De financiële sector bestookt met 1700 lobbyisten Europese wetgeving
Europa -

De financiële sector bestookt met 1700 lobbyisten Europese wetgeving

De financiële sector heeft elk jaar 120 miljoen euro veil en zet 1700 lobbyisten in om druk uit te oefenen op de Europese Unie.

woensdag 9 april 2014 12:15
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Het rapport The fire power of the financial lobby bewijst
dat de financiële sector nog steeds oppermachtig is en unieke toegang tot
beleidsmakers geniet. Ook toont het rapport aan dat banken bij dat lobbywerk gebruik maken van meer dan zevenhonderd verschillende organisaties, zoals consultancies en pr-bedrijven.

Kenneth Haar van Corporate Europe Observatory (CEO) – samen met de Oostenrijkse vakbond auteur van het rapport – schrijft: “De crisis liet
zien dat er strengere regels nodig waren voor de financiële markt. Maar
hervorming blijkt moeilijk en de cijfers uit het rapport zijn een belangrijk
deel van de verklaring hiervoor.”

Verstoorde balans

Er zijn momenteel vijf keer meer bedrijven
die in opdracht van de financiële sector de Europese besluitvorming beïnvloeden, dan er maatschappelijke organisaties en vakbonden zijn die een tegenwicht proberen te bieden. De financiële lobby
investeert op dit moment veel meer dan alle anderen. Een verstoorde balans dus, die
na de financiële crisis moeilijk lijkt vol te houden.

Gezien het onderzoek
uitgaat van de meest conservatieve cijfers is de kans groot dat de werkelijke
getallen en het onevenwicht nog veel groter is. Bij de EU is er geen registratieplicht voor lobbyisten.

Adviesorganen

Ook in de
verschillende adviesorganen van de EU is de financiële industrie sterk
vertegenwoordigd. Uit het rapport blijkt dat 15 van de 17 expertgroepen die
werden onderzocht gedomineerd werden door de financiële sector.

Oliver Röpke van de Oostenrijkse vakbond ÖGB Europabüro: “Deze
situatie laat een ernstig democratisch probleem zien waar de politiek snel op
in moet spelen. De eerste stap is regels invoeren voor meer transparantie van
de lobbyisten.” 

Het feit dat de financiële lobby zo
dominant is, is zorgwekkend. Het verklaart waarom hervormingen ondanks de financiële
crisis zeer moeilijk op gang komen en worden tegengewerkt. 

take down
the paywall
steun ons nu!