Reactie op aantijgingen Pala

Heel wat van onze lezers en partners ontvingen op 23 april een nieuwsbrief waar ze niet om gevraagd hadden. Hij kwam van Pala, de vzw achter Dirk Barrez, mede-oprichter van DeWereldMorgen.be. In die nieuwsbrief werd onze site van een en ander beticht.

vrijdag 25 april 2014 10:54
Spread the love

Allereerst
moet ons van het hart dat we het bijzonder jammer vinden dat we dit antwoord moeten schrijven. Dirk Barrez heeft DeWereldMorgen.be helaas
niet zonder slag of stoot verlaten, maar we hadden gehoopt dit
hoofdstuk sereen te kunnen afsluiten. Zonder natrappen, maar vooral
ook zonder de details van zijn ontslag openbaar te moeten maken.

De
aard van de aantijgingen en de onwaarheden die op Pala gepubliceerd
werden, dwingen ons echter om de puntjes op de i te zetten. 

Wij
zijn verbaasd te lezen dat onze nieuwssite in 2013 uitgegroeid zou
zijn tot een partijvehikel van de PVDA. Iedereen die ons van ver of
dichtbij kent, weet dat we met DeWereldMorgen een links, maar
onafhankelijk en pluralistisch medium op de kaart hebben gezet en dat
we precies in dat jaar 2013 een nieuw elan kregen.

De
nieuwe mensen die werden aangeworven in de periode 2012-2013 namen
mee het roer over na het vertrek van Han Soete en Dirk Barrez. De
ploeg besliste in te zetten op kwaliteitszorg met een extra
investering in eindredactie en een uitbreiding met een groep
beloftevolle freelancers. Om ook minder geschoolde of snellere lezers
te betrekken, werd het project DeWereldMorgen Light gelanceerd.
Daarnaast werden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur
uitgebreid met een brede en pluralistische groep mensen en werd de
verlieslatende bookshop stopgezet. Het sluitstuk van deze
vernieuwingsoperatie
is de nieuwe website die eind maart jl gelanceerd werd en op
positieve reacties werd onthaald.

Precies
in de periode 2013-heden breidden onze lezersaantallen gevoelig uit. Onze website wist meer en meer een plek te veroveren als vaste
waarde in het nieuwslandschap. Om een idee te geven: in de zomer van
2013 hadden we 15.000 fans op Facebook. Nu, een klein jaar later, hebben
we er 28.000. De begroting is na twee moeilijke jaren terug in
evenwicht. Dat gebeurde nochtans in een allesbehalve evidente
economische context.

Wat
onze journalistieke productie betreft zouden we hier een lange lijst
kunnen meegeven van artikels en bijdragen die noch van dichtbij, noch
van ver, ook maar iets met de PVDA te maken hebben. We zouden ook een lijst
met auteurs kunnen opstellen uit de hoek van de SP.A en Groen, van de milieubeweging,
van ongebonden academici en van honderden vrijwilligers die niets met
die of eender welke andere partij te maken hebben.

Dat
DeWereldMorgen.be “gekaapt zou zijn door de PVDA” is zelfs
lichtjes ironisch te noemen, omdat de PVDA zowat de enige linkse
stroming is waarvan de redactie zeer regelmatig bijdragen weigert. Dat levert de redactie met regelmaat boze reacties op waarin ons wordt
verweten de PVDA te censureren. Zoals geweten is de studiedienst van
die partij nogal productief en wij vinden dat we het als medium niet
kunnen maken overwegend aandacht of stem te geven aan één
specifieke partij. Het is een aandachtspunt waar we behoedzaam mee
omspringen.

Het
is dan ook logisch dat de tekst van Pala erg vaag blijft wat betreft
concrete artikels of feiten die bewijzen dat wij stromannen zijn van
de PVDA. Die zijn er namelijk niet. Het voorbeeld dat wel genoemd
wordt is zelfs ronduit verkeerd: met de reeks ‘Hoe durven ze’
heeft DeWereldMorgen.be hoegenaamd niets te maken.

Mede-oprichter
Han Soete verliet onze redactie uitgerekend omdat hij zich wilde
inzetten voor de PVDA en zowel ons team als hijzelf van oordeel waren
dat dit onverzoenbaar was met zijn werk voor DeWereldMorgen.be.

DeWereldMorgen.be
profileert zich wel degelijk als een links, progressief medium en de
PVDA heeft, zeker de laatste jaren, binnen die linkerzijde een plaats
afgedwongen. Auteurs gelieerd aan die partij hebben een plaats op een
progressieve nieuwssite, net zoals ze ook een plaats verwerven in de
opiniepagina’s van De Standaard of op de website van Knack.
DeWereldMorgen.be heeft van meet af aan de ambitie gehad om de
verschillende stromingen binnen de progressieve zijde aan bod te
laten komen. In een post-verzuild Vlaanderen is dat niet evident,
maar we zijn er trots op dat het ons toch gelukt is.

Dat
Dirk Barrez de ploeg verliet, heeft dan ook niets te maken met
ideologische verschillen, laat staan met het feit dat de PVDA bij ons
de pen zou hanteren. Er is zelfs nooit enige discussie geweest over
de redactionele lijn en Barrez heeft het op vergaderingen nooit gehad
over zijn vermeende probleem met de invalshoek van de site.

Heel
wat van de zogenaamde beschuldigingen in de brief van Pala gaan zelfs
over beslissingen en maatregelen die genomen werden onder het
co-coördinatorschap en co-hoofdredacteurschap van Barrez zelf. De
samenwerking met boekhandel De Groene Waterman bijvoorbeeld werd door
hem zelf mee onderhandeld. Maar na zijn vertrek, is de boekhandel
plots ‘verdacht’ en een aanhangsel van een politieke partij
geworden. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen.

Hetzelfde
geldt voor de partnerovereenkomst met uitgeverij EPO, niet toevallig
ook de uitgeverij die het merendeel van zijn boeken uitgaf.

Uitgeverij
EPO plaatst inderdaad nu en dan een banner op onze site, net als de
veertig andere partnerorganisaties en de talloze andere organisaties
die op ons medium advertentieruimte kunnen aankopen. Dit in het kader
van een advertentiebeleid dat door Dirk Barrez zelf werd uitgewerkt.

Het
ontslag van Dirk Barrez was het pijnlijke eindpunt van een lange en
uitputtende reeks voorvallen die er – zonder op de onaangename
details in te willen gaan – telkens op neerkwamen dat Barrez niet het
medium maar wel zichzelf centraal stelde. Dit werd als onwerkbaar
ervaren binnen een team dat een horizontale structuur heeft en waar
iedereen hetzelfde zeer bescheiden loonzakje ontvangt.

Er
waren kortom gegronde redenen om de samenwerking stop te zetten. Die
hadden echter niets te maken met welke ideologische onverenigbaarheid
of politieke partij dan ook, maar met de houding van Dirk Barrez
zelf.

Tot besluit geven we mee dat we het enorm betreuren dat interne
conflicten uitgesmeerd worden in de media. Wij hebben dat te allen
prijze willen vermijden.

We
vinden het eveneens bijzonder pijnlijk dat Pala misbruik maakte van
ons lezersbestand om hun lasterlijke bericht te verzenden.

Dirk
Barrez trapt na naar een uniek project dat op korte tijd
levensvatbaar bleek en geniet van een groeiende aanhang. Een project
waar hij zelf lang in geloofde en waar hij zelf zijn verdienste in
heeft. We kunnen niet anders dan deze actie beschouwen als een
bewuste beschadigingsoperatie.

Het
team van DeWereldMorgen.be

take down
the paywall
steun ons nu!