(foto Stampmedia)
Opinie, Milieu -

Hippe lijstjes om de klimaatverandering te bestrijden

Weerman Frank Deboosere wil - volgens de website van Knack - de klimaatopwarming in een positief daglicht plaatsen. Qué?

woensdag 16 april 2014 10:36
Spread the love

Afgelopen maandag liet weerman Frank Deboosere op de website
van Knack
een lijstje tips publiceren om de klimaatopwarming te lijf te gaan. 16
tips die ervoor moeten zorgen dat we verder kunnen doen alsof we het
driekoppige monster van de klimaatproblematiek zullen kunnen verslaan als we
maar genoeg inspelen op het schuldgevoel van individuen die dan hun eigen gedrag
voor een tijdje gaan aanpassen.

Een lijstje om het geweten te sussen zodat we
kunnen blijven pretenderen dat er geen structureel politiek kader nodig is om
de klimaatverandering aan te pakken, laat staan dat er nog moet nagedacht
worden over een drastische omslag in de manier waarop we onze economie
organiseren.

Lijstjes dus, want dat zijn leuke dingen voor de mensen en
er wordt veel op geklikt. En dan is Knack blij en is ook Frank blij met de
illusie dat hij heeft bijgedragen aan een betere wereld. Dankzij de scherpe
inzichten van Frank weten we nu ook dat we ook op het werk het licht moeten
doven en ook daar de koffiezet niet nodeloos moeten laten pruttelen. Waarvan
akte.

Naast de usual suspects als ‘schrap eens een stuk vlees van
het menu’ vindt Deboosere ook dat we de intellectuele eerlijkheid moeten hebben
om te durven zeggen dat teveel kinderen nefast zijn voor de toekomst van deze
planeet. 2 kinderen per gezin zou het maximum moeten zijn, alhoewel Frank zelf
trotse vader is van 4 flinke spruiten.

Het gezegde ‘practice what you preach’ is
blijkbaar niet bekend bij onze weerman. Gelukkig is dat niet erg, want deze
maatregel is natuurlijk vooral bedoeld voor de ontwikkelingslanden, waar – alle
banbliksems nog aan toe! – de bevolking nog fors toeneemt in plaats van te
stagneren of af te nemen.

Op zich heeft Deboosere natuurlijk gelijk als hij tot de
conclusie komt dat in zogeheten ontwikkelingslanden de bevolking jonger is en
sneller aangroeit dan in het geciviliseerde Westen. Alleen vergeet hij er
natuurlijk wel bij te vertellen dat de China, de VS en Europa samen goed zijn
voor meer dan de helft van de globale uitstoot van CO2. Of dat een Amerikaans
staatsburger per jaar gemiddeld gezien nog altijd verantwoordelijk is voor meer
dan een dubbele CO2 uitstoot dan een Europeaan. En het land dat het snelst
stijgt op de ladder van CO2-uitstoters is China, een land dat pas onlangs de
rigoureuze 1-kind politiek losliet.

Geef mensen in ontwikkelingsgebieden zicht op een stabiele
toekomst, verhoog hun economische status. Zorg ervoor dat vrouwen (en mannen)
goed geïnformeerd zijn over anticonceptie en dat ze toegang hebben tot
betaalbare en deugdelijke gezondheidszorg. Ondersteun de strijd tegen
kindhuwelijken die ervoor zorgen dat meisjes veel te vroeg dan goed voor ze is
moeder moeten worden, steun emancipatiebewegingen die ernaar streven dat
vrouwen zelf kunnen beslissen over het aantal kinderen dat ze op de wereld
willen zetten, in plaats dat dat voor hen beslist wordt. Zorg ervoor dat
meisjes van onderwijs en opleiding kunnen genieten. Dàt, mijnheer Deboosere,
zijn de enige manieren om ervoor te zorgen dat de bevolkingsaangroei afgeremd wordt.

Verder is het ook een beetje al te gemakkelijk om grote
gezinnen in derdewereldlanden aan te duiden als de grote schuldigen aan de klimaatopwarming.
Het probleem is immers helemaal niet dat er te veel kinderen zouden zijn, het
probleem is in de eerste plaats dat de ecologische voetafdruk van de Westerse,
consumerende en ontwikkelde burger veel te groot is. Misschien moeten maar
eens de intellectuele eerlijkheid hebben om dat te zeggen, in plaats van te
vingerwijzen naar ‘ontwikkelingslanden’ met een grote bevolkingsaangroei.   

take down
the paywall
steun ons nu!