De moeder aller verkiezings-realityschows

De moeder aller verkiezings-realityschows

Over vijf weken worden wij Belgen naar de de stembus geroepen voor de 'moeder aller verkiezingen'.Wij mogen dan met onze stem de machtsverdeling bepalen tussen de politieke partijen. Niets minder maar ook niets meer.

dinsdag 22 april 2014 08:15
Spread the love

Over
vijf weken worden wij Belgen naar de de stembus geroepen voor de
‘moeder aller verkiezingen’.Wij mogen dan met onze stem de
machtsverdeling bepalen tussen de politieke partijen. Niets
minder maar ook niets meer.

Behalve
voor het Vlaamse en federale parlement, bepalen wij dan ook de
verdeling van de 12 Vlaamse europarlementszetels in het
766-koppige Europees parlement.
 12 op 766…
dat is 1,5%. De Vlaamse bevolking heeft dus een
vertegenwoordiging van anderhalf procent in de Europese
volksvertegenwoordiging. Zelfs de grootste Vlaamse partij zal na
25 mei amper een vertegenwoordiging hebben van ‘na de komma’.
Indien men ook in Europa een kiesdrempel van zelfs maar 1% zou invoeren zou
niet enkel Vlaanderen, maar zelfs gans de Belgische bevolking,
zoals uit nog menig  ander klein Europees landje,
uit de boot vallen.

Wie
schreeuwt om meer Europese democratie, en het parlement meer
macht wil geven, laat staan op een gelijkaardig machtsniveau wil
brengen als
onze eigen parlementen, (en deze van de commissie en de Raad van
regeringsleiders wil beknotten) pleit dus voor vrijwel geen enkele
inbreng meer van de Belgische vertegenwoordiging. Het feit dat dit
dan eveneens geldt voor de andere kleine landen zoals Nederland,
Ierland, om nog maar te zwijgen van GH Luxemburg, maakt dat
niet minder erg. Integendeel. Dat desgevallend  uitsluitend
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Polen het Europees beleid
domineren (wat zij nu reeds grotendeels doen), is blijkbaar een gevolg dat de voorstanders van de
‘democratisering’, ofwel goed uitkomt, ofwel niet eens inzien.
Daarenboven nóg meer bevoegdheden naar de E.Unie overhevelen,
heeft als gevolg dat de twijfelachtige inspraak die wij als
‘soeverein’ volk op ons landelijk beleid hebben, vrijwel tot nul
herleid wordt.

Men kan zich afvragen
welke zin een parlement met 766 ‘volksvertegenwoordigers’, verdeeld
onder meer dan 100 verschillende politieke partijen van heeft,
vooral dat deze zich grotendeels groeperen over 7 verschillende
fracties welke dan de zogenaamde ‘gezamenlijke stromingen ‘ vormen.

Dat een
dergelijk systeem van ‘stromingen’ nog weinig met ideologisch gedachtegoed
te maken heeft, wordt bewezen doordat zowel de groenen als de bvb de N-VA
tot dezelfde fractie behoren. En zo behoort ook een vrij
radicale rechtse partijj van Beluscone tot dezelfde fractie als de CD&V.

De stemming
voor het Europees parlement is bijgevolg niets meer dan een vrij
nutteloze formaliteit, waardoor ons, nog meer dan in de nationale
politiek,  het waanbeeld van democratie wordt voorgegehouden. 

Dat de
verkiezingsprogramma’s van de Belgische politieke partijen, wegens
hun betekenisloosheid terzake, op enkele uitzonderingen na, weinig of niets
concreet over hun Europese
standpunten, bezigheden en voornemens bevatten, mag dan
ook niet verbazen. Er zijn voor hen dan ook maar een paar postjes te
verdelen, en men kan er bovendien geen enkel electoraal gewin halen.

Ook de kiezer
heeft geen interesse voor Europa, zoals Europa  zich dan
ook niet interessert aan de kiezer. Wegens de grote verscheidenheid
van- en sterk
uiteenlopende belangen van de lidstaten, kan men weinig maatregelen nemen die
zogenaamd ‘het algemeen belang’ dienen. Om diezelfde reden zijn
zelfs de regionale groepsbelangen, binnen het algemeen
belang dikwijls  een te verwaarlozen element. 

Nog veel meer
dan de nationale politiek, heeft de Europese politiek weinig of geen
invloed op het stemgedrag van de individuele kiezer.

25 mei wordt dus “De moeder aller
verkiezings-realityschows”

take down
the paywall
steun ons nu!