ACW/NV-A een onmogelijk huwelijk, of toch?

ACW/NV-A een onmogelijk huwelijk, of toch?

Alhoewel ik opiniepeilingen relativeer stemmen ze me toch tot nadenken

donderdag 24 april 2014 22:20
Spread the love

De NVA en de CD&V kunnen samen een meerderheid halen in Vlaanderen. In Vlaanderen een regering vormen en dan de Franstaligen op federaal niveau onder druk zetten kan dan de strategie zijn..

Een rechtse regering met MR, CDH, N-VA en CD&V kan dan.

Een coalitie op Vlaams niveau met slechts twee partijen is aanlokkelijk, dergelijke coalitie geeft meer postjes dan een meervoudige bonte coalitie waarbinnen de postjes duurder zijn.

Hier rust een grote verantwoordelijkheid op de ACW-vleugel binnen de christendemocratie. Zullen de ACW’ers dulden dat een coalitie gevormd wordt met een partner die het einde wil van de christelijke arbeidersbeweging? Stel je voor Hilde Crevits naast Peter Dedecker in een ministerraad!

Het ACW vertegenwoordigt ongeveer de helft van de CD&V-verkozenen vandaag, dat zal morgen niet anders zijn. Gaan deze anders heel volgzame linkse christendemocraten de moed hebben om NEEN te zeggen tegen dergelijk scenario? Ik hoop van wel.

Wanneer zij de werklozenuitkering in de tijd niet willen beperken, de schoolverlaters hun wachtuitkering niet willen afpakken, en algemene cao’s willen ondersteunen hebben ze geen andere keuze dan deze coalitie af te wijzen.

Zelf verzet ik mij tegen de unieke band van de christelijke arbeidersbeweging met één partij, namelijk de christendemocratie. Maar enige zin voor realisme noopte me om deze bedenking te maken. Ik tel binnen deze groep christendemocraten heel wat nauwe kennissen en ik reken op hun sociaal engagement.

take down
the paywall
steun ons nu!