De stemtest: leuke maar waardeloze quiz

Ik heb net de stemtest voor de federale verkiezingen ingevuld. O ja, het aantal partijen is beperkt tot zes hoewel er veel meer partijen opkomen. Als je voorkeur uitgaat naar LDD (nog in het parlement) en PVDA+ (scoort richting kiesdrempel in de peilingen), dan ben je eraan voor de moeite. Je zal volgens de stemtest noodgedwongen op een andere partij moeten stemmen. Maar daar wil ik het nu niet over hebben.

donderdag 24 april 2014 16:19
Spread the love

Waar ik
het wel wil over hebben is dat de stemtest met haken en ogen aan
elkaar zit en soms zelfs compleet in de fout gaat. De vragen zijn
simpele vereenvoudigingen van soms complexe materies. Er is geen
ruimte voor nuance, zoals die meer dan eens in partijprogramma’s
voorkomt.

Het volstaat om bij de toelichtingen te kijken bij de
standpunten van elke partij om te begrijpen dat het in vele gevallen
niet zomaar een ‘eens’ of ‘oneens’ is. Inderdaad, dat zijn de enige
mogelijke antwoorden die je kan geven, naast ‘geen mening’. Bij mij
was het meer dan eens een ‘ja, maar…’ of ‘neen, maar…’ Vergeet
het, ik werd gedwongen om het ‘eens’ of ‘oneens’ te zijn, terwijl
volgens de standpunten van de partijen, zoals ik dat verderop
illustreer met de vraag over de kernwapens, ook niet zo is. Ik heb
dan maar af en toe noodgedwongen gebruik gemaakt van de knop ‘geen
mening’.

Vraag 7
bijvoorbeeld luidt: “De minimumleeftijd voor GAS-boetes moet hoger
liggen dan de huidige leeftijd van 14 jaar”. Maar wat als je tegen
GAS-boetes tout court bent? Moet je dan noodgedwongen ‘geen mening’
aankruisen?

Wat te
denken van vraag 8: “Europa moet meer sociale bevoegdheden
krijgen”. Om wat te doen? Om ze af te bouwen, te nivelleren of te
versterken? Als ik voor een ‘socialer Europa ben’ kan ik eigenlijk
zowel ‘eens’ als ‘oneens’ stemmen.

Soms weet
je niet goed hoe je de vraag moet interpreteren, zoals bij vraag 34:
“Mensen moeten meer belastingen (BTW) betalen op wat ze kopen dan
op wat ze verdienen”. Wel ik vind de lasten op lonen inderdaad te
hoog, maar dat betekent niet dat ik voor minder inkomsten ben voor de
staat, want daar gebeurt de herverdeling. Ik zou ‘eens’ kunnen
stemmen als de BTW dezelfde blijft, de lasten op lonen naar beneden
gaan (om dus werkgelegenheid kunnen bevorderen, als dat zo gestuurd
wordt tenminste) EN als dat gecompenseerd wordt met een
vermogensbelasting en een belasting op fossiele brandstoffen. Ik zou
ook ‘oneens’ kunnen stemmen als de vraag betekent dat de BTW
effectief omhooggaat omdat het een regressieve belasting is die de
armen zwaarder belast dan de rijken (cfr ook de toelichting in de
stemtest bij sp.a). Help me!

Stem
tegen kernwapens = stem voor partijen die kernwapens willen
behouden?

Het wordt
helemaal hilarisch als je naar vraag 26 gaat. Die luidt: “Alle
kernwapens die op Belgisch grondgebied opgeslagen zijn, moeten worden
verwijderd”

Volgens de
stemtest zijn er 4 partijen het daar mee eens: Groen, SP.A, N-VA en
Open VLD. Twee partijen zijn het oneens: CD&V en Vlaams Belang.

De
werkelijkheid is behoorlijk anders en vooral complexer. Groen en SP.A
zijn het duidelijkst. Ze hebben beide zelfs een wetsvoorstel
ingediend dat een verbod vraagt van kernwapens op ons grondgebied.
Duidelijker kan niet en dus zijn ze hier goed gepositioneerd in deze
stemtest.

Voor de
partijen N-VA, Open VLD en CD&V ligt het ingewikkelder. Hoewel de
eerste twee in de stemtest het zogezegd eens zijn met de stelling en
de CD&V oneens, zeggen ze ten gronde allemaal hetzelfde.

Kijken we
eens naar het N-VA-standpunt. Een opiniestuk van Theo Franken, Karl
Vanlouwe, Karolien Grosemans en Bert Maertens van 18 maart draagt de
titel: ‘Het
kernwapenvoorstel van SP.a is slechte blufpoker
‘.
Tiens, beide partijen, N-VA en SP.A zijn het volgens de stemtest
nochtans eens rond dit onderwerp. Als je het opiniestuk leest, zal je
het erg vreemd vinden dat de N-VA positief antwoordt op het standpunt
dat de kernwapens ‘MOETEN’ worden verwijderd.

In het opiniestuk luidt
het: “Een eenzijdige terugtrekking van Amerikaanse kernwapens is
immers politieke science fiction.” Verderop klinkt het behoorlijk
duidelijk: “Voor de nieuwe NAVO-lidstaten blijft de aanwezigheid
van Amerikaanse kernbommen een veiligheidsgarantie tegen dat
Russische imperialisme. Als we met een kleine kliek gastlanden vragen
aan de VS om de kernwapens te verwijderen, zullen de Oostelijke
lidstaten zich in de kou gelaten voelen. Dat komt de solidariteit op
het Europese vasteland niet ten goede.” Toen de vredesbeweging op
de koffie ging bij de N-VA, maakte de partij duidelijk dat ze geen
‘eenzijdige’ ontwapening wil en bovendien alles in overeenstemming
moet gebeuren met de NAVO. Dat is zelfs geen genuanceerd ‘eens’ op
het standpunt van de stemtest, maar hooguit een genuanceerd ‘oneens’.
Maar als je tegen kernwapens bent en de enquête invult dan krijg je
dus positieve punten bij de partij N-VA voor wie het er de facto op
neerkomt dat de kernwapens moeten blijven.

De Open
VLD-toelichting bij de stemtest klinkt als volgt: “Principieel is
onze partij tegen de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied”.
Ah ja? In werkelijkheid geldt voor de Open VLD hetzelfde als voor de
N-VA, ook al blaast de partij geregeld warm en koud. In het onderhoud
dat de vredesbeweging had met Open VLD klonk het net als bij de N-VA:
ja, een kernwapenvrije wereld, MAAR enkel met goedkeuring van de
NAVO en unilaterale maatregelen zijn uit den boze. In het
kiesprogramma van Open VLD staat er niets over kernwapens. Maar
eerder antwoordde Hilde Vautmans namens Open VLD het volgende:
“Zolang er kernwapens zijn bij niet-NAVO landen zoals bv. Rusland,
of nieuwe landen die een bedreiging kunnen vormen voor de Alliantie
kernwapens ontwikkelen, moet de NAVO over minimale geloofwaardige en
betrouwbare nucleaire ontradingskracht beschikken. Bij gevolg zullen
nucleaire wapens nog voor langere tijd een rol blijven spelen in de
NAVO-strategie.” Hilde Vautmans gaf net als Guy Verhofstadt
trouwens nochtans hun steun aan de campagne ‘Time to Go’ van de
vredesbeweging voor de verwijdering van de kernwapens. Warm en koud
dus, maar alleszins geen eensluidend positief antwoord op het
standpunt in de stemtest.

CD&V
staat als oneens ingeschaald op de vraag of de kernwapens weg moeten.
Nochtans leest de toelichting op de stemtestsite zelf als volgt: “We
zijn voor wereld zonder kernwapens, maar ontwapening zal moeten
gebeuren via internationale afspraken”. Dat werd ook bevestigd in
ons onderhoud ter zake, toen de CD&V eveneens het standpunt
huldigde dat dit in consensus met de NAVO moet gebeuren. Idem als
N-VA en Open VLD dus, maar volgens de stemtest huldigen ze
tegengestelde standpunten.

Een goede
raad: beschouw de stemtest als een leuk spelletje, maar laat er best
je stem niet van afhangen.

take down
the paywall
steun ons nu!