Beschadigde treinwagons (foto Didier Verbaere).
Opinie - Wat Na De Ramp

Eén jaar na de treinramp: onbeantwoorde vragen, gebroken beloftes

Op 4 mei 2013 ontspoorde een goederentrein in Wetteren met rampzalige gevolgen. De vzw Wat Na De Ramp blijft één jaar na de ramp met vele onbeantwoorde vragen en wijst op meerdere niet nagekomen beloften aan de slachtoffers.

vrijdag 25 april 2014 07:00
Spread the love

Wat
Na De Ramp
 klaagt aan dat de gebrekkige informatieverstrekking in de
eerste dagen na de ramp niet is verbeterd en dat de getroffen
burgers nog steeds zelf op zoek moeten gaan naar degelijke informatie. Buiten één drietal gemeenschappelijke informatiemomenten in 2013, hebben de
betrokken overheden en instellingen geen enkel initiatief
genomen.

De
bewoners in de directe omgeving van het ongeval hebben nooit
bezoek gehad thuis. Daar zouden de mensen hun specifieke situatie
hebben kunnen toelichten, wat de individuele opvolging van elk
afzonderlijk geval fundamenteel had kunnen verbeteren. Zij
dienden daarentegen zelf op zoek te gaan naar de juiste
informatiekanalen.

De
betrokken instanties hebben bij hun evaluatie van de ramp geen
rekening gehouden met de persoonlijke verhalen van de slachtoffers.
Ook de gerechtelijke overheid heeft nauweljks informatie verschaft
over het verloop van het onderzoek. De resultaten van de analyse van
bodem- en groentestalen werden nog altijd niet aan de betrokken
bewoners medegedeeld. De saneringswerken liggen sinds enkele weken
stil zonder dat hierover enige informatie werd gegeven.

Wat
Na De Ramp
doet daarom een dringende oproep aan de overheid en de
betrokken instellingen om lessen te trekken uit deze ramp en
formuleert een aantal eisen:
 

 • voor de slachtoffers: Specifieke opvolging van de gezondheid van de inwoners van Wetteren gedurende een aantal jaren, met bijzondere aandacht voor personen met hoge CEV-bloedwaarden. Een wetenschappelijk onderzoek van de hierbij verzamelde medische gegevens voor een studie naar de medische gevolgen van kortstondige blootstelling aan acrylonitril
 • aan de NMBS/Infrabel: Een strengere regelgeving en betere
  beveiliging voor het vervoer van gifstoffen per spoor, een openbaar maatschappelijk debat over de opportuniteit van giftransporten. Installatie
  van een systeem dat de snelheid van ALLE op het Belgisch net
  rijdende treinen automatisch afremt bij snelheidsovertredingen en
  meer snelheidscontroles in afwachting van de invoering van een
  dergelijk systeem, met effectieve sanctionering van overtreders.
  Opleggen van een uiterste datum waarop dit systeem op heel het net
  ingevoerd dient te zijn.
 •  aan de betrokken overheden: Oprichting van een permanent vergoedingsfonds dat
  voorschotten kan uitkeren voor gemaakte onkosten en aan slachtoffers
  van rampen, in afwachting van een definitieve
  gerechtelijke uitspraak over de verantwoordelijkheden. Vrijwaring
  van alle juridisch, medisch als financiële rechten van de
  slachtoffers. (Dit betekent onder meer geen verplichting tot verzaken
  aan eventuele gerechtelijke stappen, zoals door Infrabel wordt
  geëist.) Oprichting van een permanente onafhankelijke commissie die rampen zoals die in Wetteren evalueert, zodat er lessen uit getrokken kunnen worden. Oprichting van een federaal, onafhankelijk professioneel team voor rampen, dat onmiddellijk kan in actie treden bij natuur- als bij andere rampen.

Wat … na de ramp? werd opgericht door belanghebbende omwonenden (zie www.watnaderamp.be).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!