Oekraïne: een door NATO geïnspireerde putsch. De George Orwell modus.

Het opgeschorte EU-verdrag is een technische materie maar toch komt er na 21 november dadelijk een "volksbeweging" op gang. In feite gaat het over het militaire luik van het verdrag. NATO en de putschisten willen dat er absoluut door krijgen. Poolse bronnen melden dat Maidanactivisten een intensieve training van NATO-opleiders in Polen gekregen hebben. Dat volstond om de 500 tot 1000 dagelijkse betogers in te kaderen die door NGO's gesponsord werden.

woensdag 23 april 2014 10:09
Spread the love

De
mist rond Maidan trekt op. Op 21 november schort Ianoekovytsj de
ondertekening van een associatieverdrag met de EU op. Is het afstel
of uitstel? Wil hij bepaalde zaken heronderhandelen? Vrijwel dadelijk
breekt er een opstand uit, een brede volksbeweging volgens de
Westerse pers, maar dan vooral in het westen van het land.
Tienduizenden komen op straat. De tv toont gewone mensen: ouderen met
een klein pensioen, studenten die drie jobs hebben…

Waarom
reageren die mensen zo snel op het uitstel van een moeilijk te
begrijpen verdrag? Er zijn heel wat algemene grieven zoals de
corruptie, het slecht werken van gerecht, administratie en politie
maar die waren er bij vorige verkiezingen ook al. Bovendien zijn er
presidentsverkiezingen gepland voor mei 2014. De normale
vierjaarlijkse verkiezingen… Waarom gebruiken de activisten niet
de op gang komende verkiezingscampagne om de grieventrommel te
roeren? Het uitstel of afstel van dat verdrag zit blijkbaar erg
dwars. Dat verdrag gaat echter helemaal niet over lidmaatschap maar
over “convergentie” zoals dat in EU-jargon heet:
bijv. de Oekraïense industrie moet zich aanpassen aan de Europese
normen, wat tot heel wat fabriekssluiting zal leiden enz.

NATO en EU dubbelspel

Er
is echter een ander luik in dat associatieverdrag dat in de pers,
mainstream of alternatief, nauwelijks aandacht krijgt. De
EU-associatieverdragen hebben een heel belangrijk
militair luik. Deze info komt van de NATO-observator Rick Rozoff met zijn site New Link  en zijn recent interview op youtube.  De overeenkomst hield een integratie in de
militaire structuur van de EU-operaties in. New Link  In het jargon heet
dat: “Convergence towards EU Common Security and Defence
Policy and European Defence Agency Policies
” (CSDP
afgekort).

De
beschotten tussen de EU en de NATO zijn poreus: de NATO is in feite
de miltaire arm van de EU (onder VS-opperbevel) en de EU is de
economische arm van de (Europese) NATO
. De Berlijn Plus-overeenkomst
van 2002 maakt het voor de EU mogelijk te putten uit de NATO-middelen
voor zijn “peace keeping” operaties. De oudste
dergelijke operatie is EUFOR in Bosnië. Die werd tot voor kort
geleid door de Britse generaal Shirreff. Die had twee petten op:
leider van die EU-operatie in Bosnië en tezelfdertijd
vice-opperbevelhebber ‘Supreme Allied Command Europe’ van NATO. Er
zijn echter nog andere EU-operaties o.a. Atalante in de Indische
Oceaan tegenover de kust van Somalië.

Oekraïne
is al jaren een trouwe militaire bondgenoot van het Westen. Het nam
deel aan de “Coalitie van de Willenden” bij de bezetting van Irak
in 2003. Het levert huurlingen overal in de wereld en Oekraïense
veteranen van de Afghanistanoorlog zijn in het Israëlische leger
geliefd als scherpschutters die de Palestijnse enclaves in de gaten
houden. Tot de NATO is het nog niet toegetreden ook al werd dat door
de Amerikaanse “neocons” (de neoconservatieven rond Bush) bij de
Oranje Revolutie” in 2004 al in het vooruitzicht gesteld.

Hoe
is de NATO-uitbreiding naar het Oosten verlopen?
In 1999 traden
Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije toe tot de NATO. In 2004
kwamen Litouwen, Letland, Estland, Slovakije, Slovenië, Bulgarije en
Roemenië erbij en in 2009 Albanië en Kroatië.

Dit
was een woordbreuk van de NATO en de Amerikanen.
In 1990
zou James Baker, de minister van buitenlandse zaken van de VS, een
toezegging gedaan hebben aan zijn Russische ambtgenoot Shevardnadze
dat de NATO niet ten oosten van Duitsland zou uitbreiden. Baker heeft
dat achteraf betwist maar de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in
Moskou, Matlock, heeft die toezegging bevestigd. New Link   De
NATO-opperbevelhebber Woerner had op 7 mei 1990 in Brussel verklaard
dat er geen NATO-leger buiten het Duitse grondgebied zou worden
geplaatst.
New Link

Het militaire sluitstuk voor de putschisten

Terug
naar 21 november 2013, Het EU-verdrag met Oekraïne moest het
koninginnenstuk vormen van 15 jaar militaire toenadering tot het
Westen. CSDP of EU Common Security and Defence Policy is de
achterpoort om Oekraïne militair volledig in te schakelen zonder dat
een formele toetreding tot de NATO nodig was. De beschotten tussen
de NATO en de EU (CSDP) zijn poreus. De Russen vang je daar niet mee. Die weten dat de EU en NATO twee handen op één
buik zijn.

Hoe
kunnen we argumenteren dat de machtovername in Kiev een door NATO
geïnspireerde putsch geweest is?
De staatsgreep heeft
plaatsgevonden in de nacht van 21 februari na het ultieme akkoord
over amnestie, machtsdeling enz. van drie EU-ministers Steinmeier
(DE), Fabius (FR) en Sikorsky (PL) met Janoekovitsj. Wat bezielde die
drie om zo ultiem te onderhandelen? Waren zij te goeder trouw of
wisten ze dat ze alleen maar tijd moesten winnen, de tegenstander
murw onderhandelen tot plan B uitgevoerd kon worden? Sikorsky moet in
elk geval van plan B op de hoogte geweest zijn en de anderen
waarschijnlijk in grote trekken. Welk niet-Westers land kan in de
toekomst nog in de oprechtheid van EU-crisisonderhandelaars geloven?Ze onderhandelen met je maar achter je rug laten ze plan B dat in feite plan A is uitvoeren.

De
daarop volgende Maidan-opstand is ontketend niet omwille van het
uitstel van het economische luik dat zo weinig mensen konden vatten
maar omwille van het uitstel van het militaire luik. De militaire
integratie was blijkbaar voor de putschisten het sluitstuk van de
Westerse integratie en de NATO-uitbreiding onder de vlag van EU-associatie.

De gezamenlijke war games

De
militaire samenwerking Oekraïne-NATO loopt al een hele tijd. Zo is
er de jaarlijkse Amerikaans-Oekraïense “peace
keeping
”oefening Rapid Trident in de streek van Lviv. Info daarover in The Guardian.  New Link  Er is ook info op de site van US Army Europe.  New Link  Aan Trident nemen ook vertegenwoordigers van enkele niet-NATO-landen
deel, het zogenaamde “Partnership for Peace”.
Oekraïne en de VSA hielden ook war games in de Zwarte
Zee: de Sea Breeze. Die oefeningen vonden de laatste
jaren plaats in Odessa, vlakbij de Krim, waar de Russische vloot
volgens de internationale overeenkomst gestationeerd is. New Link  Die war games doen de Conventie van Montreux
van 1936 geweld aan, Die verbiedt de transit van oorlogsschepen van
niet-Zwarte-Zeestaten uitgerust met kanonnen van een zeker kaliber.

Het
is lachwekkend alleen de Russen als indringers te viseren, de “groene mannen”,
Russen, die in het oosten actief zijn. Oekraïne is de laatste jaren
overspoeld door buitenlanders: NGO’s allerhande, officiële en niet
officiële delegaties van NATO, EU, de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa, die op hun beurt ook geïnfiltreerd zijn door
geheime diensten. In het weekend van 12 april was Brennan, de baas
van de CIA, nog op bezoek in Kiev. Over de sinistere redenen van
Brennan zijn bezoek, straks meer…

De training van de Maidan activisten

We
keren terug naar het EU-verdrag. Er werd rekening mee gehouden dat de
ondertekening niet van een leien dakje zou lopen. Daarom waren de activisten van plan B (dat plan A was) nodig. De Poolse
satirische krant Nie maakte bekend dat het Poolse ministerie van
buitenlandse zaken in september 2013 89 activisten getraind
heeft in een vormingscentrum van de politie in Legionowo
, op één
uur rijden van Warschau. Hier vindt u de site van het artikel van 18 april  New Link  en hier de vertaling op voltaire.net  New Link 

Ze kregen vier weken vorming in het
intomen van massa’s, het herkennen van personen, gevechtstactieken,
het voeren van commando, gedrag in crisissituaties, bescherming tegen
gas, ordehandhaving, constructie van barricades, schietoefeningen die
ook het gebruik van geweren van scherpschutters inhielden. Dit was
ingeschreven als een interuniversitair uitwisselingsprogramma met de
Technische Universiteit van Warschau maar de meeste deelnemers waren
geen studenten maar 40-plussers, sommigen van hen met
wolfsangelsymbolen. Markant dat 60 jaar na de Nazi-bezetting van Polen
weer (neo)nazistische symbolen in Poolse politiescholen opduiken..

Het
is onmogelijk dat die training niet in opdracht van de Amerikanen en
het NATO-commando gebeurd is.
Polen doet dat niet in zijn eentje
evenmin als NATO-land Turkije de “activisten” voor Syrië op
eigen houtje coördineert. Sikorsky is de Poolse minister van
buitenlandse zaken en is zeer “close” met de NATO.
Hij was
kanshebber voor secretaris-generaal van de NATO maar het is
uiteindelijk de Noor Stoltenberg geworden. Sikorsky was te veel
betrokken bij de “covert operations” en daardoor
niet bruikbaar als NATO-uithangbord voor de rest van de wereld (de
85% van de wereldbevolking die niet tot de NATO-landen behoort). De
vrouw van Sikorsky is Amerikaanse. Ze heet Ann Appelbaum en schrijft
virulente anti-Russische commentaren in de Washington Post en
thinktanks.

De
Amerikanen beoogden “regime change” in Oekraïne en
al veel langer dan 2014. Het uitstel of afstel van het EU-akkoord was
een ideale gelegenheid. Het doel is Rusland terugdringen.
Brzezinski, de raadgever buitenland van Carter en Clinton en mentor
van Obama zei het al in 1991: “Without Ukraine, Russia ceases
to be an empire, but with Ukraine suborned and then subordinated,
Russia automatically becomes an empire
.”  New Link  Brzezinksi
durft te zeggen waar het op aankomt en wat onze kwaliteitskranten in
alle toonaarden ontkennen. Het Westen is immers niet uit op
wereldoverheersing, het is Putin die (naar keuze) een Stalin, een
Hitler of een 19de-eeuwse imperialist is.

De inkadering van een “volksbeweging” van 500-1000

Mijn
stelling is dat de door NGO’s en Poolse NATO-opleiders getrainde
activisten best in staat waren om die “volksbeweging” in te
kaderen.
Alhoewel volksbeweging. Westerse media berichten extatisch
70000 betogers tegen Janoekovitsj”. Bekijkt u eens de
website van Johannes Loew, een Duitser die in Kiev verbleven heeft.  New Link   Volgens hem liepen in de meeste manifestaties maar een 500 tot
1000 betogers. Op zondag waren er massa’s mensen zoals je op de
sfeervolle foto’s kunt zien maar dan eerder op de Kievse “rambla’s”
dan in het nabije Maidan. U ziet ook hoe Reuters met hun lenzen de
menigte compacter kunnen weergeven.

Het is bekend dat betogers betaald werden. Loew noemt de Konrad Adenauer
Stiftung die dicht bij de Duitse CDU staat en Klitschko als held in
Duitsland fêteert. Gewone betogers zouden 9 euro in griwna krijgen.
Die griwna zijn ondertussen al een derde minder waard geworden. Ook
droegen de vaste (?) betogers soms vlaggen zo groot als
huiskamertapijten. Met dank aan hun Westerse NGO-sponsors…

Adviseur
buitenlandse zaken Nuland schepte op 13 december op tijdens een
Oekraïneconferentie in Washington op dat de VS in 20 jaar al 5 miljard
dollar in het opbouwen van “democratische instellingen” in
Oekraïne gepompt heeft
New Link  De grootste sponsor van de betogers was de
Oekraïense miljardair en chocoladefabrikant Porosjenko. Dat doet
denken aan de betogingen in Bangkok in november-december waar een grote
brouwerij de belangrijkste sponsor was… 9 euro mag dan niet veel
soeps zijn maar in een stad die zelfs geen straatvegers meer kon
betalen, is het toch altijd iets. Dan is het niet zo’n klus om ieder
keer 500 tot 1000 betogers te kunnen oproepen.

De regering van Nuland

De
putschisten hebben de regering aan de macht geholpen die de adviseur
Nuland voor ogen stond.
In een gelekt telefoongesprek van 5 februari
met de ambassadeur in Kiev overloopt ze al de regering die de VS wil. De
bankier Jatsenjoek moet eerste minister zijn.  New Link  Waarom wachten op democratische verkiezingen als je het nu al kunt doordrukken?

De
Westerse pers ziet dat allemaal anders. De putschisten zijn Europees
gezinde democraten en de Russisch gezinden zijn oorlogsstokers. Het
is zoals Van Oost schreef in DWM op 11 maart “Conflict Oekraïne is
ook mediaconflict
”: alle empathie is in de pers zoek.

De George Orwell modus van Animal Farm

In
de laatste twintig jaar zijn we op de George Orwell-modus
overgeschakeld. Sinds de ontbinding van de Sovjetunie in 1991 is er
maar één supermacht meer. Wikipedia vertelt je dat er in de jaren
1990 veel meer militaire operaties zijn dan in de jaren 60, 70. In de
jaren 2000 zijn er wat minder omdat er lang lopende conflicten zijn
(Irak, Afghanistan..) en de Amerikanen niet overal tegelijkertijd
kunnen zijn. Het gaat over asymmetrische conflicten met verzwakte of
verbrokkelde landen (Servië, Irak, Lybië…). Om de twee-drie jaar
duikt een Hitler op: Milosevic, Sadam Husein, Khadafi, Assad…
Nu is
het Putin. Alleen heb je hier niet te maken met een verzwakt land
maar met een kernmacht die zich wat vernietigingscapaciteit met de VS
kan meten.

De
Orwell-modus is gekend van “Animal Farm”.
De dieren hebben onder
leiding van het varken Napoleon de mensen van de boerderij verdreven
en die hebben zich in een nabije boerderij verschanst. Napoleon
spreekt de dieren moed in: “Vier benen goed, twee benen
slecht
” m.a.w. “Wij zijn goed, de mensen zijn slecht”.
Zo is het in de berichtgeving over Oekraïne tot in het belachelijke
toe: de Westers gezinden hebben vier benen en zijn goed, de Russisch
gezinden hebben twee benen en zijn slecht. Maidan was een spontane
volksopstand maar worden er in het oosten pleinen bezet dan is dat
niet het werk van activisten maar van infiltranten of erger nog
terroristen. Dat speelt ook mee in de interpretatie van het akkoord
van 16 april in Genève gesloten tussen Oekraïne, Rusland, de EU en
de VS. Bezetting van openbare gebouwen moet worden beëindigd en
paramilitaire groepen ontwapend maar dat geldt volgens de Westers
gezinden blijkbaar alleen voor het oosten en niet voor de verder
gaande bezettingen in Kiev en de knokploegen van de Pravy Sektor, die
hun wapens houden.

Onze
kwaliteitskranten nemen dat schaamteloos over. We zijn volledig op de
Orwell-modus van Animal Form overgeschakeld, de modus van twee maten
en twee gewichten waarbij geen enkele zelfkritiek of evaluatie van eigen handelen meer aanwezig is.
In de jaren 1910 (vlak voor de Eerste Wereldoorlog) was dat niet
anders. Daarover getuigen onze musea, bijv. Flanders Fields in Ieper,
met zijn wand over Franse, Duitse en Engelse oorlogsretoriek over de
tegenstander.

Hoe
gaat het nu verder? De putschisten hebben een oligarchenregering met
neofascisten aan de macht geholpen.
Je vindt een beschrijving van de
oligarchen in The Guardian
New Link  De pro-Westerse oligarchen hebben de
andere vervangen. De neofascisten van Pravy Sektor hebben als
stoottroepen gediend maar zijn nu eerder een hindernis. De
salonfascisten van Svoboda distantiëren zich van hen.

Wanneer komt de Nacht van de Lange Messen?

Pravy
Sektor is zoals de bruinhemden van de SA (Sturmabteilung) die voor
Hitler als knokploeg het vuile werk moesten doen. maar toen ze eisen
stelden om de sociale “revolutie” verder te zetten hinderlijk
werden en geneutraliseerd moesten worden.
DE SA-top werd door de SS
afgemaakt onder het voorwendsel dat ze een staatsgreep wilden plegen.
Dat gebeurde in de Nacht van de Lange Messen op 30 juni 1934. Wanneer
komt de Nacht van de Lange Messen in Oekraïne?

Op
24 maart is Moechytsko, een leider van Pravy Sektor in West-Oekraïne,
na een cafégevecht door speciale politie-eenheden neergeschoten.  New Link  Dat is een hele rel geweest in de “Rada”, het parlement.  Pravy Sektor en Svoboda eiste het ontslag van de minister van binnenlandse zaken. 

Of blokken de bruinhemden en de industriearbeiders het IMF af?

Er
is een waterkans. De Pravy Sektor zijn in de grond gewone jongens,
vaak werkloos of klussend, die het niet moeten hebben van oligarchen
en salonfascisten. Zij gruwen van buitenlandse inmenging, ook Westerse. Zij hebben net als de arbeiders uit het oosten
alles te verliezen van de moorddadige “soberheidsprogramma’s” van
het IMF die als een trein op hen afkomen. Als de Pravy Sektor en de
industriearbeiders het samen kunnen vinden dan zouden zij met hun
acties die programma’s nog kunnen afblokken.

De
gezaghebbende Amerikaanse krant de Washington Post en niet een
Russische bron legt de vinger op de wonde in een artikel van 17 april: New LinkAusterity plans inflaming Ukraine separatism”.
Een greep van de maatregelen van de IMF-schoktherapie: “A
rollback of longgenerous subsidies on natural gas will raise the rate
that consumers pay on their heating and cooking bills by roughly 63
percent next month. About 24,000 state workers and 80,000 police
officers nationwide are set to be laid off. Taxes on vodka, beer and
cigarettes will soon go up. Changes in property tax calculations mean
that many Ukrainian homeowners will soon be paying more
.
Andere voorgestelde bloed stollende besparingen hebt u al gelezen in de vorige
artikels “Oekraïne: de nieuwe plundering is begonnen” en
Oekraïne: de nieuwe plundering (2)”. Het zijn niet de
Russische infiltranten die de Oost-Oekraïners van Kiev afhouden. De
nakende fabriekssluitingen en de instorting van de karige
levensstandaard zijn meer bepalend in de afkeer voor de Kiev-regering
en zijn Westerse aasgieren die uit zijn op de uitverkoop van het
land.

De ironie van de geschiedenis

De
ironie van de geschiedenis is dat dit een kleine honderd jaar geleden
ook al gebeurd is. In 1917 is er voor het eerst een “onafhankelijk”
Oekraïne maar dan onder de vorm van een Duitse satellietstaat die
graan moet leveren voor het Duitse leger. De “Broodvrede” heet
dat. Kwestie van het tsaristische Rusland te verzwakken door
de graanschuur van Oost-Europa onder eigen controle te brengen. Het
parlement, de “Rada”, is incompetent en wordt door
oligarchen, de toenmalige grootgrondbezitters, gedomineerd. De boeren
kunnen de productienormen voor Duitsland niet halen. Er ontstaan
anti-Joodse pogroms. Op den duur is er een nationalistische regering
in Kiev (de “Rada”) en een bolsjevistische in Charkov. In 1922
treedt het gebied toe tot de Sovjetunie. De boerenbevolking had nog
liever de sovjets van Lenin dan de jonkers van de “Rada”.
Dat was een
negatieve keuze
zoals ook nu de keuze voor Rusland in het oosten een
negatieve keuze kan zijn om te ontsnappen aan de “schoktherapie”
van het IMF, die ze in de voormalige Sovjetunie maar al te goed
kennen.

Het scenario: geheime operaties

Dat
het ooit tot een toenadering komt tussen Pravy Sektor en industriearbeiders
uit het oosten komt is heel onwaarschijnlijk. De machthebbers zullen
liever de tegenstellingen tussen oost en west opstoken om de aandacht van het “soberheidsprogramma” af te leiden. Brennan van
de CIA was op bezoek in Kiev in het weekend van 12 april. De
beurskrant Forbes bericht daarover in een artikel van 16 april ‘Why
CIA Director Brennan Visited Kiev: In Ukraine The Covert War
Has Begun
”. New Link De CIA wil niet tegenkomen wat ze
bij de oorlog van Georgië tegen het afgescheurde Ossetië en Rusland
in 2008 tegengekomen is. De Israëli’s hadden Manpads of “draagbare luchtverdedigingssystemen” aan Georgië verkocht en Putin dreigde ermee dergelijke
raketten aan Hezbollah te verkopen. Israël heeft dan de software
gedeactiveerd. Dan kon de Amerikaanse levering ook niet meer
plaatsvinden en was Georgië vlug uitgeteld… De Oekraïeners moeten
de elektronica van zware wapens leren beheersen of als dat niet vlot
lukt, low-tech alternatieven in de “covert war” onder de knie
krijgen.

De
“neoconservatieven” (VS-adviseur Nuland) en de “humanitairen” (zoals de VN-ambassadeur
Samantha Power) kiezen duidelijk voor confrontatie.
Rusland is de
enige serieuze militaire rivaal (zo lang China niet helemaal
op niveau is) en moet worden teruggedrongen tot een ‘regionale
macht
‘ zoals Obama dat in Brussel zegt; De EU stapt daar als een
zombie in mee. In de EU komen de Atlantische belangen altijd eerst
.
Dat stond de EU-stichter Monnet al voor ogen in de jaren 50 en is met
de EU-verdragen in de jaren 80 en 90 al maar bevestigd. De continentale
economische belangen moeten daarvoor wijken, onze handel met Rusland
die tien maal het volume heeft van de handel VS – Rusland, de
300000 jobs in Duitsland afhankelijk van de Russische markt enz. Door
zich af te sluiten van het Russische hinterland declasseert Europa
zich nog verder. Het declasseert zich al met zijn euro die niet
over een daadkrachtige centrale bank beschikt en alleen maar gunstig
is voor de twee of drie sterke landen en de andere in de duurzame
stagnatie en desindustrialisering duwt.

Een
volgende keer wat geschiedenis van Oekraïne, een staat waar niemand
voor 1917 ooit van gehoord had.
De streek waar Tsjaikovsky zijn
“Little Russian” symfonie aan opdroeg, “Klein Rusland” zoals
het land voorheen heette. Het gebied waar Boelgakov zijn beste roman
speelt, “De Witte Garde”, het gebied met de wisselende
allianties, afrekeningen, pogroms, recordoogsten, misoogsten en soms hongersnood die
door de anti-Russen tot volkenmoord worden opgeklopt.

take down
the paywall
steun ons nu!