Zo ziet een stemming in het Europese halfrond in Straatburg er doorgaans uit. (credit: Flickr CC / President of the European Council)

Europees parlement stemt tegen voorkeursbehandeling op het internet

Op 3 april boog het Europees Parlement zich over een reeks wetten die de digitale markt beter moeten maken. Verworpen werd een omstreden voorstel om een voorkeursbehandeling voor internetgebruik in te voeren. Het parlement stemde ook voor de afschaffing van de roaming-tarieven, die bellen in het buitenland zeer duur maakte.

donderdag 3 april 2014 15:56
Spread the love

Neelie Kroes, de EU-commissaris Digitale Agenda, stelde een reeks wetten op die de eenmaking van een digitale markt in Europa moeten bevorderen. Een aantal van die wetten waren bijzonder omstreden. Zo was er een paragraaf over ‘Speciale Diensten’. Onder die term zouden netwerkbeheerders extra kosten kunnen aanrekenen voor het verlenen van diensten.

Daardoor zouden bepaalde gegevens een voorkeursbehandeling kunnen krijgen, lees: een hogere snelheid hebben dan andere. Dat kon dan weer betekenen dat commerciële bedrijven tegen betaling hun inhoud sneller zouden kunnen laten verwerken dan niet-commerciële bedrijven.

Het Europees Parlement heeft het voorstel nu verworpen. De organisatie Europese Digitale Rechten (EDRi) laat in een persbericht weten bijzonder opgelucht te zijn. EDRi is een koepel voor 36 organisaties die strijden voor vrij en eerlijke behandeling van digitale informatie. “Het Europees Parlement heeft vandaag getoond dat de EU een voortrekker is in de strijd voor een open en vrij internet”, zegt voorzitter Joe McMamee. “De kracht van het internet is juist het open karakter. Het bevoordelen van een kleine groep bedrijven zou een gevaarlijk experiment geweest zijn.”

Daarnaast lag er een amendement op tafel dat volgens EDRi het vrije karakter van het internet in gevaar hadden kunnen brengen. Het amendement gaf internetproviders het recht om de inhoud van bepaalde sites te blokkeren, zonder dat daar wettelijke toestemming voor nodig is. De wetten moeten wel nog worden bekrachtigd door de lidstaten.

Goedkoper bellen in het buitenland

Een ander voorstel dat op tafel lag was het afschaffen van de roaming-tarieven, of de extra kosten voor bellen in het buitenland. Het voorstel werd met een grote meerderheid goedgekeurd en zou in gang treden tegen december 2015.

De afgelopen drie jaar is er een verwoede strijd geweest tussen de Europese Commissie en de telecom-bedrijven die naar schatting hun inkomsten zullen zien dalen met vijf procent. De Europese Commissie argumenteert dan weer dat, door het wegvallen van de extra kosten, meer mensen hun gsm zullen gebruiken in het buitenland.

Strijd om een deel van de koek

De operatoren proberen al lang een deel van de winsten binnen te halen die bedrijven genereren via smartphones en tablets. Ze kunnen namelijk niet mee profiteren van de winsten die het streamen van beelden en muziek oplevert.

ETNO, een lobbygroep van telecommunicatie-operatoren zoals Deutsche Telekom, Orange en Telefonica, zegt dat het parlement een stap in de verkeerde richting zet. Ze zien de beslissingen van het Europees parlement als een beperking van de keuzemogelijkheden voor gebruikers. Daarnaast zou de beslissing schadelijk zijn voor de competitiviteit van de Europese bedrijven.

Nu het Europese parlement zich heeft uitgesproken, verhuizen de wetten naar de Europese Raad. Daar moeten de staatshoofden van alle 28 lidstaten hun goedkeuring geven. Die stemming zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in oktober 2014.

In dit video-fragment wordt uitgelegd wat ‘netneutraliteit’ precies inhoud:

take down
the paywall
steun ons nu!