SociaalWerk ThomasMore Actie Wereld -

Studenten Thomas More zetten “World Social Work Day” in spotlight

woensdag 19 maart 2014 09:41
Spread the love

Valentijnsdag, Internationale Vrouwendag, Secretaressedag, Werelddierendag, Dag van de leerkracht … we kennen ze allemaal. Maar wat zegt maart en meer specifiek 18 maart 2014 jou? Maart is de maand van het ‘Social Work’ en 18 maart is World Social Work Day 2014. Denkt u nu: ‘Waar komen ze nu weer mee af?’ Of rinkelt er een belletje?

Het hoeft geen betoog dat iedereen het belang kent van zorgberoepen zoals dokter, specialist, psychiater, verpleger en verzorgende. Maar wat met de sociaal assistenten? Over Social Work of het takenpakket van een sociaal assistent(e) bestaan nog heel wat vooroordelen. Ze worden nog te vaak gezien als zij die ‘gewoon even een babbeltje slaan’ of ‘wat papiertjes invullen’. Best spijtig, want dit beroep behelst zoveel meer en is op zijn minst gelijkwaardig aan andere zorgberoepen!

18 maart 2014 is dus WORLD Social Work Day 2014, waarbij WORLD staat voor wereld. Het is bijzonder spijtig dat ons Belgenlandje hierin niet vertegenwoordigd lijkt, terwijl in andere landen deze dag wel in de verf gezet wordt. 

Als Social Workers in spé zetten we graag zelf deze dag in de spotlights. Het is immers een dag die voor elk van ons belangrijk is, aangezien sociaal werk de ganse maatschappij aanbelangt: u, mij, onze naasten, buurman Jef, maar ook zijn naasten en, en, en….

Dit jaar staat deze dag in het teken van de sociale en economische crisis. De economische crisis treft elkeen en met stip de man met de pet en de zwakkeren in onze samenleving. Zij worden op sociaal vlak het zwaarst getroffen. Wij, sociaal assistenten, zijn de onzichtbare en ongekende krachten die dagelijks achter de schermen strijden voor een betere leefwereld. Wij bevorderen gelijkheid en rechtvaardigheid, wij willen mensen in staat stellen een duurzaam leven te kunnen leiden, wij ijveren voor deelname, wij bouwen stapsgewijs aan een zorgzame gemeenschap en wij vragen respect voor verscheidenheid om mensen te verbinden. Dit doen we door signalering naar het beleid toe.

In deze steeds sneller evoluerende maatschappij is de nood aan sociaal werk groot. Sociaal werk gaat immers fundamenteel over welzijn: over mensen aan hun recht laten komen door alert te zijn voor sociale uitsluiting en over mensen tot hun recht laten komen door ze te ondersteunen in hun psychosociale moeilijkheden. Sociaal assistenten zijn de brugfiguren tussen het individu en het beleid en zo bouwen ze aan sociale systemen.

Mensen versterken in de problemen die ze ervaren, verdraagzaamheid en diversiteit promoten, stemversterker zijn voor alle zwakkeren in onze maatschappij, maatschappelijke advisering: dat is waar sociaal werkers voor staan!
Social Work komt op voor de universele rechten van de mens en wil gelijke kansen en welzijn voor iedereen.  Hiervoor is lef nodig, doorzettingsvermogen, goesting, een hart dat klopt voor anderen, empathie en engagement om steeds opnieuw de kracht te vinden om te willen en kunnen ijveren voor een betere leefwereld.

Sociaal werk, enkel een babbeltje slaan en wat papiertjes invullen? Sociaal werk, enkel voor idealisten, naïeve weldoeners of toch voor de ambitieuze realisten onder ons? Wij, als studenten Sociaal Werk aan Thomas More, weten dat we een gedegen en generalistische opleiding krijgen. Wij, als studenten, zijn ervan overtuigd dat sociaal werk toekomstgericht een nog grotere rol zal spelen in onze samenleving. Wij, als studenten, geloven in de kracht van mensen en in de mogelijkheid tot verandering in structuren.  

Sociaal assistenten zijn mensen wiens hart klopt voor de maatschappij, mensen die andere mensen graag zien, mensen die anderen respecteren in hun eigenheid, mensen die nog willen strijden voor een betere maatschappij, mensen wiens ziel ligt in hun stiel! Daarom zijn wij een belangrijke schakel in de zorgsector en de maatschappij.

Om deze dag in de belangstelling te zetten, waren er zowel in de provincie Limburg als in de provincie Antwerpen acties voorzien.

In Limburg ging het om een optocht waarbij Social Work in de aandacht gebracht werd op een ludieke manier. Verscheidene studenten hebben hiervoor de koppen bij elkaar gestoken en het op iets meer dan een week tijd klaargespeeld om deel te nemen aan de Lichtstoet in Gellik – Lanaken. Hiervoor werden brieven en uitnodigingen verstuurd en in allerijl borden, panelen en T-shirts creatief geschilderd. Via aankondigingen op sociale netwerksites en via eigen kringen werden mensen opgeroepen deel te nemen.  

Afgelopen zaterdag was het dan zover. Onder een heldere sterrenhemel en geflankeerd door een massa toeschouwers stapten de Social Workers in spé enthousiast als eersten in de lichtstoet, die een 60-tal wagens telde. Onze deelname leverde ons een staande ovatie op van mensen van het lokaal beleid. We mogen terugblikken op een impulsief, creatieve en vooral geslaagde actie!

Een tweede groep studenten kwam met het idee om een massale foto-actie te organiseren op Thomas More zelf. Gewapend met een “World Social Work Day”-poster, lolly’s in verschillende smaken én een fototoestel maakten ze enkele uren de inkomhal onveilig en vroegen toevallige voorbijgangers om te poseren met de “World Social Work Day”-poster. Deze foto’s werden dan achteraf op Facebook gepost. Op die manier wilden de studenten zo veel mogelijk mensen laten kennis maken met het initiatief van Social Work Day.

De actie was eveneens een groot succes. Het team slaagde erin om maar liefst 91 foto’s te verzamelen van gewillige voorbijgangers die elk op hun eigen manier poseerden met de “World Social Work Day”- poster. Die foto’s verschenen achteraf op de Facebookpagina “Social Work Day”, opgericht door de Geelse studenten én alvast razend populair: de pagina werd op minder dan vier dagen maar liefst 152 keer geliked en daar komen elke dag nog tientallen likes bij.

Het team van Geelse sociaal werk studenten is in haar missie geslaagd: waar “Social Work Day” enkele dagen geleden nog volstrekt onbekend was voor Thomas More en omgeving, heeft het nu in een razendsnel tempo aan bekenheid gewonnen. De studenten komen door deze actie weer een stapje dichter bij hun grootste idealen: een sociaal rechtvaardigere wereld en gelijke kansen voor iedereen!

Hilde Tilkens & Charlotte Teunis

Like ook de Facebookpagina: https://www.facebook.com/SocialWorkDay

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!