Opinie, Economie, Samenleving, België -

Meer toegankelijke eerstelijnszorg! Meer wijkgezondheidscentra!

De groep mensen die een geneeskundige behandeling moet uitstellen omwille van financiële redenen groeit. Inmiddels gaat het om 1 op 7 Belgen – en bij de laagste inkomens zelfs 1 op 5.

woensdag 2 april 2014 11:50
Spread the love

Het welzijns- en zorglandschap is
erg ingewikkeld. Er is een duidelijke gezondheidskloof, waarbij
bijvoorbeeld de levensverwachting van hooggeschoolde mensen vele
jaren hoger ligt dan die van laaggeschoolden.  Recente cijfers geven
een kloof van van 18 gezonde levensjaren voor mannen en 25
jaren voor vrouwen.

Het Netwerk tegen Armoede vraagt dan ook een meer
toegankelijke gezondheidszorg. Inzetten op een sterke
eerstelijnsgezondheidszorg – bijvoorbeeld via meer
wijkgezondheidscentra – is een eerste belangrijke stap.

Promotie

Wijkgezondheidscentra bieden een laagdrempelige,
multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg. Ze maken de brug
tussen welzijn en gezondheid, werken buurtgericht en hebben aandacht
voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Ze zijn er voor iedereen, maar hun toegankelijke en integrale manier van
werken biedt een meerwaarde voor mensen in armoede.

Het
Netwerk tegen Armoede vraagt dus meer wijkgezondheidscentra. Er zijn
momenteel 23 centra in Vlaanderen, en er staan er enkele in de
steigers. Maar er zijn er veel meer nodig!

Honger

Het Netwerk tegen Armoede was dan ook erg hoopvol
toen deze Vlaamse regering in haar regeerakkoord melding maakte van
een ‘versterking en uitbreiding van de wijkgezondheidscentra’.
We bleven spijtig genoeg op onze honger zitten. We kunnen niet zeggen
dat de Vlaamse overheid niets deed. Zo kwamen er projectmiddelen
voor pilootprojecten eerstelijnspsychologische functie en
projectmiddelen rond gezondheidspromotie.

Vlaanderen had echter veel meer kunnen doen. We
denken aan het voorzien van opstartbudget voor
nieuwe initiatieven. Aan acties die een positief
klimaat tegenover wijkgezondheidscentra stimuleren en acties die
artsen stimuleren om in een wijkgezondheidscentrum aan de slag te
gaan. Aan budget voor gezondheidspromotie en
ziektepreventie voor wijkgezondheidscentra, zodat ze dit kunnen
inzetten op basis van de noden in hun werkingsgebied. Enzovoort.

Verwarring

Hebben we een probleem met de ‘klassieke’
huisarts? Neen, vele huisartsen leveren schitterende zorg – ook
aan mensen in armoede. Maar sommige knelpunten raken niet
opgelost. Zo maakt slechts een minderheid van de rechthebbenden op
de derdebetalersregeling gebruik van dit systeem. Zo geven vele
huisartsen aan geen tijd te hebben voor gezondheidspromotie of
samenwerking met andere disciplines. Zo blijft er verwarring over
conventionering. Enzovoort.

Momenteel wordt er op Vlaams niveau gewerkt aan
samenwerkingsverbanden voor eerstelijnsgezondheidszorg. Dit kan een
stap in de goede richting zijn, maar
eerstelijnsgezondheidszorg moet er zijn voor iedereen. Het mag niet
de specifieke taak van wijkgezondheidscentra worden om ‘de
specifieke doelgroep kansarmen’ te bereiken!

Een meer toegankelijke
eerstelijnsgezondheidszorg is een noodzakelijke eerste stap om het
recht op gezondheid voor iedereen te realiseren!
Wijkgezondheidscentra kunnen hier het antwoord bieden. Het Netwerk
tegen Armoede hoopt dat zowel de volgende federale als de Vlaamse
regering daar werk van maken.

take down
the paywall
steun ons nu!