Britse wetenschappers waarschuwen voor gevaren schaliegas

Door het gebrek aan publiek beschikbare gegevens over de Britse olie- en gaswinning, bestaan er "belangrijke onzekerheden" over de veiligheid van de schaliegaswinning in het land. Tot die conclusie komt een team van Britse deskundigen.

woensdag 26 maart 2014 17:32
Spread the love

Groot-Brittannië zet stevig in op de
ontginning van schaliegas. Om het gas eruit te krijgen moet het
gesteente ondergronds eerst gescheurd worden, het zogenaamde
‘fracking’. Daarbij worden water, zand en chemicaliën onder hoge
druk in de bodem gepompt. De techniek is wereldwijd aan een steile
opmars bezig – in de VS is fracking al goed voor 20 procent van de
gasproductie – maar is ook erg controversieel. Steeds meer studies
wijzen op de nadelen, zoals grondwatervervuiling en risico op
aardbevingen.

Ook in Groot-Brittannië zijn er kritische
geluiden. In een studie in het tijdschrift Marine en Petroleum
Geology waarschuwt een team van deskundigen dat er nog veel
onzekerheden bestaan. Sins 1902 is in Groot-Brittannië al op meer
dan tweeduizend plaatsen naar olie en conventioneel gas geboord, maar
er zijn nog geen operationele boorputten voor schaliegas.

Deskundigen gingen daarom op zoek naar ervaringen
in het buitenland, met name in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
Filmpjes van omwonenden die er hun leidingwater in brand konden
steken, gingen eerder al de hele wereld rond.

Van de 8030 boorputten die tussen 2005 en 2013
werden geïnspecteerd in Pennsylvania bleken er 506 (6,3 procent)
getroffen door lekken, zeggen de wetenschappers. Een ander onderzoek
in dezelfde regio concludeerde dat ongeveer een derde van de bronnen
een waarschuwing had gekregen wegens inbreuken op de milieuwetgeving.
In de meeste gevallen ging het om vervuiling van oppervlaktewater.

Duidelijkheid

In tegenstelling tot de VS bestaat er in
Groot-Brittannië geen publieke informatie over de inspecties, zeggen
de onderzoekers. “Ons onderzoek bevestigt dat fouten in de
bronnen een probleem vormen en dat de gegevens die hierover bestaan
in Europa erg schaars zijn”, zegt hoogleraar Richard Davies van
de Durham University in de Britse Krant The Guardian.

“In Groot-Brittannië worden bronnen
weliswaar gecontroleerd door inspecteurs, maar er is geen informatie
beschikbaar voor het grote publiek, dus we weten niet hoeveel
problemen er zijn. Er zijn onzekerheden waar we geen duidelijkheid
over krijgen.”

De wetenschappers pleiten voor meer transparantie.
Ze wijzen er verder op dat van meer dan de helft van de achtduizend
bestaande conventionele gas- en oliebronnen in Groot-Brittannië
onduidelijk is wie nu de eigenaar is. Bovendien wordt twee derde van
die boorputten niet meer geïnspecteerd.  

take down
the paywall
steun ons nu!