Indianen klagen regering VS aan voor schending verdragen

Indianen klagen regering VS aan voor schending verdragen

WASHINGTON — Een inheemse bevolkingsgroep in de Verenigde Staten heeft een petitie ingediend tegen de Amerikaanse federale regering. Die zou herhaaldelijk verdragen hebben geschonden. Eerdere pogingen om de zaak aan te kaarten bij de rechter mislukten.

donderdag 17 april 2014 13:04
Spread the love

De petitie is een initiatief van de Onondaga
Nation, een van de meer dan 650 inheemse bevolkingsgroepen die erkend worden
door de Amerikaanse regering. Vertegenwoordigers van Onondaga vragen de
Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR), de
mensenrechtentak van de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS), om tussen
te komen.

In 2005 spande Onondaga Nation een zaak aan tegen de staat
New York. De beschuldiging was dat de overheid herhaaldelijk verdragen met de
Onondaga had geschonden, met als gevolg het verlies van land en ernstige
milieuvervuiling. Gedateerde precedenten met racistische wortels zouden er
echter toe geleid hebben dat rechtbanken consequent de Onondaga-zaak
niet-ontvankelijk verklaren.

Heilige plaatsen

In de petitie
wijst de inheemse bevolkingsgroep op delen van een wet die in 1790 werd
ondertekend door de toenmalige Amerikaanse president George Washington. De
wet garandeert dat het land van de groep veilig is en dat bij dreiging van
onteigening de federale rechtbanken het zullen beschermen.

Sindsdien,
zeggen woordvoerders van de indianen, is hun grondgebied van een miljoen
hectare gekrompen tot 2792 hectare. We zijn in 2005 al naar de rechter
gestapt”, zegt Joe Heath, de advocaat van Onondaga Nation. “De eis was niet
teruggave van het land, maar bescherming van heilige plaatsen en het
milieu.”

De zaak werd niet-ontvankelijk verklaard in 2010. Onondaga
Nation ging in beroep, maar ving bij diverse rechtbanken bot, tot aan het
Hooggerechtshof toe. Een van de argumenten om de zaak niet in behandeling te
nemen, was dat er te veel tijd was verstreken tussen het verdrag uit 1794 en
de rechtszaak in 2005.

Vervuiling

Het Onondaga Meer, een heilig
meer voor de stam, is een van de meest vervuilde meren in het land. Het grote
chemische bedrijf Allied Corp dumpte er tussen 1946 en 1970 dagelijks kwik,
zegt advocaat Heath. In 1999 kocht Allied Corp het bedrijf Honeywell, bekend
van thermostaten. Allied Corp nam daarbij de naam Honeywell over om af te
komen van de negatieve bijklank die de eigen bedrijfsnaam inmiddels had
gekregen. De fusie maakt het voor Onondaga Nation echter moeilijker om het
bedrijf aansprakelijk te stellen.

“Voor de Europeanen hier kwamen
hadden we een gezonde levensstijl”, zegt Heath. “Het water was schoon en
drinkbaar. Het verlies van land en de watervervuiling heeft een negatieve
impact op de gezondheid.”

Een ander probleem is de zoutwinning. “Alleen
de Onondaga Creek loopt over het territorium. Deze watergeul is nu zwaar
vervuild door zoutwinning stroomopwaarts. Die winning vindt al een eeuw
plaats, en gebeurt zo roekeloos dat het water in de vallei ernstig aangetast
is”, zegt Heath.

Onondaga Nation moet nog afwachten of de IACHR de zaak
in behandeling neemt. Normaal gesproken duurt dat enkele jaren. Zelfs als de
commissie positief besluit, kan zij niets afdwingen, maar slechts
aanbevelingen doen aan de Verenigde Staten. “We begrijpen dat de VS zich
niets hoeft aan te trekken van de OAS”, zegt Onondaga-leider Sid Hill. “Maar
we weten niet waar we anders moeten aankloppen. Alle mogelijkheden zijn
uitgeput.”

Auteur: Michelle Tullo

take down
the paywall
steun ons nu!