Foto: John Moussiaux

Open brief foorkramers

In een open brief nemen de foorkramers het woord. Na hun protest tegen de gedwongen verhuis van de Antwerpse Sinksenfoor naar de rand van de stad, was burgemeester De Wever niet te spreken over hun eisen. De kermisuitbaters klagen echter aan niet correct behandeld te zijn geweest. Bovendien werd hun actie verkeerd in beeld gebracht.

dinsdag 1 april 2014 16:43
Spread the love

Mijnheer de Burgemeester, Burgervader… Laat ons om te beginnen eerlijk zijn, het zijn niet de rechters die beslist hebben dat de foorreizigers op de Gedempte Zuiderdokken vanaf 2015 personae non grata zijn. Zij verbieden enkel de foor van 2013, dat weet u.

Wat de toekomst betrof lagen er zeker voldoende opties open. U heeft ons die perspectieven ontnomen door achter onze rug een akkoord met de zes klagers te sluiten. 

Opmerkelijk dat zes personen kunnen beslissen over het inkomen van 150 gezinnen. Onder hen ook Antwerpenaren, waar u om geeft als Burgemeester, of toch zou moeten om geven.

Deze zes klagers zullen u uiteraard dankbaar zijn. Niet alleen voor de 45.000 euro, maar vooral voor het feit dat de notariële akte voor de eeuwigheid wordt opgelegd aan de u opvolgende burgemeesters. Vastgelegd voor eeuwig en altijd, terwijl wij dachten in een democratisch land te wonen…

Hoe u de door het Stadsbestuur uitgelokte betoging van 26 maart 2014 afschildert in de media is een staaltje van ingenieuze propaganda. Bedacht door uw eigen politiek genie, of uw adviseurs? U bent een groot strateeg, dat wist men al. Maar nu weten we ook dat het stadsbestuur er niet voor terugdeinst de “truken van de foor” toe te passen. 

Met vervormende mediaspiegel en goocheltruken, doet u de waarheid geweld aan en buigt u ze om naar uw waarheid. Moet uw zogenaamde kordate optreden tegen de foorkramers misschien aantonen dat u wel degelijk een capabel leider bent?

U schildert ons af als een stel onbeschaafden die met staven op mensen inbeuken. De door u persoonlijk gestuurde knokploeg is vaak niet eens de naam “politie” waardig. De politie is er om de orde te handhaven, niet om mensen te provoceren en om ze vervolgens in elkaar te slaan als ze op die provocaties reageren… Of helemaal niet reageren en smeken om niet te slaan…

Zou u dit bij een volgende betoging met eender welke naar uw mening andere bevolkingsgroep aandurven? We zeggen u, Antwerpen zou te klein zijn… Maar wij zijn simpele foorkramers, die niet alleen moeten opkramen, maar bovendien ook afgeschilderd worden als domoren, beesten en dus zo door uw troepen behandeld werden.

Hiervan zijn voldoende beelden op de sociale media te vinden, door foorkramers opgenomen, maar ook door onthutste, verontwaardigde burgers die de taferelen vastlegden en op het web gooiden! Uit de mond van de politiewoordvoerder, maar wel volgens uw propaganda, zijn die beelden volledig uit hun context gehaald en leek het om gerechtvaardigde “verdediging” te gaan.

Uw elitetroepen hebben alles gefilmd, er waren politievoertuigen met 360° camera’s ter plaatsen, de talrijke journalisten hebben alles gefilmd. Waar zijn dan de beelden die het tegenovergestelde bewijzen? Onze beelden hebben geen bewijskracht, maar moeten wij uw woorden zomaar geloven?

Waar was u overigens, als verantwoordelijk burgervader tijdens de betoging terwijl Antwerpen klem zat? U plaatste een onnodige extra klem op de Grote Markt, u sloot de markt hermetisch af in ware oorlogsstijl, met prikkeldraad, waterkanon en agenten in gevechtskledij. Is het nooit in u opgekomen dat u alle horeca-uitbaters van de Grote Markt onnodig hun inkomsten ontnam?

Uzelf bleef de hele tijd omringd door bodyguards en gaf opdracht aan uw vechtjassen ter plaatse om ons eens goed af te ranselen. Heeft u er nooit aan gedacht om ons als een volwaardig gesprekspartner te behandelen?Wij zijn vertrokken na uw belofte om met ons in gesprek te gaan, maar het bleek opnieuw om een loze belofte te gaan! Drie uur na het opheffen van onze actie (u was zeker dat we weg waren) volgden straffe uitspraken voor de microfoon, terwijl u de ganse morgen uw Antwerpenaren liet stikken.

Grote woorden toen de camera’s draaiden, maar ons wilde u niet te woord staan. U vond het zo erg dat mensen enkele uren hinder ondervonden tijdens de actie, maar wat moesten wij Belgen zeggen toen u 541 dagen ons land blokkeerde met uw koppig karakter? 

Tijdens de actie van 26 maart zijn er ongetwijfeld fouten gemaakt door onze mensen, maar wij zullen dezelfde fouten niet meer maken. Wij komen op voor onze gezinnen en het hangt van u af hoeveel acties er nog zullen volgen.

Spijtig dat u niet de zelfde inspanning voor ons kan doen zoals voor de zes klagers. Hopelijk heeft u net als ons ook iets bijgeleerd na 26 maart, want het is toch zo makkelijk om vandaag de profeet van gisteren te spelen.

Met vriendelijke groet,

De Foorkramers die niet zullen opkramen (sorry mevrouw Homans).

Deze open brief verscheen eerder op de website van de Gazet van Antwerpen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!