Vooral gedwongen terugkeer saneerde wachtregister asiel

dinsdag 18 maart 2014 11:49
Spread the love

Wachtregister asiel met 52.375 in dalende lijn in 2013
Vooral gedwongen uitwijzingen saneerden het wachtregister.

  
In- en uitstroom wachtregister asiel, aantal per 1000 inwoners in alle gemeenten, asielaanvragen per land tussen 2000 en 2013,
grafiek met de restgroep niet-erkend en niet-geregulariseerd, bevolkingsevolutie in elke gemeente van 1831 tot 01/01/2014.

Tabel Wachtregister 2012-2014 per gemeente          
Tabel Asielvraag 2000-2013 per land van herkomst   
Tabel Asielvraag, erkenning, regularisatie 1996-2013
Tabel Bevolking per gemeente 1831-2014                
    
1. Wachtregister asiel 1996-2013

De evolutie van het wachtregister asiel is het resultaat van twee factoren: de instroom van nieuwe asielaanvragen en de uitstroom. De verminderde instroom is pas in 2013 te zien in het wachtregister
 
DeWereldMorgen.be
 

De uitstroom bestaat uit de regularisaties, die het wachtregister na de  regularisatie 2001-2004 en in 2010-2012 hebben verminderd, een stijgende erkenning als vluchteling, een stabiliserende terugkeer en verminderde instroom zorgen samen voor een daling van het wachtregister tot 52.375.
 
DeWereldMorgen.be
  
De regularisatie is maar vanaf 2005 apart vermeld in de bevolkingsstatistiek, evenmin zijn ons gegeven over vrijwillige, gedwongen terugkeer en uitdrijvingen bekend van voor 2001, wie heeft ze? Ook is niet altijd duidelijk of het altijd om afgewezen asielzoekers gaat.
 
Als alle asielvragen vanaf 1996 gecumuleerd worden (465.062) en verminderd met de asielvragers die zich nog in het wachtregister bevinden (52.375), met de cumul van erkenden/geregulariseerden uit het wachtregister (158.000), de cumul van vrijwillige (44.638) en gedwongen (98.309) teruggekeerden vanaf 2001 dan resten enkel nog de 111.745 niet-erkenden en niet-geregulariseerden die eventueel nog als mensen zonder papieren in het land verblijven.
  
DeWereldMorgen.be
   

De terugkeer stabiliseert vooral omwille van een daling van de vrijwillige terugkeer, zoals blijkt in het Fedasil rapport. Ook de nieuwsbrief Vluchtelingenwerk geeft hierover informatie en parlementaire vragen.
 

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
Niet alleen de regularisatie tussen 2000 en 2005 maar ook een fors terugkeerbeleid zorgden tot 2007 voor een sanering van het wachtregister asiel. Voor het detail vrijwillig/gedwongen zie tabel met het onderscheid gedwongen terugkeer en uitdrijving (grens).
   

Vrijwillige, gedwongen terugkeer en uitdrijving 2001-2013
 Vrijwillig terugGedwon-
gen terug
Terug-
drijving 
Totaal ge-
dwongen
Totaal terugkeer
20013.6335.9945.35010.84314.476
20023.2257.6774.08411.35114.576
20032.8227.9133.33610.91213.734
20043.2756.0161.8948.27811.553
20053.7417.1361.4038.32312.064
20062.8117.3791.5378.74411.555
20072.5954.9181.2326.0308.625
20082.6694.0911.3335.2527.921
20092.6683.7911.5575.1747.842
20103.0883.5481.9015.4498.537
20113.8703.7082.7356.44310.313
20125.6563.3382.4035.74111.397
20134.5853.4821.2594.7419.326

  
2. Wachtregister asiel per gewest, provincie en gemeente

Als het wachtregister asiel opgedeeld wordt naar gewest valt de  vermindering op tussen 2004 en 2010 en de recente daling in 2013, vooral dan in Brussel. Wallonië neemt meer dan z’n part, vooral omwille van de asielcentra in oude vakantiehuizen.
 
DeWereldMorgen.be

Maar toch blijft de asieldruk in het Brusselse gewest op 01/01/2014 2x hoger dan in het Waalse gewest en 3x t.a.v. het Vlaamse gewest.
 
 
DeWereldMorgen.be
 
 

Gemiddeld zijn er 5 asielzoekers in het wachtregister per 1.000 inwoners  in België, 4 per 1.000 in het Vlaams gewest, 11 in Brussel en 5 in het Waals gewest. Luik en Luxemburg springen er met 7 en 9 asielzoekers per 1.000
inwoners bovenuit omwille van enkele grotere asielcentra in deze provincies; Ook Namen, maar daar zijn blijkbaar enkele asielcentra gesloten.

Gewest provincie:  in wacht-register per1000 inwoners 201220132014
Rijk565
  Vlaams Gewest444
     Antwerpen665
     Vlaams-Brabant332
     West-Vlaanderen344
     Oost-Vlaanderen333
     Limburg443
  Brussels Gewest111111
  Waals Gewest565
     Waals-Brabant222
     Henegouwen343
     Luik797
     Luxemburg12129
     Namen885

Aantal asielzoekers in het wachtregister asiel per 1.000 inwoners in het Vlaams gewest, met aanduiding of er een asielcentrum in de gemeente is of niet. Enkel gemeenten met meer dan 7/1000 worden getoond.
Antwerpen laat een sterke daling zien van 12 naar 9 asielzoekers per 1.000 inwoners en komt hiermee onder het Brusselse niveau. Behoudens het nieuwe centrum in Holsbeek zijn de centra dalend.

Alle gegevens wachtregister asiel in elke gemeente staan in de tabel  Wachtregister 2012-2014 per gemeente, langs selectie en sorteren in deze openplooibare tabel kan elke kan elke gewenste info bekomen worden.
       

Gemeenten – Aantal in wachtregister per1000 inwonersAsiel- Centra 201220132014
RAVELSx292928
HOUTHALEN-HELCHTERENx202019
LINTx192718
STEENOKKERZEELx261618
RANST(Broechem)x262315
ARENDONKx383214
KAPELLENx202013
HOLSBEEKx2313
LANGEMARK-POELKAPELLEx201911
SINT-TRUIDENx161511
MERKSPLASx162110
MENENx111210
ANTWERPENx13129
EEKLOx9118
LANAKENx1198
INGELMUNSTER 798
VOEREN 857
WETTEREN 567
ROESELARE 687
OOSTENDE 787
WINGENEx11107
BEERSEL(Alsemberg)x997
HEUSDEN-ZOLDERx777
GEETBETS 467
IEPER 467
KORTRIJK 687
BAARLE-HERTOG 947

 
3. Asielaanvragen per land tussen 2000 en 2013

Asielaanvragen 1996-2013, welke landen zitten in de piek van 2000, en van 2011, het detail voor alle landen in tabel Asielvraag 2000-2013,
 
DeWereldMorgen.be
 
Vertreksituatie is de piek van 2000, 42.691 asielaanvragen in één jaar, na de 35.778 van 1999, de regering Verhofstadt-Reynders, kon er wat van. In die tijd kon elkeen, dag na dag, week na week, maand na maand
de rijen met honderden asielzoekers zien aanschuiven in Brussel.

 
DeWereldMorgen.be
 
De uitgangssituatie is 2013 met de evolutie in de voorgaande jaren.

DeWereldMorgen.be

Asielaanvragen uit 197 verschillende landen tussen 2000 en 2013, met het detail voor elk land in elk jaar tussen 2000 en 2013 en subtotalen voor 2004-2013, 2000-2009, 2010-2013 en hun totaal.

Land herkomst04-1300-0910-1300-13
Rusland14.82217.9065.78023.686
Servië8.82915.2363.24918.485
DR Congo9.90311.9104.35216.262
Afghanistan12.2976.1598.15814.317
Guinea10.4475.7116.58712.298
Irak10.5746.9475.30712.254
Iran4.9689.6401.57111.211
Armenië5.9036.0212.4408.461
Albanië3.3355.4842.1677.651
Kosovo7.0602.0175.0437.060
Turkije3.4885.5131.3016.814
Algerije2.3905.2919516.242
Rwanda3.7444.6841.4806.164
Kameroen4.1974.1201.8785.998
Slowakije2.6095.8081165.924
Georgië2.7633.7271.3595.086
Pakistan3.6172.6332.3945.027
Syrië4.0172.3352.6134.948
Macedonië3.3642.2122.6254.837
Bulgarije1.3193.8212144.035
Roemenië1.2003.5372213.758
Togo2.3702.4869503.436
Nepal2.1722.5178813.398
China2.7251.9671.4053.372
Oekraïne5782.8202483.068
Angola1.7642.4325943.026

Rusland (Tsjetsjenië) tussen 2000 en 2013 koptrekker, voor Servië (Kosovo), en later Kosovo, DR Congo, Afghanistan,
Guinea, Irak, Iran, Armenië, en Syrië de laatste jaren, feite allemaal oorlogs-/bombardementslanden.

Continent herkomst04-1300-0910-1300-13
Totaal100,0%100,0%100,0%100,0%
 Europa28,1%36,3%25,3%32,9%
   1. West-Europa0,0%0,0%0,0%0,03%
   2. Oost-Europa28,1%36,3%25,3%32,9%
Afrika33,1%29,3%34,0%30,8%
   1. Noord Afrika3,4%4,1%3,5%3,9%
   2. Zwart Afrika29,7%25,2%30,5%26,8%
 Azië37,2%33,3%39,0%35,1%
   1. Turkije2,1%3,0%1,6%2,5%
   2. Andere Azië35,1%30,3%37,4%32,5%
Amerika0,3%0,5%0,3%0,5%
   1. Noord-Amerika0,0%0,0%0,0%0,0%
   2.Midd./Zuid Amerika0,3%0,5%0,3%0,4%
Oceanië0,0%0,0%0,0%0,0%
 Andere1,3%0,6%1,3%0,8%

Europa, Afrika en Azië waren tussen 2000 en 2013 goed voor elk ongeveer 1/3 van de asielaanvragen. De laatste 4 jaar is het aandeel van Europa gedaald tot 25,3%, dat van Afrika gestegen tot 34,0% en dat van Azië tot 39,0%, waar Turkije maar voor 1,6% in aanwezig is.
 

4. Bevolkingsevolutie 1831-2014 in elke gemeente

En tenslotte de update van de tabel met de bevolkingsevolutie van 1831 tot 2014 (voorlopige telling per gemeente naar aanleiding  van de verkiezingen 2014 om de zetels te kunnen berekenen, zie de tabel Bevolking per gemeente 1831-2014 met grafiekmogelijkheid

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

Voor alle gemeenten kan zo’n grafiek gegenereerd worden op minder dan 5 seconden, enkel de rij kopiëren en plakken.

BuG 219 on-line                            Printversie (8p)

Tabel Wachtregister 2012-2014 per gemeente          
Tabel Asielvraag 2000-2013 per land van herkomst   
Tabel Asielvraag, erkenning, regularisatie 1996-2013
Tabel Bevolking per gemeente 1831-2014                

  
Bevolkingsgegevens 2014, bron: www.verkiezingen.fgov.be. Zoals voor 01/01/2012 en 2013 is het ook voor 01/01/2014 mogelijk geweest het aantal asielaanvragen in het wachtregister asiel te berekenen per gemeente. Het Rijksregister publiceerde zowel de bevolking op 01/01/2014 voor de 5 registers samen en voor de eerste 2 registers apart, het bevolkings- en vreemdelingenregister. Door het verschil te maken wordt het totaal van de 3 andere registers gegeven, ondermeer het wachtregister asiel en het register voor diplomaten en NAVO-personeel, die beiden marginaal zijn. Doordat voor 2012 en 2014 het wachtregister op gelijke wijze kan berekend worden is daarbij een vergelijking in de tijd perfect mogelijk, zie tabel Wachtregister 2012-2014 per gemeente. Het bevolkingscijfer op 01/01/2014 is evenwel een voorlopig cijfer en een onderschatting van het effectieve dat door de AD SEI dient gevalideerd. We voegen het toch aan de bevolkingsreeks 1831-2014 toe om de actuele evoluties, zeker op gemeentelijk niveau, op de voet te volgen, zie tabel Bevolking per gemeente 1831-2014.
 
Jan Hertogen
, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!