Nieuws, België -

Discriminatie op de huurmarkt

Immokantoren, maar ook particuliere verhuurders, bezondigen zich aan discriminatie op de huurmarkt. Heel wat mensen uit de verenigingen waar armen het woord nemen, worden daar mee geconfronteerd. Onrechtvaardig zwak staat wie niet blank is, een buitenlandse familienaam heeft, werkzoekend is of schulden heeft.

maandag 7 april 2014 22:12
Spread the love

Jammer
genoeg is het doorgaans heel moeilijk om die uitsluiting zwart op wit te
bewijzen. Wij konden de hand leggen op een mail waarin dat soort discriminatie
doodleuk op papier wordt gezet.

Na
een jarenlange vruchteloze zoektocht naar werk besloot Eva om als zelfstandige
te beginnen. Maar door een fout gelopen investering en fraude bij een
leverancier, kon ze het niet redden. Ze had geen andere optie dan een
faillissement aan te vragen. Zo kon ze een schoonbaarheidsverklaring bekomen en
werden haar kinderen buiten de opgestapelde schuldenberg gehouden.

Zo’n
schoonbaarheidsverklaring houdt ook de ontbinding in van je huurcontract.
Hoewel Eva altijd stipt haar huur was blijven betalen, koos de huisbaas eieren
voor zijn geld en weigerde hij een nieuw huurcontract op te maken. Eva dreigde
onmiddellijk op straat gezet te worden, kon via de vrederechter wel afdwingen
dat ze nog een aantal maanden mocht blijven wonen, maar moest op zoek naar een
nieuwe woning.

Het
bleek een calvarietocht. Telkens kreeg ze koudweg het deksel op haar neus.
Probleem bleek ook dat haar huidige vriend een tijdje in de gevangenis was beland. Inmiddels heeft hij zijn
straf uitgezeten. Hij heeft nu vast werk. Ook Eva heeft inmiddels een job
gevonden. Samen hebben ze  ongeveer 2.500
euro in de maand. Ze hebben geen schulden. Geen enkel obstakel dat hen verhindert om een woning
te huren.

Dat bleek buiten de immosector gerekend. Keer op keer werd haar een woning geweigerd, en dat openlijk en zonder verbloemen, vanwege haar vroegere faillissement en de gevangenisstraf van
haar vriend. Daarbij kreeg het koppel te verstaan dat die informatie in de
sector doorgegeven wordt en dat ze dus nergens moesten hopen op een huurcontract.
Dat werd hen allemaal enkel mondeling
meegedeeld. Niets werd op papier gezet, zodat ze ook geen klacht konden
indienen wegens discriminatie.

Na
veel zoeken stootte Eva op een huis dat te huur stond, via de eigenaar zelf, dus niet via een immokantoor. Na een huisbezoek werd de
woning haar mondeling toegezegd. Toen ze een uur later thuiskwam en de
mondelinge overeenkomst per mail wilde bevestigen, had ze al een bericht
gekregen:

“Mevrouw, Mijnheer,

Deze voormiddag waren jullie bij mij op bezoek voor de
eventuele huur van de woning gelegen ….

Alvorens wij verder met jullie de zaken bespreken hadden wij
graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

Bij de vereninging van verhuurders staat vermeld:

Vervaecke Eva*: failliet.

Vercammen Jonathan*: strafblad.

Wij weten niet of de vermelde personen jullie zijn, of dat
er toevallig een gelijkheid van namen is en dat jullie daarmede niets te maken
hebben.

Indien jullie daarmede niets te maken hebben kunnen we verder
praten, indien echter niet dan hebben wij besloten om met jullie niet verder
meer te handelen.

Met vriendelijke groeten,

Drie dagen voor Eva’s contract ten
einde liep en ze op straat zou belanden, kon ze in extremis een huis huren. Eva
en Jonathan proberen nu terug aan hun toekomst te werken, maar de pijnlijke
zoektocht naar een woning en de manier waarop ze behandeld zijn, blijft knagen.

Daarom besloot Eva, met steun van het
Netwerk tegen Armoede, om een klacht in te dienen. Ook dat loopt niet van een
leien dakje. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
(CGKR) probeerde te bemiddelen, maar dat leverde niets op. Naar de rechtbank
stappen is niet evident, omdat de schade door de discriminatie moet worden
aangetoond, en laat dat nu net erg moeilijk zijn.

Helaas is het verhaal van Eva geen
alleenstaand geval. De talrijke meldingen die wij binnenkregen, op basis van
mondelinge verklaringen door immokantoren, doen ons sterk vermoeden dat er
zwarte lijsten circuleren met namen van kandidaat-huurders die systematisch
geweigerd worden (wegens schuldenlast, faillissement, juridisch verleden, …).
Die discriminatie komt boven op de hardnekkige uitsluiting van mensen van
buitenlandse herkomst, die al bleek uit eerder onderzoek.

Netwerk tegen Armoede 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!