Wereld, Milieu -

China: het kantelmoment naar meer duurzame energie

Uit de Chinese energiecijfers van 2013 blijkt dat meer nieuwe elektrische energie gewonnen werd uit duurzame bronnen, vergeleken met energie uit fossiele bronnen. De energiezekerheid werd vorig jaar sterker en binnenkort kan verwacht worden dat de uitstoot door de sector zal dalen.

dinsdag 8 april 2014 12:31
Spread the love

Uit een artikel in The Asia-Pacific Journal van maart 2014 blijkt dat China ’s werelds grootste systeem van hernieuwbare energie aan het uitbouwen is. Vorig jaar was dit goed voor 1000 miljard kWh, wat evenveel is als de totale elektrische productie van Frankrijk en Duitsland samen. Het artikel vergelijkt de gegevens van China met die uit de VS en onderscheidt drie factoren: de nieuwe capaciteit die toegevoegd werd (in GW), de totale opgewekte capaciteit (in miljard kWh) en ten slotte de gedane investeringen.renewenerg

in China aandeel WWZ-bronnen in geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit

Zowel de VS als China wekken nu duizend miljard watt elektriciteit op, met China naar de 1,25 TW en de VS 1,16 TW. Omdat beide landen ongeveer een gelijke elektriciteit verbruiken, betekent dit dat een Amerikaan gemiddeld viermaal zoveel elektriciteit nodig heeft als een Chinees. Het is weliswaar zo dat nog steeds thermische centrales op basis van steenkool toegevoegd worden, maar het totaal verbruik van steenkool lijkt geplafonneerd te zijn op 3500 miljoen ton.

Op acht jaar tijd is China de grootste opwekker geworden van windenergie en dit zowel vorig jaar met ’s werelds grootste capaciteit als de omvangrijkste toevoeging van nieuwe capaciteit. Ondertussen groeide het aandeel van water, wind en zon (WWZ) tot 30% van de nieuw toegevoegde elektrische energie.

Capaciteit

Vorig jaar voegde China in totaal voor 94 miljard GW toe aan opwekbare capaciteit. Daarvan kwamen 55 GW door water, wind en zon en 2,2 GW van kernenergie. China voegde meer uit water, wind en zon toe dan van thermische bronnen. In de VS werd 16 GW aan capaciteit toegevoegd en zijn de thermische/fossiele bronnen in de meerderheid.

Voor de eerste keer stak de zonne-energie de windenergie voorbij. De VS zien meer heil in schaliegas. In tegenstelling tot de VS die zijn afhankelijkheid van thermische bronnen opdrijft (nu 74%) terwijl water, wind en zon er 14% uitmaakt en kerncentrales 9,3%, steeg in China het aandeel van water, wind en zon  tot 30% in de elektriciteit, nam de afhankelijkheid van thermische bronnen af tot 69% en maakt kernenergie 1% uit.

Opgewekte elektriciteit

Vorig jaar wekte China in totaal voor 5322 TWh elektriciteit op, waaronder 3959 TWh door steenkoolcentrales (74%), 896 TWH door hydrocentrales, 140 TWh door wind, 8,7 TWh door PV en 112 TWh door kerncentrales. Dit betekent dat water, wind en zon-bronnen goed zijn voor een vijfde van de opgewekte energie. Dit doet de schrijvers van het artikel vermoeden dat China zijn doel zal halen om tegen 2020 30% van de totale elektriciteit op te wekken uit de hernieuwbare bronnen.

Investeringen

newenerg13

In 2013 nieuw toegevoegde elektrische capaciteit

De geplande investeringen onthullen nog meer over de toekomst. China besteedde vorig jaar meer aan het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk dan aan de bouw van nieuwe stations: in totaal investeerde China aan 761 miljard in elektriciteit, waarvan 389 miljard voor een verbetering van het netwerk en 372 miljard voor nieuwe stations.

Het is bekend dat vele wind- en zonnestations niet verbonden waren met het netwerk. Bij de nieuwe centrales gingen 40% van de middelen naar water, wind en zon-centrales en maar 25 % naar thermische centrales. Ook hier komt hernieuwbare energie dus vooraan te staan. Duidelijk is dat de groene energie de fossiele gaat overvleugelen. Ook qua smart grid gaf China in 2013 voor de eerste keer meer uit dan de VS. China besteedde er $ 4,3 miljard aan en de VS $ 3,6 miljard op een wereldtotaal van $ 14,9 miljard.

De onderzoekers spreken over de trend vorig jaar als een dramatische ommekeer vergeleken met de trends uit het verleden. De toekomst wordt onmiskenbaar nog groener en minder zwart. Voor dit jaar wordt verwacht dat de Chinese afhankelijkheid van steenkool vermindert tot 65%. Het Chinese voorbeeld kan niet enkel voor ontwikkelingslanden als India en Brazilië dienen, maar ook voor de ontwikkelde landen.

John Mathews & Hao Tan, “China’s Continuing Renewable Energy Revolution: Global Implications,” The Asia-Pacific Journal, Vol. 12, Issue 12, No. 3, March 24, 2014.

overgenomen uit: http://www.chinasquare.be/achtergrond/het-kantelmoment-naar-meer-duurzame-energie/

take down
the paywall
steun ons nu!