Mieke Vogels en het middenveld een moeilijk verhaal

Mieke Vogels en het middenveld een moeilijk verhaal

woensdag 2 april 2014 07:48
Spread the love

In haar commentaar over het ACW en de ziekenfondsen in het algemeen (De Morgen, 31/03) slaat Mieke Vogels de plank mis.

Ziekenfondsen en vakorganisaties voeren inderdaad overheidstaken uit, ze doen dat zonder winstbejag en onder sterke controle van de overheid. Ze zijn in feite een onderdeel van de overheid. Met dit verschil dat ze als takken van het middenveld de overheid dichter bij de mens brengen, ze stralen immers vertrouwen uit, terwijl de perceptie van een ministerie bij de publieke opinie afstandelijker en controlerend is.

De verschillende middenveldorganisatie en zeker de vakbonden en ziekenfondsen zijn ontstaan vanuit het solidariteitsdenken van mensen aan de basis, vandaar dat ze een unieke link hebben met de gemeenschap.  

Zij weten beter dan wie ook wat bij de bevolking leeft en vertalen dit voor de beleidsmakers, ze hebben dankzij hun overheidstaken die dikwijls louter administratie zijn een toegevoegde waarde in de strijd tegen verzuring. Dit is geen pleidooi voor de verzuiling maar een opkomen voor een sterk middenveld.

take down
the paywall
steun ons nu!