Economie, Politiek -

Is de VS zo democratisch?

Martin Gilens en Benjamin Page, Amerikaanse professoren in de politieke wetenschappen, onderzochten hoe het staat met de democratie in de Verenigde Staten. In een democratie kan je verwachten dat alle burgers op een zelfde manier kunnen wegen op de politiek. Maar uit het onderzoek van Gilens en Page blijkt iets heel anders. In de VS hebben sommige burgers veel meer politieke invloed dan andere.

maandag 28 april 2014 15:08
Spread the love

In de VS zijn er vele groepen die
opkomen voor de belangen van bedrijven. Het is opvallend dat die
groepen veel talrijker en machtiger zijn dan groepen die bijvoorbeeld
opkomen tegen armoede. Het heeft als gevolg dat bedrijven er het best
in slagen hun wil op te dringen aan politici.

In het algemeen is het zo dat de
welvarende toplaag van Amerikanen erg veel politieke invloed heeft.
De rijkste 2% van de Amerikanen heeft het meest te zeggen in de
politiek. Uiteraard komt dat de kwaliteit van de democratie niet ten
goede. Want het betekent dat een hele hoop mensen weinig tot niets te
zeggen heeft als het op politiek aankomt.

De macht van bedrijven en rijke burgers
zorgt er ook voor dat er weinig politieke verandering mogelijk is in
de VS. Iedere verandering die niet in nadeel van economische elites
is, wordt tegengehouden.

Klik hier voor een langere versie van dit artikel

take down
the paywall
steun ons nu!