Vrouwen Overleg Komitee kant zich tegen seksismewet
Opinie, Nieuws, België - Els Flour

Vrouwen Overleg Komitee kant zich tegen seksismewet

Het Vrouwen Overleg Komitee heeft sterke twijfels bij het nut van de wet waarmee minister Joëlle Milquet seksistische gebaren en handelingen in de publieke ruimte strafbaar wil maken. Natuurlijk is het belangrijk om seksisme bespreekbaar te maken en om de strijd te voeren tegen de verschillende vormen die het aanneemt. En ja, seksistische uitspraken en gebaren zijn ergerlijk en beledigend en onaanvaardbaar.

dinsdag 18 maart 2014 15:26
Spread the love

Maar het antwoord ligt ons inziens niet in het strafbaar maken ervan. Wél in een aanpak die enerzijds meer focust en anderzijds veel breder is.

Wat de focus betreft: het bestaande wettelijke kader is, zoals meerdere commentatoren aangaven, best uitgebreid. Zware vormen van seksistische intimidatie kunnen daar wel degelijk mee worden aangepakt en dat is een goede zaak. Het loopt echter mis bij de opvolging van de klachten die er op basis van de reeds bestaande wetgeving komen. Klachten over stalking, ongewenst seksueel gedrag, seksueel geweld, partnergeweld, discriminaties bij aanwerving, op de arbeidsplek… noem maar op. Zelfs bij een zeer ernstig misdrijf als verkrachting komt het vandaag nauwelijks tot veroordelingen. Kan de regering eens écht het engagement aangaan en middelen inzetten om deze situatie te verbeteren? Budget en personeel zijn ook het juiste antwoord op het probleem van ‘straatseksisme’: maak het bespreekbaar op scholen en in jongerenorganisaties, leer straathoekwerkers alert te zijn voor het probleem enzovoort.

Daarnaast, en vooral, bepleit het VOK dat we een pak ambitieuzer en maatschappijkritischer zouden zijn dan het wetsontwerp Milquet. Het vindt niet dat seksisme iets is van individuele mannen. Seksisme zit ingebed in de hele samenleving en het VOK wil doorgedreven (politieke en andere) actie om die samenleving niet-seksistisch (niet-racistisch enzovoort) te organiseren. Waar minister Milquet seksisme heel beperkt invult en vooral niet verward wil zien met discriminatie tussen mannen en vrouwen, hanteert het VOK een feministische definitie van seksisme.

Seksisme duidt op de veelvuldige, diepgaande en hardnekkige effecten van de sociaal geconstrueerde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (en bij uitbreiding tussen de impliciete witte, mannelijke, middenklassenorm en al wie anders is). Seksisme sijpelt op die manier door in politiek, economie, kunst, religie, cultuur, en ja, ook in dagelijkse uitspraken en handelingen. Een feministische benadering legt bloot waar, hoe en waarom dat gebeurt en hoe dat resulteert in discriminatie, ongelijkheid, mishandeling, objectivering, wetenschappelijke scheeftrekkingen, noem maar op.

Omdat het wetsontwerp van minister Milquet het structureel-maatschappelijke karakter van seksisme ontkent, zal het weinig bijdragen tot een minder seksistische samenleving en maakt het zelfs symbolisch geen echte vuist tegen het probleem. Ook al is het goedbedoeld, het VOK is er geen voorstander van.

Els Flour is lid van de Raad van Bestuur van het VOK

take down
the paywall
steun ons nu!