ambitie het verdienstelijke
oppositiewerk van Ecolo te
negeren. Niet voor niets stonden zowel Agalev
 als SP
bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2000 op de Ecololijst.
Gelukkig hebben we vandaag in Elsene een schepen die aansluit bij de
samenstelling van de meerderheid en hebben de 3 Nederlandstalige kandidaten met
het meeste voorkeurstemmen door een structurele samenwerking met hun
zusterpartijen een vertegenwoordiger in de Elsense gemeenteraad.

take down
the paywall
steun ons nu!