(foto: Kasper Goethals)

Studenten luiden alarmbel: houd hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen

Op 1 en 2 april voerden studenten voor het tweede jaar op rij in Vlaanderen en Wallonië actie tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs. “We willen dat de verzuchtingen van het hoger onderwijs niet worden vergeten”, zegt Bram Roelant, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. In Gent trokken meer dan 1000 studenten de straat op.

woensdag 2 april 2014 12:27
Spread the love

In alle Vlaamse en Waalse studentensteden werden aparte
acties georganiseerd, volgens de organisatoren om het unieke karakter van elke
stad te eren. Bram Roelant, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) meldt dat het
initiatief uitgaat van verschillende studentenraden over héél België. 

“Het leek ons beter dat iedereen op zijn eigen vaak ludieke
manier een actie op poten zou zetten. De achterliggende boodschap die we
uitdragen is dezelfde, namelijk dat het huidige financieringsbeleid van het
hoger onderwijs onaanvaardbaar is. Onderwijsinstellingen kunnen de kwaliteit van
het hoger onderwijs niet langer garanderen, dat is ook de reden waarom ze onze
acties steunen.”

Elk zijn eigen actie

Zowel in Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel, Louvain la Neuve alsLuik waren acties gepland. In Leuven 
werd er op 1 april een aula uit hout gesjord in het Pauscollege. In de
ochtend van 2 april gaf rector Rik Torfs daar les. “We laten vandaag als studenten van
ons horen, omdat we een dialoog willen met de onderwijsinstellingen en de
overheid over de financiering van het hoger onderwijs”, zei Claudia Löwik, voorzitter van de Studentenraad KU Leuven.

In Antwerpen
kon de actie wegens technische problemen niet doorgaan, “Dat is jammer maar we
trekken morgen naar Gent om onze collega’s daar te vervoegen in hun optocht”,
zegt Louis Warlop,  voorzitter van de
Studentenraad Universiteit Antwerpen. “De financiering van het onderwijs los je
niet op met enkele langetermijnwetten. Er zijn elk jaar wel lichte verhogingen van het algemene budget maar die beantwoorden niet aan het stijgende aantal
studenten, noch aan de investeringen die nodig zijn om kwaliteitsvolle
opleidingen aan te bieden.”

Net als vorig jaar hielden Arteveldehogeschool, Hoge School Gent en
Universiteit Gent een gemeenschappelijke manifestatie. Studenten trokken langs alle grote campussen. “We willen de aandacht vestigen
op het belang van voldoende financiering om kwaliteitsvol hoger onderwijs te
blijven garanderen, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen”, zegt Jenneke De
Kerf van de Gentse Associatie StudentenRaad. Studenten mogen niet de slachtoffers
zijn van de vierkant draaiende financiering van het hoger onderwijs.”

‘Bespaar niet, op onze toekomst’

Het pamflet van de verzamelde Studentenraden telt zeven
punten (zie document in bijlage). Zo zijn ze radicaal tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld, moet er worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, moet er werk worden gemaakt van een betere omkadering en begeleiding van studenten en moeten hogescholen toegang krijgen tot dezelfde financiële steunmaatregelen.

“Met de slag van de klok verkondigen politici dat we een kenniseconomie zijn die innovatief moet blijven”, zegt Bram Roelant, “maar de afgelopen jaren was het hoger onderwijs volledig afwezig in de partijprogramma’s. We vragen dat er wordt geïnvesteerd in de toekomst en dat betekent een einde maken aan de onderfinanciering van het hoger onderwijs.”

Voor veel studenten is het voorstel om het inschrijvingsgeld te verhogen onaanvaardbaar. Volgens Jenneke De Kerf is dit geen constructieve oplossing. “Enerzijds is dit absoluut
onvoldoende om de de tekorten te dekken en anderzijds wordt zo de
democratisering van het onderwijs in gevaar gebracht. Studeren mag geen luxeproduct worden.”

Louis Warlop vindt hoger inschrijvingsgeld een goedkope oplossing. “

Dan kies je voor de makkelijkste weg maar negeer je volledig de oorzaken. In plaats daarvan moet er
geïnvesteerd worden in kwalitatieve oriëntering vanuit het secundair onderwijs en een systeem van heroriëntering in het hoger onderwijs zelf.”

De optocht door de stad Gent was goed georganiseerd, zo vormden wachtende studenten van de Artevelde Hogeschool een erehaag. Aan het Universiteitsforum werd de optocht opgewacht door de rector van de Ugent, Anne De Paepe.

“Vandaag staan studenten, hogescholen en de universiteit hier samen als bondgenoten. We vragen om meer te investeren in ons onderwijs, zodat we met goed personeel, degelijk lesmateriaal en de nodige infrastructuur iedereen kunnen blijven welkom heten aan onze scholen.”

‘Meer centen voor studenten’

“De lonen van onderwijspersoneel groeien mee via het indexmechanisme maar de bijdrage van de overheid stijgt niet”, zegt Bram Roelant. “Daarnaast stijgt jaar na jaar het aantal studenten maar de budgetten stijgen niet evenredig.”

Louis Warlop vindt dat er nood is aan een mentaliteitswijziging binnen het hoger onderwijs, “Er zijn
een aantal concrete maatregelen die de kwaliteit en houdbaarheid van ons hoger
onderwijs zouden kunnen verhogen”:

 •  Investeren
  in betere oriëntering naar het hoger onderwijs op basis van
  competenties en inzicht van het eigen kunnen. Op die manier kun je het
  studierendement verhogen.
 • De
  verdeling van de bestaande middelen tussen onderwijs en onderzoek is nu 50-50,
  dat zorgt voor een grote prestatiedruk bij academici. Een betere verdeling van die
  middelen zou een antwoord zijn op de financiële tekorten.
 • Er gaat
  weinig of bijna geen geld naar schakelprogramma’s voor de toegang tot de masteropleidingen, terwijl ze in
  stijgende lijn gaan. De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten zou op dat vlak nog beter kunnen.

take down
the paywall
steun ons nu!