Milieu -

Aardbevingen door ontginning gas

In het noorden van Mexico komen veel aardbevingen voor. Een deel van die aardbevingen worden veroorzaakt door de mens. Het ontginnen van schaliegas zou de oorzaak zijn.

dinsdag 1 april 2014 13:59
Spread the love

Bij de ontginning van schaliegas wordt
water onder heel hoge druk in de bodem gespoten. Rotsen en steen in de
bodem worden zo verbrijzeld. Hierdoor geraakt men aan diep gelegen
gasvoorraden. Maar het probleem is dus dat dit aardbevingen
veroorzaakt. In 2013 alleen waren er 31 bevingen. Die bevingen zijn
redelijk zwaar.

Aardbevingen zijn niet het enige
probleem met schaliegas. Er is ook erg veel water nodig om de
steenlagen in de ondergrond te verbrijzelen. In het noorden van
Mexico dreigt daardoor een watertekort.

Klik hier voor een langere versie van
dit artikel

take down
the paywall
steun ons nu!