Waarom ik Europees radicaal-links ga stemmen

Waarom ik Europees radicaal-links ga stemmen

Hoe meer schrijfsels er gepleegd worden over de nakende verkiezingen, en hoe meer schreeuwerige tweets ik zie passeren van politici die zich nog vlug willen laten opmerken in de laatste rechte lijn tot 25 mei, hoe minder ik zelf zin heb om te bloggen over de politieke actualiteit. Maar ik wil toch één uitzondering maken: ik vind dat wie zich als links definieert eigenlijk niet anders kan dan op Europees niveau voor radicaal-links te gaan.

vrijdag 25 april 2014 15:40
Spread the love

En daar heb ik geen stemtest voor nodig.

Nee, niet omdat ik Tim Joye een sympathieke gozer vind (dat
ook), maar omdat radicaal links de afgelopen jaren het meest duidelijk
oppositie heeft gevoerd tegen het hardvochtige beleid van de Europese Unie in wat
nu omschreven wordt als de “perifere landen”. Banken telden duidelijk meer dan
mensen, macro-economie telde meer dan mensenrechten (al werden ook macro-economische
inzichten maar al te gretig verkracht als het in het kraam paste van Europese centrumrechtse
en liberale regeringsleiders), en meer in het algemeen werd duidelijk dat het “sociale
Europa” niet echt een prioriteit is.

Radicaal-links was het meest bereid om out-of-the-box te
denken de afgelopen jaren, in tegenstelling tot Groen en zeker de sociaaldemocraten
in veel landen (die vaak gewoon pleitten voor een trager tempo van
bezuinigingen, in combinatie met gerichte groeibevorderende maatregelen, maar
nooit de euro zelf in vraag stelden).  Of dat de juiste strategie was, zal de tijd
uitwijzen. Maar duidelijk is dat ze de houdgreep van de globale financiële
sector op de politiek niet echt fundamenteel in vraag stelden, al klaagden ze –
terecht – wel de excessen aan. Ik apprecieer de inspanningen die onder meer
John Crombez, Meyrem Almaci en  Saïd El
Khadraoui leveren, in eigen land en op het Europese niveau, onder meer om die
financiële sector te helpen reguleren. En ik sluit zeker niet uit dat ik op
sommigen onder hen zou kunnen stemmen , zeker ook in de toekomst, ook al omdat ze
constructieve voorstellen doen om Europa op een andere (sociaal rechtvaardiger)
 leest te schoeien.

Maar nu dus even niet.

Omdat ik vind dat de Europese elite van de afgelopen jaren
(Barroso, Van Rompuy, Merkel, en hun ECB- en Ecofin-handlangers) nu een welgemeende
electorale middelvinger verdient. Extreem-rechts is geen optie, dat is
duidelijk, maar radicaal links is dat zeker wel. Als je vindt dat gebroken
beloften een rol moeten spelen bij het bepalen van je stem, kun je niet anders
dan concluderen dat de mensen die aan het roer stonden van de Europese Unie de
afgelopen jaren de eigen droom en het zogeheten ‘Europese model’ verraden hebben. Fundamentele – onaantastbare – mensenrechten, ongeacht de rol die
mensen spelen in de economie, blijken er bij nader inzien niet te zijn. Als
puntje bij paaltje komt, worden die mensenrechten genadeloos aan de kant
geschoven.

Er is eigenlijk maar één argument dat ze kunnen aanvoeren ter
verdediging van het gevoerde beleid. De zogenaamde counterfactual – wat als echt out of the box was gedacht? Zou dan
inderdaad de schade nog hoger oplopen? Van Rompuy en co hebben het in dat
verband altijd over de enorme negatieve gevolgen die bijvoorbeeld een Grexit zou gehad
hebben op de 500 miljoen Europese inwoners. Dat weten we niet, en zullen we
misschien zelfs nooit weten – al denk ik nog altijd dat het slechts uitstel  zal blijken.

Misschien vindt de gemiddelde Vlaming het allemaal best,
zolang we maar naar ‘Mijn Pop-up
Restaurant
’ kunnen kijken, nietwaar? Ik vind echter dat er als er ooit één
moment was om de Europese elite of  establishment
– ik schaam me niet om deze naar verluidt “populistische” termen te gebruiken –
electoraal af te straffen, het nu is. Met een stem voor sociaaldemocraten of
Groen komt dat onvoldoende uit de verf, het moet dus radicaal-links zijn. En
laat ons hopen dat we met minstens 10 % zijn.

Nog een laatste goeie reden: we hebben dringend nood aan een
radicaal-linkse Europese zweeppartij, zoals de PVDA+ die rol via bijvoorbeeld haar studiedienst al met verve speelt in eigen land. 

take down
the paywall
steun ons nu!