Amerika bedreigt mogelijk netneutraliteit

Amerika bedreigt mogelijk netneutraliteit

Videodiensten als YouTube en Netflix moeten vermoedelijk Amerikaanse kabelaars gaan betalen voor snelle doorgifte van hun dienst. Dat blijkt uit een plan dat de Amerikaanse overheidsinstantie FCC, Federal Communications Commission, bekendmaakte.

dinsdag 29 april 2014 13:14
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Als het plan doorgaat, mogen kabelaars bepaalde diensten
sneller doorgeven als de bedrijven die achter die diensten zitten daarvoor
betalen, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van inzage in
die plannen. De FCC, die de regels opstelt voor providers in de Verenigde Staten,
wil volgens de krant het midden vinden tussen de belangen van bedrijven en
netneutraliteit.  

De nieuwe regels van de keuringsdienst schrijven voor dat
internetproviders meer geld mogen vragen voor “zware” diensten als
videowebsites.

Plannen 

Providers mogen geld vragen van videodiensten in ruil
voor toegang tot hun snelste verbindingen. Het is, in de plannen, niet mogelijk
om bedrijven toegang te ontzeggen tot bepaalde diensten. Wel mogen kabelaars
een ‘redelijk’ bedrag vragen aan bedrijven als Netflix in ruil voor het sneller
doorgeven van hun diensten. 

De FCC heeft al eerder geprobeerd om nieuwe regels op te
stellen rond netneutraliteit. Die werden echter niet goedgekeurd, mede omdat de
rechter stelde dat de FCC netneutraliteit niet mag afdwingen. 

FCC

De Federal Communications Commission (FCC)
is een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan dat werd opgericht naar aanleiding van communicatiewetgeving
uit 1934, van president Roosevelt. De FCC draagt de
verantwoordelijkheid voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie

Hieronder vallen internet
en radio-, televisie-, kabel- en satellietcommunicatie. De FCC regelt ook het
gebruik van radiofrequenties en de frequenties die door mobiele
telefoons en draadloze netwerken worden gebruikt. Zij doen dit onder meer om
storing tussen verschillende toepassingen te voorkomen.

Netneutraliteit

Als de regels worden
doorgevoerd, en daar heeft het alle schijn van, staan de Amerikaanse wetten haaks op de Europese netneutraliteit. Het Europese parlement stemde op 3 april in met de wet op
netneutraliteit. Hiermee werd gegarandeerd dat internetproviders niet zomaar
een dienst of website mogen blokkeren.

In de wet staat ook dat het niet zo mag zijn dat internetgebruikers
extra moeten betalen voor diensten die ze (zoals Netflix) in hogere kwaliteit
willen ontvangen. Alle diensten moeten gelijkwaardig worden behandeld.

Veel internetproviders zijn het niet zomaar eens met deze wet. Zij lopen
inkomsten mis, zoals bepaalde diensten gratis aanbieden die de providers als
betaalde dienst hebben.

Providers hebben juist problemen met Netflix of Youtube (eigendom van Google), omdat deze
diensten erg veel bandbreedte kosten. Zij zien graag dat deze kosten worden
doorgerekend aan de consument, of bij de diensten zelf worden neergelegd. In
Amerika wordt dit wellicht dus mogelijk.

België

In een wetsvoorstel van 2011, ingediend door CD&V, N-VA en PS, wordt
al gepleit voor netneutraliteit. In het voorstel staat: “Het amandement
verbiedt het belemmeren of vertragen van diensten of toepassingen op internet.
Dit betekent ten eerste dat een aanbieder niet een dienst of toepassing van een
specifieke partij mag belemmeren of vertragen.” Het voorstel is nog steeds in
behandeling.

In onze buurlanden is er al werk gemaakt van het reglementeren van de
netneutraliteit. In Frankrijk zijn er gesprekken bezig over bredere
reglementering. In Nederland is netneutraliteit sinds 2012 in de wet
verankerd. Zo kunnen daar mobiele operatoren (zoals KPN) geen extra tarief
rekenen voor het gebruik van diensten als Skype.

Nu juist in Europa netneutraliteit per wet is vastgelegd, is het extra
opmerkelijk dat Amerika deze neutraliteit wellicht gaat inperken. Netflix zelf
uit zijn zorgen in een blogpost: “Het internet verbetert levens, door de
toegang tot ideeën, diensten en goederen te democratiseren. Om ervoor te
zorgen dat het Internet het grootste menselijke platform voor vooruitgang
blijft, moet net neutraliteit verdedigd en versterkt worden.“

Netflix laat verder weten dat ze zich wel genoodzaakt zien om bedrijven
die daarom vragen te betalen voor de snellere verbinding. Zij stellen de
kwaliteit van hun diensten hiermee voorop. Toch zet Netflix ernstige
vraagtekens bij de groeiende invloed van de providers.

take down
the paywall
steun ons nu!