Ideologische keuzes contra populistische cijfers

Ideologische keuzes contra populistische cijfers

De V van verandering? Ja, maar verandering is niet altijd verbetering. De V in N-VA staat immers ook voor verarming en de rest van de afkorting kunnen we vertalen naar: Niet Voor Arbeiders, de Nieuwe Vlaamse Armoede of de Nieuwe Voka Alliantie.

donderdag 24 april 2014 08:46
Spread the love

Het is pijnlijk te zien hoe N-VA rond de waarheid danst, en constant aan infomarginalisering doet. Met slogantaal en populistische cijfers doen ze trouwens net als andere partijen, een mistgordijn optrekken, dat jammer genoeg pas zal opklaren na 25 mei, ver weg van de inhoud die zo broodnodig is om binnenkort een juiste stem te kunnen uitbrengen. Het siert de partij van verandering überhaupt niet dat ze ook daar niet de broodnodige verandering brengen, transparantie in het politieke landschap, een juiste weergave van onze toekomst na de uitvoering van hun ideologische recepten, iets waar menig kiezer al jaren op zit te wachten. Nochtans, moeilijk is dat niet.

N-VA zweeft qua economische ideologie tussen het neo –en het liberalisme, lichtjaren verwijdert van al wat sociaal is. En overal ter wereld, heeft de geschiedenis ons geleerd dat die (neo)liberale economische ideologie groeiende armoede met zich brengt, een sterkere ongelijkheid, klassenjustitie en dat er gaandeweg meer en meer mensen overboord vallen. De groep zwakkeren groeit gestaag, het fortuin van een toplaag neemt zienderogen toe. Griekenland, Portugal en Spanje worden momenteel gered via dezelfde economische Europese (neo)liberale recepten die N-VA nu, voor België en Vlaanderen, naar voor schuift. Je moet dus echt geen genie zijn om te weten wat er op je afkomt eens je N-VA hebt gestemd op 25 mei. Een keuze voor N-VA is de sociale afbraak van die landen importeren bij ons. Hoezo geen sociaal bloedbad?

En qua gezondheidszorg wil N-VA naar een geprivatiseerde gezondheidszorg zoals bij onze Noorderburen. U weet wel, de Nederlandse gezondheidszorg die mensen met kanker liever laat sterven uit betaalbaarheid, de gezondheidszorg waar dienstverlening werd vervangen door winstverlening.

Die kankerpatiënten komen nu naar ons, naar Vlaanderen en België, maar waar moeten wij naartoe eens de N-VA ideologie is omgezet in daden? Straf toch dat tachtig procent van de bevolking gezondheidszorg hoog op de agenda plaatst maar dat peilingen uitwijzen dat dertig procent ervoor kiest om deze af te breken, om de gezondheidszorg van de toekomst afhankelijk te maken van de dikte van de portemonnee.  Het sociale bloedbad begint van zodra iemand in je omgeving van die ideologische keuze het slachtoffer wordt. Wie van de N-VA kiezers weet dat eigenlijk?

In gans het N-VA verkiezingsprogramma staan welgeteld twee maal de woorden:’fiscale fraude’. En je vind ze niet één keer in een voorstel, de uitvoering van de economische (neo)liberale ideologie ten voeten uit. Maar de woorden sociale fraude komen constant terug. Is dat dan fout? Neen, maar het is wel fout dat je fiscale fraude op haar beloop laat, dat je dus zal toelaten dat de volgende Omega Diamonds zichzelf kan verrijken door zich aan haar maatschappelijke plicht te ontrekken en de factuur af te schuiven op al die stemmers, die dit nu nog niet weten. En wie gaat dat gebrek aan inkomsten, opnieuw voor de zoveelste keer, mogen ophoesten denkt u? Juist ja, de gewone man en vrouw in de straat, allemaal zodat een toplaag zich verder kan blijven verrijken. Hoezo geen sociaal bloedbad?

Met populistische cijfers kan men alles aantonen, maar de economische ideologische keuzes die N-VA maakt, die werden al elders in de wereld gemaakt en de resultaten zijn gekend. En die resultaten vat je samen in één omschrijving: een sociaal bloedbad. Overal en altijd is dat zo geweest en overal en altijd zal dat zo zijn. Dat ontkennen is liegen, niets meer en niets minder, gewoon liegen.

take down
the paywall
steun ons nu!