Onafhankelijk? Deskundig: zeker niet!

Onafhankelijk? Deskundig: zeker niet!

Wat zijn we toch van plan met onze democratie? Debatten in scholen verbieden tijdens de kiescampagne: wie haalt het in godsnaam in haar/zijn hoofd? (1) (2) Er zouden nu, in een verkiezingsperiode, net meer debatten in scholen moeten plaatsvinden.

dinsdag 22 april 2014 22:15
Spread the love

Een onafhankelijke, deskundige commissie binnen het departement Onderwijs, de “Commissie zorgvuldig bestuur”, oordeelt dat politieke debatten scholen niet kunnen tijdens verkiezingscampagnes. Eén van die vele commissies, op talrijke beleidsdomeinen, die in Vlaanderen bestaan. Zij hollen precies de democratie uit. Vlaanderen ging het nochtans beter doen (“wat we zelf doen, doen we beter”).

Afschaffen dat ondemocratische soort structuren! Onafhankelijk: laten we eerlijk zijn, wie of wat is onafhankelijk? Is trouwens niet goed voor een democratie: kleur bekennen, is de boodschap. Deskundig: “specialisten”, die zo een dwaze stelling poneren, zijn voor mij ‘ondeskundig’.

En de reactie van minister-president Kris Peeters (CD&V) en ‘mijn’ minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), zelfs in een Paasweekend? Er valt niets uit te klaren of te onderzoeken, er kan geen sprake zijn van een misverstand, gewoon afschaffen dat soort ondemocratische tussen- structuren. Dat is pas echt administratieve vereenvoudiging en interne Vlaamse staatshervorming.

De democratie kreunt in België, zeker in Vlaanderen. Op een ogenblik dat er in het onderwijs precies meer aandacht zou moeten zijn voor ons democratisch systeem, vindt deze commissie dat dit niet mag.

Ik pleit al jaren dat er op alle niveaus in het onderwijs meer aandacht zou zijn voor burgerzin, maatschappelijke vorming, ja, politiek! Maar wat gebeurt er? Zo ongeveer alles komt in de eindtermen terecht behalve de bekommernis om het behoud van ons democratisch systeem.Ondertussen palmt hoe langer, hoe meer een rechtse politieke partij, tout court rechts, Vlaanderen in. Ik hoop dat er geen verband is, maar ik vrees van wel.

Zullen onze ogen pas open gaan als het te laat is? Wij kennen de waarde van democratie niet meer in onze Vlaamse welvaartsmaatschappij. “Als ik het maar goed heb, de rest interesseert mij niet.” Blijkbaar is de uitspraak van Winston Churchill vergeten (“Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere”).

Wie zich ook maar enigszins deskundig en specialist noemt, zou beter moeten weten: hoe beter een bevolking het gemiddeld heeft, hoe minder ze bekommerd is om politiek en omgekeerd.

Ik ga nog een stap verder. Wat mij betreft, moeten in deze verkiezingsperiode schoolgebouwen aan dezelfde voorwaarden ter beschikking gesteld kunnen worden aan verenigingen en/of politieke partijen als in de loop van het ganse schooljaar, ook voor politieke activiteiten en/of debatten. Waarom is democratie en politiek “vies en vuil” in de ogen van dat soort specialisten? Ja, sommige partijen hebben daar belang bij en blijkbaar krijgen die in Vlaanderen meer en meer gelijk.Ik vrees te weten waartoe dit uiteindelijk zal leiden. Wat vergeten Vlamingen snel de geschiedenis!    

(1)Verboden op school: politieke debatten. De Standaard, 19-04-2014, p.4. 

(2)Verboden op school: politieke debatten. Het Nieuwsblad, 19-04-2014, p. 8.

take down
the paywall
steun ons nu!